Niels Grave Niels Grave  ‎(I1088)‎
Navn:
Niels Grave

Køn: MandMand
      

Født: 1744 Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK
Død: 21 oktober 1806 ‎(Alder 62)‎
Fakta og detaljer om personen

Født 1744 Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK

Erhverv 1773 ‎(Alder 29)‎ Sognepræst Vedersø Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab Talke Andreasdatter Munch - 1776 ‎(Alder 32)‎
Erhverv 8 maj 1801 ‎(Alder 57)‎ Præst i Deibjerg Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Dejbjerg kirkeDejbjerg kirke

Vis detaljer Note: Dejbjerg kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel med dobbeltrille. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør. Syddøren er stadig i brug, norddøren tilmuret. I korets murværk mod øst ses et tilmuret romansk vindue, mod nord har man genåbnet det romanske vindue og indsat en glasmosaikrude. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med kvadre, som skulle stamme fra den nedrevne kirke i Finderup. Noget senere blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i sengotisk tid. I våbenhuset er opsat en romansk gravsten. På kirkegården ses endnu en romansk gravsten.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der har profilering og lindormeslyng på endefladerne. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance fra o.1600. Altertavlen er ligeledes fra o.1600, i midterfeltet ses et oprindeligt maleri, som fremstiller Nadveren. I koret er ophængt en messeklokke fra katolsk tid. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, arkadefelterne med evangelistrelieffer adskilles af mandlige og kvindelige hermer, på en vinge, som er tilføjet senere, ses et naivt billede af en konge og en præst. På herskabsstolens låger ses våben for Anders Skram og Mette Fasti samt årstallet 1641.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående ­http­:/­gravstenogepitafier­.­dk­/­dejbjerg­.­htm­

I tårnrummet ser man nogle ret umagelige kirkestole, her sad rakkerne under gudstjenesten bag et gitter. Rakkerne var socialt udstødte som fandtes over hele landet i 1700 og 1800-tallet. De var ikke sigøjnere men danskere, for hvem det var gået skævt, helt udelukke kan man dog ikke, at der var en vis sammenblanding. Rakkerne søgte ofte til Vestjylland, hvor de kunne leve i fred på heden og udføre deres arbejde med f.eks. flåning af døde heste. Dejbjerg blev et samlingssted for rakkerne, og på kirkegården indrettede man en særlig afdeling til rakkergrave, stedet er nu markeret på en græsplæne mod øst. Jens Langkniv var også rakker og historien fortæller, at han skjulte sig i de nærliggende Daugbjerg kalkminer. Steen Steensen Blicher har i flere af sine noveller fortalt om rakkerne og Jens Langkniv.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vindingegruppen.

Kilde: ­http­:/­www­.­nordenskirker­.­dk­/­Tidligere­/­Dejbjerg_kirke­/­Dejbjerg_kirke­.­htm­Død 21 oktober 1806 ‎(Alder 62)‎
Begravelse 31 oktober 1806 ‎(10 dage efter død)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Dejbjerg kirkeDejbjerg kirke

Vis detaljer Note: Dejbjerg kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel med dobbeltrille. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør. Syddøren er stadig i brug, norddøren tilmuret. I korets murværk mod øst ses et tilmuret romansk vindue, mod nord har man genåbnet det romanske vindue og indsat en glasmosaikrude. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med kvadre, som skulle stamme fra den nedrevne kirke i Finderup. Noget senere blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i sengotisk tid. I våbenhuset er opsat en romansk gravsten. På kirkegården ses endnu en romansk gravsten.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der har profilering og lindormeslyng på endefladerne. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance fra o.1600. Altertavlen er ligeledes fra o.1600, i midterfeltet ses et oprindeligt maleri, som fremstiller Nadveren. I koret er ophængt en messeklokke fra katolsk tid. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, arkadefelterne med evangelistrelieffer adskilles af mandlige og kvindelige hermer, på en vinge, som er tilføjet senere, ses et naivt billede af en konge og en præst. På herskabsstolens låger ses våben for Anders Skram og Mette Fasti samt årstallet 1641.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående ­http­:/­gravstenogepitafier­.­dk­/­dejbjerg­.­htm­

I tårnrummet ser man nogle ret umagelige kirkestole, her sad rakkerne under gudstjenesten bag et gitter. Rakkerne var socialt udstødte som fandtes over hele landet i 1700 og 1800-tallet. De var ikke sigøjnere men danskere, for hvem det var gået skævt, helt udelukke kan man dog ikke, at der var en vis sammenblanding. Rakkerne søgte ofte til Vestjylland, hvor de kunne leve i fred på heden og udføre deres arbejde med f.eks. flåning af døde heste. Dejbjerg blev et samlingssted for rakkerne, og på kirkegården indrettede man en særlig afdeling til rakkergrave, stedet er nu markeret på en græsplæne mod øst. Jens Langkniv var også rakker og historien fortæller, at han skjulte sig i de nærliggende Daugbjerg kalkminer. Steen Steensen Blicher har i flere af sine noveller fortalt om rakkerne og Jens Langkniv.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vindingegruppen.

