Hans Borch Grave  ‎(I1087)‎
Fornavn: Hans
Efternavn: Borch Grave

Køn: MandMand
      

Født: 1777 33 39
Fakta og detaljer om personen

Født 1777 33 39
Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 10)‎ Vedersø præstegård, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: ringkoebing, Hind, Vedersø, Vedersøe, , Præstegaarden, 56, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Grave, 43 , Gift, hosbonde, sognepræst,
Else Stauning von Cappelen, 36 , Gift, madmoder, ,
Hans Borck, 10 , Ugift, hans søn af første ægteskab, ,
Maren Stauning, 7 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Talke Munck, 5 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Peter Nicolaj Vellejus, 1 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Eskild Thomsen, 42 , Ugift, tjenestefolk, avlskarl,
Maren Jensdatter, 25 , Ugift, tjenestefolk, ,
Poul Olufsen, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,
Mette Olufsdatter, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,
Christen Olufsen, 12 , Ugift, tjenestefolk, hyrde,

Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 24)‎ Vedersø præstegård, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

Ringkøbing, Hind, Vedersø, -, Præstegaarden, 1, FT-1801, B9080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Grave 56 Gift Huusbonde Sognepræst for Vedersøe menighed
Else Stauning von Cappelen 51 Gift Hans kone
Hans Borch Grave 24 Ugift Hans søn Studerer theologien
Maren Stauning Grave 21 Ugift Deres børn Hielper forældrene
Talke Munch Grave 19 Ugift Deres børn Hielper forældrene
Peder Nicolaj Grave 15 Ugift Deres børn Regner og skriver
Anne Johanne Grave 14 Ugift Deres børn Regner og skriver
Jens Olufsen 32 Ugift Tienestefolk Avlskarl
Jacob Andersen 25 Ugift Tienestefolk Andenkarl
Jens Madsen Trankiær 26 Ugift Tienestefolk Gevorben rytter og daglejer
Jens Nielsen 15 Ugift Tienestefolk Røgter
Laurids Lillelund 28 Ugift Tienestefolk Skoleholder
Anne Jensdatter 20 Ugift Tienestefolk Bryggerpige
Birgitte Christensdatter 15 Ugift Tienestefolk Begge hyrdepiger
Else Ebbesdatter 14 Ugift Tienestefolk Begge hyrdepiger
Maren Nielsdatter 55 Ugift Huusbondens syster Nyder ophold af huusbonden

--------------------------------------------------------------------------------

student, vanvittig 19 november 1806 ‎(Alder 29)‎

Vis detaljer Note: Bølling Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-1810
Bølling herreds gejstlige provsteprotokol
1685-1805
C 42B-1

Provsteprotokollen indeholder foruden skifterne: enkepensionssager, afkald, overformynderisager og auktionsforretninger, som der henvises til i skifterne, og provsteretssager, som ikke ikke medtaget.

Skifteuddrag

88 Niels Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.19.11.1806, fol.345B, første protokol fol.418B.
E: Else Stavning von Cappelen. B:
1) Maren Stavning Grave 24
2) Peder Nikolaj Grave 19. Ved afkald 1808 urtekræmmersvend i København
3) Anne Johanne Grave 18.
FM: farbror Nikolaj Jacob Grave, urtekræmmer på Vandkunsten i København, Niels Strandbygaard på Skindbjerg i Dejbjerg sogn, fars søskendebarn Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster.
Første ægteskab med Talke ‎[Andreasdatter]‎ Munk. B.
1) Hans Borch Grave 28, student, vanvittig.
FM: mosters mand Jens Taftebjerg, degn på Holmsland g.m. Anne Cathrine Munk.
Talke Munks første ægteskab med ‎[Hans Clausen]‎ Borch, præst i Vedersø. B:
1) Erika Hedvig 12
2) Anne Cathrine 10
3) Jens Fuglsang 6
4) Hansine 4.
FM: ‎[Niels]‎ Borch, forvalter på Boller ‎[i Uth sogn]‎, ‎[Peder Pedersen]‎ Lundager, præst i Hee, Hans Stavning i Ringkøbing.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser Finlanddes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

Kilde: ­http­://­www­.­brejl­.­dk­/­gejstlig­.­htm­

Sidst ændret 27 april 2009 - 07:35:49
Vis detaljer for ...

Forældre  (F487)
Niels Grave
1744 - 1806
Talke Andreasdatter Munch
1737 - 1777
Hans Borch Grave
1777 -

Pleje forældre  (F483)
Hans Clausen Borch
1737 - 1773
Talke Andreasdatter Munch
1737 - 1777
Ane Catrine Borch
1765 -


Noter
Folketælling ringkoebing, Hind, Vedersø, Vedersøe, , Præstegaarden, 56, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested


Niels Grave, 43 , Gift, hosbonde, sognepræst,
Else Stauning von Cappelen, 36 , Gift, madmoder, ,
Hans Borck, 10 , Ugift, hans søn af første ægteskab, ,
Maren Stauning, 7 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Talke Munck, 5 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Peter Nicolaj Vellejus, 1 , Ugift, barn af sidste ægteskab, ,
Eskild Thomsen, 42 , Ugift, tjenestefolk, avlskarl,
Maren Jensdatter, 25 , Ugift, tjenestefolk, ,
Poul Olufsen, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,
Mette Olufsdatter, 15 , Ugift, tjenestefolk, ,
Christen Olufsen, 12 , Ugift, tjenestefolk, hyrde,
Folketælling Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

Ringkøbing, Hind, Vedersø, -, Præstegaarden, 1, FT-1801, B9080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Grave 56 Gift Huusbonde Sognepræst for Vedersøe menighed
Else Stauning von Cappelen 51 Gift Hans kone
Hans Borch Grave 24 Ugift Hans søn Studerer theologien
Maren Stauning Grave 21 Ugift Deres børn Hielper forældrene
Talke Munch Grave 19 Ugift Deres børn Hielper forældrene
Peder Nicolaj Grave 15 Ugift Deres børn Regner og skriver
Anne Johanne Grave 14 Ugift Deres børn Regner og skriver
Jens Olufsen 32 Ugift Tienestefolk Avlskarl
Jacob Andersen 25 Ugift Tienestefolk Andenkarl
Jens Madsen Trankiær 26 Ugift Tienestefolk Gevorben rytter og daglejer
Jens Nielsen 15 Ugift Tienestefolk Røgter
Laurids Lillelund 28 Ugift Tienestefolk Skoleholder
Anne Jensdatter 20 Ugift Tienestefolk Bryggerpige
Birgitte Christensdatter 15 Ugift Tienestefolk Begge hyrdepiger
Else Ebbesdatter 14 Ugift Tienestefolk Begge hyrdepiger
Maren Nielsdatter 55 Ugift Huusbondens syster Nyder ophold af huusbonden

--------------------------------------------------------------------------------
student, Bølling Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-1810
Bølling herreds gejstlige provsteprotokol
1685-1805
C 42B-1

Provsteprotokollen indeholder foruden skifterne: enkepensionssager, afkald, overformynderisager og auktionsforretninger, som der henvises til i skifterne, og provsteretssager, som ikke ikke medtaget.

Skifteuddrag

88 Niels Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.19.11.1806, fol.345B, første protokol fol.418B.
E: Else Stavning von Cappelen. B:
1) Maren Stavning Grave 24
2) Peder Nikolaj Grave 19. Ved afkald 1808 urtekræmmersvend i København
3) Anne Johanne Grave 18.
FM: farbror Nikolaj Jacob Grave, urtekræmmer på Vandkunsten i København, Niels Strandbygaard på Skindbjerg i Dejbjerg sogn, fars søskendebarn Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster.
Første ægteskab med Talke ‎[Andreasdatter]‎ Munk. B.
1) Hans Borch Grave 28, student, vanvittig.
FM: mosters mand Jens Taftebjerg, degn på Holmsland g.m. Anne Cathrine Munk.
Talke Munks første ægteskab med ‎[Hans Clausen]‎ Borch, præst i Vedersø. B:
1) Erika Hedvig 12
2) Anne Cathrine 10
3) Jens Fuglsang 6
4) Hansine 4.
FM: ‎[Niels]‎ Borch, forvalter på Boller ‎[i Uth sogn]‎, ‎[Peder Pedersen]‎ Lundager, præst i Hee, Hans Stavning i Ringkøbing.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser Finlanddes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

Kilde: ­http­://­www­.­brejl­.­dk­/­gejstlig­.­htm­
Historisk 1864-krigen mellem Preussen-østrig og Danmark bryder ud.
Historisk Der sluttedes våbenstilstand den 20. juli, og ved en fredskonference i Wien den 30. oktober måtte Danmark afstå Holsten, Lauenburg og Slesvig, så det danske monarkis grænse rykkede helt op til Kongeåen. Omkring 200.000 dansksindede i Slesvig kom under tysk herredømme.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Niels Grave ‎(I1088)‎
Født 1744 Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK
Død 21 oktober 1806 ‎(Alder 62)‎
-7 år
Mor
 
Talke Andreasdatter Munch ‎(I1081)‎
Født omkring maj 1737 33 26 Rødding Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt, DNK
Død 7 september 1777 ‎(Alder 40)‎

Ægteskab: 1776
1 år
nr.1
Hans Borch Grave ‎(I1087)‎
Født 1777 33 39
Moderens familie medHans Clausen Borch
Stedfar
Hans Clausen Borch ‎(I1082)‎
Født 1737 Hellested Sogn, Stevns Herred, Præstø Amt, DNK
Død 28 august 1773 ‎(Alder 36)‎ Ringkøbing Købstad, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
4 måneder
Mor
 
Talke Andreasdatter Munch ‎(I1081)‎
Født omkring maj 1737 33 26 Rødding Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt, DNK
Død 7 september 1777 ‎(Alder 40)‎

Ægteskab: 25 november 1763 -- Sct. Jacobi Sogn, Varde Købstad, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
13 måneder
nr.1
Halvsøster
Ane Catrine Borch ‎(I1654)‎
Født omkring 1765 28 27