Kilde: ­http­:/­www­.­nordenskirker­.­dk­/­Tidligere­/­Dejbjerg_kirke­/­Dejbjerg_kirke­.­htm­Skifte 19 november 1806 ‎(29 dage efter død)‎ Dejbjerg Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Bølling Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-1810
Bølling herreds gejstlige provsteprotokol
1685-1805
C 42B-1

Provsteprotokollen indeholder foruden skifterne: enkepensionssager, afkald, overformynderisager og auktionsforretninger, som der henvises til i skifterne, og provsteretssager, som ikke ikke medtaget.

Skifteuddrag

88 Niels Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.19.11.1806, fol.345B, første protokol fol.418B.
E: Else Stavning von Cappelen. B:
1) Maren Stavning Grave 24
2) Peder Nikolaj Grave 19. Ved afkald 1808 urtekræmmersvend i København
3) Anne Johanne Grave 18.
FM: farbror Nikolaj Jacob Grave, urtekræmmer på Vandkunsten i København, Niels Strandbygaard på Skindbjerg i Dejbjerg sogn, fars søskendebarn Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster.
Første ægteskab med Talke ‎[Andreasdatter]‎ Munk. B.
1) Hans Borch Grave 28, student, vanvittig.
FM: mosters mand Jens Taftebjerg, degn på Holmsland g.m. Anne Cathrine Munk.
Talke Munks første ægteskab med ‎[Hans Clausen]‎ Borch, præst i Vedersø. B:
1) Erika Hedvig 12
2) Anne Cathrine 10
3) Jens Fuglsang 6
4) Hansine 4.
FM: ‎[Niels]‎ Borch, forvalter på Boller ‎[i Uth sogn]‎, ‎[Peder Pedersen]‎ Lundager, præst i Hee, Hans Stavning i Ringkøbing.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser Finlanddes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

Kilde: ­http­://­www­.­brejl­.­dk­/­gejstlig­.­htm­

Sidst ændret 6 maj 2011 - 17:16:33 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F487)
Talke Andreasdatter Munch
1737 - 1777
Hans Borch Grave
1777 -

Nærmeste familie  (F488)
Else Stauning von Cappelen
1758 - 1811


Noter
Skifte Bølling Herreds Gejstlige Skifteprotokol 1685-1810
Bølling herreds gejstlige provsteprotokol
1685-1805
C 42B-1

Provsteprotokollen indeholder foruden skifterne: enkepensionssager, afkald, overformynderisager og auktionsforretninger, som der henvises til i skifterne, og provsteretssager, som ikke ikke medtaget.

Skifteuddrag

88 Niels Grave, præst i Dejbjerg og Hanning.19.11.1806, fol.345B, første protokol fol.418B.
E: Else Stavning von Cappelen. B:
1) Maren Stavning Grave 24
2) Peder Nikolaj Grave 19. Ved afkald 1808 urtekræmmersvend i København
3) Anne Johanne Grave 18.
FM: farbror Nikolaj Jacob Grave, urtekræmmer på Vandkunsten i København, Niels Strandbygaard på Skindbjerg i Dejbjerg sogn, fars søskendebarn Otte Didrik Bjerrum, degn i Borris og Faster.
Første ægteskab med Talke ‎[Andreasdatter]‎ Munk. B.
1) Hans Borch Grave 28, student, vanvittig.
FM: mosters mand Jens Taftebjerg, degn på Holmsland g.m. Anne Cathrine Munk.
Talke Munks første ægteskab med ‎[Hans Clausen]‎ Borch, præst i Vedersø. B:
1) Erika Hedvig 12
2) Anne Cathrine 10
3) Jens Fuglsang 6
4) Hansine 4.
FM: ‎[Niels]‎ Borch, forvalter på Boller ‎[i Uth sogn]‎, ‎[Peder Pedersen]‎ Lundager, præst i Hee, Hans Stavning i Ringkøbing.

Udarbejdet af Erik Brejl. Ribesvej 3. 6950 Ringkøbing.
Disse skifteuddrag er ikke kontrolleret en ekstra gang i selve skifteprotokollen.
I skifteuddragene angives afdøde, arvinger, lavværge, formynder og øvrige angivne familierelationer, og der henvises til skifter efter tidligere ægtefæller. Lavværge og formynder angives dog ikke, hvis de i forvejen er angivet som familie, ligesom tjenestested ikke angives for arvinger. Alder forhøjes til nærmeste hele år, dog angives alder under 1 år i måneder. Der er ikke udarbejdet personregister men personnavne er standardiserede, f.eks. angives både Laurs, Lars og Las som Laurids, og stavemåden af stednavne følger Trap's 5. udgave. Oplysninger i kantede
parenteser Finlanddes ikke i den aktuelle tekst, men er fundet i kirkebogen, i folketællinger eller andet sted i skifteprotokollen. Der henvises til side, dog henvises der ikke til genoptagelse af skiftet, hvis det sker i umiddelbar forlængelse af det foregående.
Følgende forkortelser er anvendt:
A: arving/arvinger
B: barn/børn
E: enke/enkemand
Fb: fæstebrev
FM: formynder
g.m.: gift med
lbn.: løbenummer
mdr.: måneder
LV: lavværge
sst.: samme sted

Kilde: ­http­://­www­.­brejl­.­dk­/­gejstlig­.­htm­

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Dejbjerg kirkeDejbjerg kirke  ‎(M853)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Dejbjerg kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel med dobbeltrille. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør. Syddøren er stadig i brug, norddøren tilmuret. I korets murværk mod øst ses et tilmuret romansk vindue, mod nord har man genåbnet det romanske vindue og indsat en glasmosaikrude. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med kvadre, som skulle stamme fra den nedrevne kirke i Finderup. Noget senere blev tårnet opført. Våbenhuset er ligeledes opført i sengotisk tid. I våbenhuset er opsat en romansk gravsten. På kirkegården ses endnu en romansk gravsten.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er bevaret med kragbånd, der har profilering og lindormeslyng på endefladerne. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance fra o.1600. Altertavlen er ligeledes fra o.1600, i midterfeltet ses et oprindeligt maleri, som fremstiller Nadveren. I koret er ophængt en messeklokke fra katolsk tid. Prædikestolen er et snitværk i renæssance fra begyndelsen af 1600-tallet, arkadefelterne med evangelistrelieffer adskilles af mandlige og kvindelige hermer, på en vinge, som er tilføjet senere, ses et naivt billede af en konge og en præst. På herskabsstolens låger ses våben for Anders Skram og Mette Fasti samt årstallet 1641.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående ­http­:/­gravstenogepitafier­.­dk­/­dejbjerg­.­htm­

I tårnrummet ser man nogle ret umagelige kirkestole, her sad rakkerne under gudstjenesten bag et gitter. Rakkerne var socialt udstødte som fandtes over hele landet i 1700 og 1800-tallet. De var ikke sigøjnere men danskere, for hvem det var gået skævt, helt udelukke kan man dog ikke, at der var en vis sammenblanding. Rakkerne søgte ofte til Vestjylland, hvor de kunne leve i fred på heden og udføre deres arbejde med f.eks. flåning af døde heste. Dejbjerg blev et samlingssted for rakkerne, og på kirkegården indrettede man en særlig afdeling til rakkergrave, stedet er nu markeret på en græsplæne mod øst. Jens Langkniv var også rakker og historien fortæller, at han skjulte sig i de nærliggende Daugbjerg kalkminer. Steen Steensen Blicher har i flere af sine noveller fortalt om rakkerne og Jens Langkniv.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver på kummen og firkantet fod med hjørnehoveder og relieffer på siderne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Låsby-Vindingegruppen.

Kilde: ­http­:/­www­.­nordenskirker­.­dk­/­Tidligere­/­Dejbjerg_kirke­/­Dejbjerg_kirke­.­htm­

View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Talke Andreasdatter Munch
Niels Grave ‎(I1088)‎
Født 1744 Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK
Død 21 oktober 1806 ‎(Alder 62)‎
-7 år
Hustru
 
Talke Andreasdatter Munch ‎(I1081)‎
Født omkring maj 1737 33 26 Rødding Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt, DNK
Død 7 september 1777 ‎(Alder 40)‎

Ægteskab: 1776
1 år
nr.1
Søn
Hans Borch Grave ‎(I1087)‎
Født 1777 33 39
Personens familie med Else Stauning von Cappelen
Niels Grave ‎(I1088)‎
Født 1744 Ribe Købstad, Ribe Herred, Ribe Amt, DNK
Død 21 oktober 1806 ‎(Alder 62)‎
14 år
Hustru
 
Else Stauning von Cappelen ‎(I1089)‎
Født 1758
Død 1811 ‎(Alder 53)‎ Ulfborg Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK