Christen Houlesen  ‎(I1563)‎
Navn:
Christen Houlesen

Køn: MandMand
      

Død: omkring oktober 1705 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

ÆgteskabKirkelig vielse
Maren Dynesdatter - 21 maj 1665 Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK

VielseVielse


Rytterbonde mellem 1 maj 1684 til 1 maj 1685 Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Uddrag af 1. jydske nationale regiments kasseregnskab ved Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig.

1/5 1684 - 1/5 1685.
Til en rytters begravelse af oberstl. Rabes komp. ved navn Morten Lauridsen.
Tillagte gårde.
Andst herred, Hjarup sogn og by: Christen Haldkjærd, hartk. 7200. Knud Jørgensen i
Siøgaard, 1 hus hartk. 0600.
Riberhus amt, Vester herred, Ø. Vrøgum: Hans Hansen, hartk. 4000 , Peder Nielsen og Niels
Jensen i Bredmose i Oxbye sogn hartk. 1600.
Andst herred, Hjarup sogn:Christen Jepsen Snogdahl, selvejer, hartk. 4000, Niels Pedersen
Geising, selvejer, hartk. 2200. Hans Knudsen l hus uden jord.
Øster herred, Horne sogn: Hornlund: Christen Lauridsen og Jens Christensen hartk. 4-1-2-2/3-
0. Peder Christensen og Christen Jensen, hartk. 2400.
Stundsig: Christen Jensens enke Anne Pedersdatter 1-2-1-1/3-0..
Deigaard: Jess Jensen og Hans Christensen og Frands Christensen og Jens Jessen 3500.
Hindsig: Oluf Lassen og Niels Lambertsen 2400. Niels Lauridsen en halvgård, den anden
halvgård har i brug Niels Lambertsen, Oluf Lassen og Niels Lauritsen, 1700.
Vester herred, Kvong sogn, Hallum: Jens Sørensen og Christen Nissen 4200. Niels
Christensen ibid. 1000. Christen Christensen i Kvong 2300. Peder Degns enke i Skyhede l
hus. Peder Christensen af et øde byggested 0200. Jess Jensen og Søren Jensen 4100. Jes
Poulsen og Peder Christensen 3700.
Lundenæs amt, Øster Herred, Horne sogn: Malle: Hans Hansen, Niels Lambertsen, Peder
Christensen og Maren Nielskone 5410. Hans Clemendsen og Las Pallesen 2330. Marquor
Hansen, Søren Jensen, Jens Christensen og Christen Nielsen 3300. Thomas Sørensen og Jens
Sørensen 3400. Claus Jørgensen i Hollund i Slaugs herred i Vorbasse sogn 1100.
Nørre herred, Hoven sogn, Hvolmose: Niels Pedersen og Niels Mortensen 4-1-3 2/3-0
Christen Christensen ved kirken 1-7-2 1/3-0.
Nørgreen: Christen Christensen 1-3-3 2/3-0. Jacob Sørensen 0-2-2 1/3-0.
Jacob Knudsen i Nørgreen afsat til varselsmand.
Oddum sogn, Odderup: Jens Pedersen og Peder Christensen, selvejer 4600. Jens Christensen
og Peder Pedersen i Søndergren i Hoven sogn 1600. Niels Andersen i Schiødsvad 1220. Jens
Terchelsen, Knud Jensen og Ebbe Jensen, selvejer 4400.
Strellev sogn, Nørtarp: Knud Nielsen 2500. Christen Christensens enke 0700.
Gyris: Christen Christensen 4-0-3 2/3-0. Niels Mortensens enke Maren Christensdatter,
Jørgen Hansens enke Karen Christensdatter og Kirsten Christensdatter i Hald i Nørtarp 3-0-
1/3-0. Jens Christensen ibid. 0700.
Vium sogn, Lifbøl: Jens Christensen 2410.
Vejrup: Peder Ibsen 3130. Peder Mortensen i Nørtarp i Strellev sogn 1500. Zidsel
Villadsdatter i Tarm et hus l mk. l alb., Ebbe Lassen ibid. et hus l mk. l alb. Niels Jensen i
Nørtarp og Jacob Nielsen i Adsbøll 8000 afsat til varselsmænd i Ø. og V. herreder.
Koldtoft: Christen Jørgensen 1610. Laurids Sørensen Smed i Bork 1200.
Christen Christensen 0700. Christen Jørgensen i Strellev 0700.
Egvad sogn, Foersum: Jens Christensen 2330. Jørgen Frandsen i Tarm 0220. Maren
Christensdatter i Nørtarp i Strellev sogn et hus 0030.
Nørbork sogn: Anders Christensen, Lass Nielsen og Hans Christensen 3400.
Hemmet sogn, Gundesbøl: Peder Graversen og Maren Jepsdatter, selvejer 3600. Niels Jepsen
i Eisbøl i Vium sogn 0600.
Nørbork sogn, Vestergaard: Søren Sørensen 3000. Terchel Sørensen og Søren Sørensen 2400.
Søren Nielsen i Sdr. Bork 2400.
Hemmet sogn: Toftum: Christen Houlisen og Christen Envoldsen 6000.
Nordenaa: Peder Christensen: 1400. Christen Sørensen Holm i Sdr. Bork 0400.
Bertel Iversen og Christen Iversen 3000.
Egvad sogn: Povel Ebbesen i Tarm 2330. Peder Hansen og Eske Poulsen 1410. Niels Jensen i
Nørtarp i Strellev sogn l000.
Lønborg sogn, Kyvling: Christen Jensen 3300.
Egvad sogn, Tarm: Peder Møllers enke Appelone Eskisdatter 2220. Jens Jespersen Holdst l
øde værsted 0220. Peder Envoldsen i Albæk i Skjern sogn 2000.
Toftum: Niels Sørensen 3-6-1 2/3-0. Niels Knudsen 0610. Jørgen Hansen i Tarm 1-5-1 1/3-0.
Peder Knudsen 0700. Peder Christensen Tromslar og Anne Jørgensdatter 0300. Peder
Christensen i Opsund i Hoven? sogn 0400.
Hind herred, Holmsland, Nysogn: Sønderby: Peder Christensen 1-2-2 1/3-0. Niels Jensen og
Jens Lassen 3030.
Bandsbye: Christen Pedersen Bredmose 3-4-2 2/3-0.
Gammelsogn: Ifuer Espensen 0400.
Velling sogn: “Molberiggaard”: Christen Nielsen Klaptoft og Christen Møller 3-3-1 2/3-0.
Christen Jepsen i Klaptoft 2-3-3 1/3-0. Christen Pedersen i Bechboe i Lernb sogn i Bølling
herred 1430.
Ulborg herred, Vinding sogn, Refning: Christen Christensen, Jens Pedersen og Peder
Pedersen, selvejer 5000.
Svendstrup: Christen Andersen 1600.
Siig: Svend Pedersen 1200
Husby sogn, Pradsgaard: Laurids Nielsens enke og Jens Christensen 6000. Jens Lauridsen i
Lægsgaard i Vinding sogn 2000.
Ulborg sogn, Sønderkjær, Meldgaard: Simon Simonsen og Eske Christensen Hee, Christen
Pedersen 8000.
Fjaltring sogn, Klostergaard: Jep Christensens enke Zidsel Christensdatter 3000.
Sønder Dybaae: Jens Knudsen i Maarupgaard bruger ejendommen 2100.
Vandborg sogn, Katkjær: Mads Christensen 2700.
Dybe sogn, Kastbjerggaard: Peder Jepsen og Eskild Madsen 8000. Store Flansmose: Jens
Eskesen 8000. Lille Flansmose: Ole Jespersen og Jens Jensen 2000. Peder Lauridsen i
Knacher 2520.
Hygum sogn, Vester Paakjær: Mads Pedersen og Gregers Christensen 3220. Klostergaard:
Gregers Sørensen og Christen Jensen på Bjerg, og Grummesgaard: Peder Clausen ialt 8000.
Agerskov: Christopher Poulsen og Laurids Jensen 6600.
Fabjerg sogn, Kogisbøl: Niels Olufsen 1200.
Trans sogn, Bjerregaard: Mads Jensen 4000.
Engbjerg sogn: Christen Jensen 4000. Jep Pedersen Brand på Hygumbjerg 8000, afsat til
varselsmand.
Hove sogn, Houdam: Jens Sirmensen 5-5-2 1/3-0. Vinkel: Jens Nielsen 2-2-1 2/3-0.
Vandborg sogn, Storstrand: Christen Nielsen, Anders Christensen, Thomas Jepsen og Peder
Pedersen 8000.
Skodborg herred, Lem sogn, Brydebol: Peder Christensen 3000. Jens Jensen Frich i Rom sogn
og by 0400. Jens Jensen ibid. 1600.
Fabjerg sogn ‎(fejl for Humlum sogn)‎, Avnsbjerg: Christen Madsen 2600. Agergaard: Christen
Vistesen 7000. Hyldgaard: Poul Jensen og Just Pedersen 7000. Christen Pedersen Schou i
Gudum sogn 1000. Broksgaard: Christen Eskesen og Peder Troelsen 2500. Anders Mortensen
i Gantris 2400, fra Jens Schytt i Bredal 0300. Peder Jensen i Lundby 2400. Sønder Børring:
Christen Jensen 1500. Nør Børring: Peder Knudsen 2000. Christen Madsen og Mads Pedersen
i Nør Tang i Gudum sogn 4000, fra Mads Jensen og Anders Jensen i Seerup 0300.
Fabjerg sogn, Kjærgaard: Poul Jepsen og Jens Pedersen 5400. Christen Gregersen i Balletoft
0600. Peder Begsgaard 1200. Christen Madsen i Brunhusted 1 hus.
Riberhus amt, Vester herred, Janderup sogn: Hillerslev: Christen Madsen Rasch 4000. Hans
Pedersen 1600. Søren Nielsen 2000. Palle Sørensen i Kærup 0200. Jørgen Christensen og
Hans Sørensen 3500. Gunde Jessen i Borre 1500. Søren Jensen 2600. Laurits Nielsens enke
Anne Lauridsdatter 2200. Mads Madsen 3700. Knud Nielsen 1400. Sønder Heboe: Lisbeth
Pedersdatter, sal. Niels Nielsens og Jens Pedersen 6000.
Nør Heboe: Christen Madsen 1320. Bandsbjerg: Niels Madsen og Bachen Jensen 7000.
Las Nielsen i Hillerslev 1000. Strudvad: Peder Sørensen 3700. Christen Jensen i Kærup3100.
Jørgen Pedersen i Nør Heboe 1000. Kærup: Christen Nielsen Kjelst og Christen Christensen
5000. Christen Nielsen 2320. Rasmus Knudsen i Billum l hus 0300. Janderup by: Bertel
Nielsen og Thomas Nielsen 8000.
Billum sogn, Hannevang: Jens Hansen 4200. Billum by: Thomas Nielsens enke Kirsten
Thomas-kone 2300. Poul Christensen 1100. Burgaard: Hans Laugesen 5000. Billumtarp:
Anders Sørensen 3000. Bachen Simensen og Tue Bachensen og Jens Madsen 6400. Niels
Nielsen 4500. Peder Christensen i Kjelst 2320. Søren Nielsen ibid. 0720. Christen Nielsen og
Jens Pedersen 5200. Niels Tomsen i Billum 2000. Niels Thuesen i Kjelst 0400. Kjelst: Søren
Boyesen 6000. Niels Tomsen i Billum 2000.
Outrup sogn og by: Bachen Nielsen og Peder Knudsen 4400. Mads Terchelsens enke Else
Madsdatter, nu Niels Bachensen 3400.
Allerslev: Rasmus Nielsen og Hans Christensen 4200. Niels Christensen og Michel Pedersen
1200.
Debel: Peder Sørensen 2400.
Tourbøl: Morten Jensen selvejer 3000.
Vejrup: Lass Ibsen og Niels Pedersen 4400. Boye Christensen i Rottarp l hus 0300. Peder
Degns enke i Skyhede l hus 6100.
Gammelgaard: Iver Tomsen, nu Christen Pedersen og Peder Pedersen 5000.
Lunde sogn: Christen Pedersen i Kastkjær 4000.
Nebbel sogn, Bolkær: Carl Christensen og Peder Christensen 4000.Øster Debbel: Anne
Enevolds-datter sal. Christen Tøgersens, og Hans Christensen 6400. Jens Sørensen i Fidde
1000. Christen Pedersen i Skyhede 0200.
Kvong sogn, Aasted: Søren Rasmussen og Frands Jessen 6000. Niels Mortensen i Kvong
2000. Jep Jensen, Peder Rasmussen og Søren Hansen 6000. Jørgen Christensen i Kvong 2000.
Peder Christensen og Christen Nielsen 5000. Tomis Nielsen og Christen Nielsen, selvejer, nu
Laurids Erichsen i Christens sted 2000. Lass Nielsen i Hillerslev 1000. Kammersgaard: Niels
Christensen 3100. Niels Jepsen, nu Joen Hendrichsen i Kvong 2300. Laurids Sørensen i
Kvong 2400.
K vorup: Jens Jensen og Niels Nielsen 4000. Jørgen Madsen og Jens Jensen 4000. Søren
Sørensen i Skyhede l hus.
Nebel sogn, Sædding: Peder Christensen 5000. Hans Christensen 2400. Christen Jepsen,
Peder Christensen, nu Peder Clemmedsen og Thomas Sørensen 8000.
Nebel by: Christen Pedersen Kjær og Michel Jørgensen 5400. Christen Knudsen l deelboel
1100. Mads Christensen med l boel 5000.
Hundhalle Peder Lassen 3000.
Aal sogn, Øster Vrøgum: Peder Hansen 2000. Thomas Jensen 3200. Bachen Jensen og
Christen Christensen i Søhuse 2600. Peder Jensen 2200. Jep Christensen 2000. Jep Hansen i
Vester Vrøgum 2600. Gunde Jessen i Borre 1000.
Borre: Søren Knudsen og Peder Sørensen 4200. Bertel Pedersen 3200. Maren Hansdatter af
stug, som Jens Bachensen i brug haver 0200.
Markskel: Hans Christensen og Christen Bertelsens enke Maren Hansdatter 7400.
Skads herred, Jerne sogn, Veldbæk: Christen Olufsen 8000. Strandby: Hans Olufsen 4000.
Jens Knudsen og Hans Frandsen 3000. Christen Olufsen i Vognsbøl 1000.
Brøndum sogn, Forumlund: Svend Andersen 5/6 og Jens Nissen 1/6 gård 6600. Mads
Christensen i Brøndum 0400. Peder Sørensen i Tobøl et hus med toft 0400.
Skodborg herred, Gudum sogn, Højbjerg: Oluf Jensen 6400. Trabjerg: Laurids Nielsen
l000.Jens Sørensen i Kramshule ‎(Dalgaard)‎ 0400. Tangsgaard: Jens Christensen 8000.
Havskov: Christen Jensens enke Else Christensdatter 8000. Krogsgaard: Poul Jensen og Jens
Pedersens enke og Christen Jepsen 8000. Øster Lind: Jens Lauridsen og Jens Jensen 5400.
Lille Bjerrum: Søren Christensen 2400. Vester Lind: Jacob Rodtkiensen og Bertel Jensen
6400. Fra Niels Pedersen i Kallesø i Tørring sogn 1000. Jens Hald i Nissum sogn 0400.
Surkær: Mads Pedersen 4500. Laurids Andersens enke Margrethe Jensdatter i Trabjerg 3000.
Jens Skytt i Bredal 0300.
Viumgaard. Sal. Peder Madsens enke Helvig Pedersdatter og Jens Poulsen 6600. Maren
Pedersdatter i Kohøje i Nissum sogn 0400. Niels Jensen i “Koltbache” 0600.
Gudumkloster hovedgaard, major Gabriel Grubbe påbor og Hedegaard, Søren Andersen 24-0-
0-0.
Trabjerg: Laurids Mortensen 4000. David Christensen 4000. Store Bjerrum: Thomas
Christensen 5600. Jens Nielsen 2000. Skovgaard: Christen Pedersen 2200. Sønder Tang:
Christen Madsen 3200. Øster Tang: Mads Nielsen 4000. Meld Tang: Jep Christensen og
Christen Christensen 2400.
Borre: Laurids Madsen og Christen Jensen 3000. Serup: Mads Jensen og Anders Jensen 1000.
Fiskbæk: Michel Christensen 3400. Oluf Mogensen 2000. Mads Lauridsen 2400. Søren
Andersen og Søren Rasmussen 2500. Christen Olufsen 8000. Aasbjerg: Poul Michelsen 1700.
Christen Poulsen 1230. Morten Olufsen 1011. Søren Jensen i Heden 1000. Skodborg: Morten
Jensen Nør 3300. Peder Nielsen 2000. Mølgaard: Lauge Madsen og Christen Jensen 2000.
Laurids Bertelsen i Resen by 0500. Krog: Christen Christensens enke Anne Pedersdatter 2-7-
2 2/3-0. Christen Sørensen i Skodborg 2-3-1 1/3-0. Mads Jensen i Hornshøj 1500. Stavsbol:
Oluf Jensens enke Anne Andersdatter 1000.
Resen sogn, Mattrup: Jens Madsen 6000. Haugaard: Peder Jensen 2000. Marslund: Christen
Christensen 4200. Hendrich Nielsen i Rotborg 2000.
Kynde Pedersen i Ørvejle i Gudum sogn 0600.
Budsgaard:.Morten Jepsens enke Anne Christensdatter 1000. Vester Toftum: Anders
Lauridsen 4000. Resen by: Bertel Christensen 1400. Poul Erichsen i Østergaard 1500. Laurids
Bertelsen 0700. Meld Toftum: Niels Maltesen og Peder Jensen 4000. Peder Jensen Haugaard
0600. En part i denne gård på Venøe Land, Mads Lauridsen og Laurids Christensen påbor
0400.
Niels Christensen og Christen Nielsen i Sletbjerg? ‎(Vejsbjerg)‎ på Venøe land 2600.
Venøe land og sogn: Christen Pedersen og Ole Madsen 2-5-1 1/3-0. Jens Christensen og Niels
Pedersen 2-5-1 1/3-0.Christen Andersen og Christen Mortensen 2-5-1 1/3-0.
Humlum sogn, Tagvad: Jens Lauridsen 3600. Gaden: Christen Eilersen og Poul Christensen
1000.
Skanderborg: Mads Christensen 1000. Gottrup: Mogens Lassen 2200.
Hjerm herred, Borbjerg sogn, Damgaard: Peder Iversen 5130.
Lille Hedegaard: Christen Michelsen 2430. Niels Hindsholm i Lille Døs? et øde boel, afsat til
varselsmand.
Fousing sogn: Christen Pedersen i Skræddergaard 2000. Niels Jensen i Dahl 2300. Otte
Lauridsen i Fallergaard i Borbjerg sogn l000. Jep Christensen i Lille Bjerg 2000. Anders
Erichsen i Krunderup i Navr sogn 0500.
Navr sogn, Falhoe ‎(Falsig)‎ by: Jens Tuesen 4000. Mads Christensen 4000. Søren Michelsen
4000. Mads Povelsen 4000. Sirgaard: Laurids Pedersen og Mogens Thomsen 8000.
Ballegaard: Christen Christensen og Markvar Christensen 8000.
Vejrum sogn,: Løjtnant Just Kield Willemose, Christen Lauridsens enke og børn fradrog
8000. Maren Liungkrog i Vejrum sogn et hus afsat til varselsmand.
Ginding herred, Bording sogn og by: Jens Poulsen og Christen Hansen 3000.
Stubkær: Hans Jacobsen 1000. Michel Jensen 1000. Jens Nielsen 1400. Nok Jens Nielsen i
Søndergaard, Bendt Godskesen og Bendt Christensen 2200. Claus Iversen i Sahl by 1200.
Maren Villadsdatter i Måbjerg by et hus.
Hvidding herred, Roager sogn og by: Jens Nielsen 5300. Niss Jensen i Kroed? 2000. Peder
Pedersen i Hønning i Arrild sogn 0500.
Vodder? sogn og by: Peder Andersen 3200. Jens Pedersen i Kirkeby i Roager sogn 2600.
Brøns sogn, Havervad: Herredsfogden Mathias Lange i Havervadgaard, har en 1/4 part gård
kaldes Pinborg 2000. Søndernæs: Troels Nielsen og Niels Hansen 4000.
Aastrup: Jens Andersen 4000.
Rejsby sogn, Kærbølling: Anders Pedersen 2/3 og Anders Lauridtsens søn, Laurids Andersen
1/3 part 7400.
Hvidding sogn, Raahede: Anders Callesen og Jens Linterups enke Anne Lauridsdatter 4000.
Michel Pedersen i V.Vedsted et hus enken til hjælp. Hans Jepsen i V.Vedsted 2700. Laurids
Madsen i Højrup by og sogn 1100.
V.Vedsted sogn og by: Jens Lauridsen Rytter 5600. Laurids Broersen af noget stug jord 0700.
Anders Pedersen og Peder Nielsen i Kærbølling 0200. Peder Jørgensen 5600, fra Kirsten
Hanskone og Søren Nielsen vest over 0200. Søren Nielsen og Kiersten Hanskone l deelegaard
8000. Anders Sørensen 5600, fra Michel Bennetsen i Ludstrup 1600. Jens Pedersen i Semb
0400. Las Andersen 2200. Hans Brodersen 2200. Ancher Gregersen 2200. Anders Pedersen
og Peder Nielsen i Kierbølling 1200. Bertel Hansen 4400. Niels Pedersen 2200.
Farup: Thyge Jensen og Anders Maltesen 6000, fra Anders Sørensen i Kalvslund 1000.
Christen Bertelsen og Anders Lauridsen i Hjortlund 1000.
Øster Vedsted: Christen Sørensen og Peder Nielsen l deelegård 8000. Christen Jensen, nu
Mads Andersen 6000. Jens Nielsen 4000. Anders Pedersen i V.Vedsted 2700. Et hus Karen
Ogisdatter 0100.
Ludstrup birk, Semb sogn og by: Jens Jepsen 4400. Niels Pedersen, nu Anders Jensen og Jens
Pedersen 3400. Michel Lassen et hus og Thomas Boesen et hus. Peder Jespersen, Peder
Hansen og Oluf Knudsen 4400. Varming: Knud Ostersen og Christen Iffuersen 3400.
Christen Jensen 5400. Jens Christensen og Hans Pedersen 2000. Fourholt: Peder Andersen
med Peder Michelsens halve hus 8000. Hømb: Søren Andersen og Christen Nielsen 4600.
Gregers Mortensens enke Dorethe Poulsdatter i Fourholt 3200. Laurids Jespersen og Anders
Jessen 4600. Anders Hansen 4600. Laurids Jespersen, Anders Jessen og Niels Kieldsen næst
for 1400. Ludstrup: Bertel Nissen 4700. Michel Bennetsen 3100.
Kalvslund herred, Kalvslund sogn, Hjortvad: Tøger Nielsen og Hans Pedersen 4000. Peder
Nissen og Nis Pedersen 4000.
Hjortlund sogn og by: Søren Hansen, Jørgen Jensen og Lauridts Stephansen 6400.
Søren Thomsen Vind 1400..
Vilslev sogn, Jedsted: Peder Hansen og Søren Hansen 6400. Niels Andersen i Hillerup 1400.
Hillerup: Peder Andersen 6000.
Farup sogn, Kærbøl: Lauge Hansen 3000. Farup by: Hans Frandsen 2400. Hans Adtzersen
2400.
Vilslev sogn, Jedsted: Peder Thomsen 4000. Anders Sørensen i Kalvslund 3000. Niels
Tyggesen og Oluf Jensen i Aastrup sogn og by 1000.
Gørding herred, Jernved sogn, Gredsted: Christopher Carelsen 2220. Christopher Carelsen og
Hans Christensen 3300. Christen Hansen i Holdsted 2200. Anders Svendsen og Morten
Christensen 4500. Christen Svendsen 2500. Ib Hansen i Jedsted et hus med toft 0300. Anders
Hansen ibid. et hus 0300. Envold Mortensen og Anders Sørensen 5000. Ung Hans
Christensen 3000. Michel Jessen 5200. en halvgård Jens Jensen 2500. Jes Jørgensen 5200. En
halvgård Mads Bertelsen 2500.
Jernved by: Niels Poulsen og Knud Nielsen 8000. Envold Andersen og Jørgen Nielsen 5000.
Jens Michelsen i Gredsted 2500.
Slaugs herred, Hejnsvig sogn, Klink: Søren Mortensen, Christen Graversen og Christen
Pedersen 5000. Christen Andersen i Nøllund i Grindsted sogn 1400. Jens Jensen ibid. 1000.
Christen Jensen og Hans Mortensen i Vorbasse Nebbel en halvgård deelegård 0400.
Grindsted sogn, Morsbøl: Bertel Mortensen 3500. Jens Jensen og Bendt Jensen 3500. Knud
Jensen i Nollund 0600.
Grene sogn, Løvlund: Niels Clemendsen 4400. Gregers Christensen i Plougslund 3000.
Vorbasse sogn, Almstok: Christen Madsen 4000. Gyde Jørgensen i Slaug 4000. Søren Jensen
i Vorbasse et hus afsat til varselsmand Vorbasse: Peder Jensen 2600. Villum Jensen 2600.
Jens Pedersen 2400. Fitting: Peder Jensen 3400. Thomas Jensen i Vorbasse 2600. Stephen
Thomsen et hus uden al brug, alleneste en kålhave 0200. Mads Pedersen, Clemend Nielsen og
Peder Andersen i Nebel 1000. Hans Glarmester i Dyvelsrække l hus afsat til varselsmand.
Bækkee sogn, Skødegaard: Jens Christensen 5000. Mads Thomsen i Bække 3000. Kragelund:
Bertel Christensen 3000. Erich Christensen og Jørgen Michelsen 3000. Iver Pedersen i Asbo
2000.
Verst sogn og by: Søren Nielsen 5400. Gregers Madsen 5400. Iver Hansen af en halv
ødegård, i Geising en halv deelgård 2000. Poul Felding ibid. 1000, fra Mads Christensen og
Niels Christensen i V. Vamdrup 2000.
Jordrup sogn. Knudsbøl: Hans Carstensen 6000. Niels Nielsen i Jordrup 2000. Hans Sørensen
6000. Michel Gabrielsen 3000. Hans Olufsen 3000. Niels Nielsen i Husted 3400. Peder
Nielsens enke i Jordrup et selvejerhus 0400. Jordrup: Rasmus Michelsen selvejer 3400. Pashe
Nielsen 4000. Las Sørensen et hus 0400 Morten Jørgensen 4000. Poul Christensen 4000.
Hans Pedersen en halvgård, nok en halv ødegård 4000. Peder Nielsens enke 0400, fra Thomas
Frandsen i Lejrskov 1400. Mads Jessen i Egholt 0600. Peder Michelsen i Højrup et hus 0400.
Niels Christensen i Øster Gisken? 0600.
Jerlev herred, Egtved sogn, Tårsted: Erich Pedersen 3400. Jens Nielsen 4400, Christen
Pedersen 4400. Erich Pedersen 1000. Bøgvad: Peder Christensen 2400. Oustrup: Jens
Pedersen og Niels Lauridsen 4400. Peder Christensen Vest Foulef 6400 Jens Hansen i
Refsgaard 3000.Thomas Christensen 3000. Laurids Povelsen, Jørgen Pederssn, Laurids
Olufsen og Anders Christensen 5000.
Lejrskov sogn, Hundsholt: Bendt Nielsen 4000. Hans Christensen i Lejrskov 4000. Egholt:
Peder Michelsens enke 5000. Thomas Frandsen i Lejrskov 3000.
Mogens Rasmussen 5500. Hans Christensen i Lejrskov 0700. Østen Madsen i Vraa et hus
med toft 1000. Hans Pedersen og Pouel Pedersen 0400. Jens Pedersen en halvgård, Jens
Simonsen og Jens Hansen en halvgård 6000. Mads Pedersen 5000. Jens Pedersen i Vraa 1600.
Giøde Nielsen i Verst 1200. Agersbøl og Kjerd: Frands Andersen 5400. Bertel Jensen i
Lunderskov 2400. Uhre: Laurids Sejersen og Laurids Espensen 8000. Jep Lauridsen, Jens
Mogensen, Peder Lauridsen i Uhre, og Niels Andersen i Egholt 8000. Vraa: Hans Tullesens
enke Baraba Madsdatter selvejer 4000. Hans Pedersen og Povl Pedersen 4000. Peder
Sørensen 6400. Jens Pedersen 1400.Asbøl: Jep Nielsen og Knud Nielsen samt Leirskov Niels
Iversen 16-0-0-0. Bartram Pedersen ibid. 8000. Thomas Lauridsen i Skree et hus. Godske
Iversen selvejer 8000. Hans Andersen Forekrog 8000.
Højrup: Niels Jensen 5200. nok 1/8 part af Peder Grises? ødegård han bruger 1200.
Andst herred, Hjarup sogn: Christen Knudsen Bjerg selvejer 5000. Christopher Nielsen og
Christen Nielsen l deelgård 3000. Kjeld Gregersen og Thomas Eskesens enke Else
Gregersdatter selvejer 5400. Anders Jensen Vaaben selvejer 2400. Povl Lassen 5000. Jens
Lauridsen 3000. Mads Sørensen 6000. Niels Jessen Vaaben selvejer 2000. Svend Christensen
og Oluf Jensen selvejer 6000. Søren Andersen i V.Vamdrup l hus 0400. Knud Lauridsen
6400. Mads Jessen i Ø. Vamdrup 1000. Lauge Hansen i V.Vamdrup et hus 0400.
Vamdrup sogn, Boustrup: Marquor Nissen 8000. Laurids Hansen og Iver Hansen 8000.
Søgaard: Jens Møller 8000.
Ø.Varndrup: Knud Nissen Lassen og Jonn Sørensen 6000. Søren Pedersen Friis en halv
deelegård 2000. Hans Jessen og Niels Pedersen 6000. Mads Jensen en halv deelgård 2000.
Hans Hansen 6000. Nok af et boels hus Simon Jørgensen påboede 1000. Vamdrupgaard:
Rasmus Pedersen 8000. V. Vamdrup: Jens Pedersen 6000. Jørgen Rasmussen 6000. Mads
Christensen og Niels Christensen 2000. Niels Pedersen Skøtt og Hattug? Pedersen 6000. Niels
Jacobsen og Lyder Pedersen i V.Vamdrup hver l hus afsat til varselsmænd.Horskær: Hans
Bertelsen 6000. fra Gregers Thomsen i Skam? 2000. Iver Pedersen 6000. Gregers Thomsen i
Skanderup 2000.
Anst sogn, Gejsing: Søren Nielsen Basse selvejer 6000. Michel Nissen Basse, nu Peiter
Niemand og Christen Sørensen selvejer 8000. Noes: Niss Garp med et hus i Gejsing 6000, fra
Jørgen Basse i Gejsing 2000. Stor Andst: Nis Sørensen Bjerg selvejer og Christen Knudsen
8000. Søren Nielsen Krage selvejer 6000. Michel Madsen 2000. Hans Pedersen Vraa Erhalft
selvejer 7000. Jens Pedersen Krage selvejer med et hus på gårdgrunden 1000. Christen
Iversen 4000. ‎(Iver Sørensen selvejer 1600. gl.)‎ Iver Sørensens enke 6000. Gamst: Anders
Nielsen og Hans Andersen 8000. Niels Graversen og Jep Graversen 6000. Oluf Jensen 2000.
Niels Olufsen og Niels Andersen 6400. Peder Jensen 1400. Søren Christensen, Søren
Jespersen og Anders Andersen 6000. Jep Jepsen en halvgård og Hans Jessen en 1/4 gård
2000. Glibstrup: Seyer Andersen 5400. Hans Jacobsen 2000. Peder Sørensen selvejer 3000.
Mads Nielsen selvejer et hus 2000. Jep Jepsen og Hans Jessen i Gamst 2400.
Gesten sogn og by: Anders Knudsen 3400. Iver Lauridsen 1000. Iver Laursen i Andst et hus
0200. Niels Sørensen i V.Vamdrup l hus 0200. Oluf Nielsen Smed 4000. Jens Pedersen og
Peder Pedersen 5600. Peder Simensen 2000. Nis Jepsen en halvgård i Møgelgirsken? 7400.
Poul Hattugsen? i Vamdrup l hus 0300. Laurids Pedersen ibid.l hus 0100.
Anst herred, Gesten sogn, Ravnholt: Knud Nielsen 6000. Christen Kjeldsen i Kragelund i
Bække sogn 1600. Peder Erichsen i Ø.Vamdrup l hus 0200. Jonn Giødsen 3400. Peder
Sørensen og Christen Graversen i Gesten 3000. Terchel Andersen ibid. 1400. Gesten by:
Claus Ebbesen 4400. Tyge Michelsen 3400. Iver Lauridsen 8000. Anders Hansen 5400.
Anders Pedersen 2 boliger nu Bertel Hansen l hus og en otting jord 0400 Revsinghoved:
Mathias Mejer, nu Anders Pedersen, Knud Thøgersen, Laurids Ebbesen, Gregers Sørensen,
Jens Pedersen, Christen Christensen og Peder Christensen 8000.
Malt herred, Brørup sogn, Surhave: Peder Munch 4000. Gerndrup: Søren Christensen 4000.
Gørding herred, Jernved sogn, Jernvedlund: Jep Nielsen Solbjerg 4200. Michel Andersen i
Skøvbølling i Åstrup sogn 2200. Christen Nielsen i Glejborg 1400. Peder Madsen og Hagen
Jørgensen 5200. Christen Ougesen og Jep Frandsen i Hessellund i Gørding sogn 1220. Anders
Jensen og Poul Nielsen 5200. Stølvad: Peder Andersen selvejer 2200, fra Christen Bertelsen
og Anders Lauridsen i Hjortlund 0400. Søren Clausen, Christen Nielsen, Peder Nielsen og
Christen Vestergaard nu Hans Andersen 8000. Gregers Pedersen i Plovstrup l hus afsat til
varselsrnand.
Åstrup sogn og by: Jørgen Thomsen og Jørgen Lauritsen 4600, fra Michel Andersen i
Skovbølling 0400. Oluf Jensen og Niels Tyggesen 0400. Tyge Jensen i Gunderup 2200. Hans
Nielsen i Drostrup l hus på allernådigst behag afsat til varselsrnand. Niels Tygesen 4500.
Christen Nielsen og Nielse Sørensen i Skovbølling 2600. Oluf Jensen og Niels Tygesen 0500.
Tvile: Grumme Jørgensen og Peder Eschesen 5600. Peder Sørensen i Grene 2200. Jørgen
Grum-mesen og Laurids Jerisens enke 5600. Michel Michelsen i Grene 2200. Gjettrup: Eske
Andersen og Hans Graversen og Anders Pedersen 6400. Oster Nielsen i Glejborg 1400.
Skads herred, V. Starup sogn, Heselho: Christen Hansen og Christen Joensen 5100.
Skovende: Peder Jepsen 2500. Jens Dynesen og Maren Simensdatter i Guldager 0100.
Pugelund: Peder Hansen 2600.
Fåborg sogn, Debel: Hans Nissen og Eske Hansen 3000. Hans Christensen et hus med toft
0600. Christen Christensen et hus 0200. Iver Hansen i Gjerndrup i Brørup sogn 1200.
Fåborg: Thomas Mortensen l boel 3000. Forne Thomas Mortensen og Bachen Jensen 4000.
Hans Nielsen l hus med toft 0300. Knud Jepsen i Gunderup 0500. Vrenderup: Laurids
Pedersen, Peder Christensen og Peder Jacobsen 5700. Hans Hansen Omb i Gunderup 1200.
Hans Friis i Fåborg l hus 0100. Niels Christensen i Jerne et hus 0300. Morten Jacobsen og
Hans Christensens enke Gye Nielsdatter med et øde hussted på gårdsgrunden 6200. Christen
Gundesen i Nersberg? by 1/4 part gård som han i fæste haver, nok haver han antaget den 1/4
part af samme gård, som Laurids Christensen i Kirkegaard i leje har haft 1600.
Årre sogn, Gunderup: Niels Nielsen 2400. Christen Søfrensen 2400. Niels Nielsen og Jes
Zillersen 2400.
Øse sogn, Helle: Niels Jørgensen, Anders Nielsen og Jep Nielsen 6600. Bendt Nielsen i
Gunderup 1200. Heager: Hans Terchildsen og Hans Olufsen 4000. Silles Jessen i Gunderup
2400. Mads Sørensen ibid. 1200. Øse by: Peder Nielsen 4400. Hans Christensen, Peder
Pedersen og Jørgen Christensen i Heager 3400.
Næsberg sogn og by: Niels Lauridsen og Jens Christensen5000. Jens Nielsen og Hans Olufsen
i Skonager 0700. Jens Pedersen og Christen Sørensen i Agerberg i Fåborg sogn 1100. Niels
Jensen 3200. Christen Smed 2000. Gravers Bertelsen i Biltoft 1400. Boeld Lauridsdatter i
Veldberg l hus 0200. Rasmus Erichsen i Jerne et hus 0200.
Skonager: Christen Hansen, Christen Madsen og Falquør Christensen 4400. Christen Jepsen
og Thomas Nielsen 3400. Anders Pedersen og Mads Olufsen 4300. Jens Nielsen og Hans
Olufsen 3500. Christen Michelsen og Bertel Jessen 4400. Christen Nielsen og Niels Olufsen i
Heager 3400.
Jerne sogn, Meldbjerg: Hans Hansen 8000. Gammelby: Niels Jessen og Mads Tomsen 8000.
Måde: Peder Jepsen og Jens Eskildsen 8000. Peder Jepsens enke Anne Hansdatter 5000. Jerne
by: Jens Thomsen og Peder Thomsen 4500. Peder Anchersen 1300. Christen Jensen og Niels
Sørensen i Geising 2000. Jens Knudsen i Rørkær et hus afsat til varselsmand.
Novrup: Envold Envoldsen 3000. Jep Laursen i Tjæreborg by 3400. Hans Thomsen et hus i
Jerne 0200. Laurids Terchelsen ibid. 0200. Laurids Erichsen i Novrup et hus 0200. Søren
Nielsen i Rørkjær 0200. Hans Adsersen ibid. 0200. Frands Madsen i Jerne 0200.
Riberhus amt,Vester herred, Billum sogn og by: Peder Hansen 3400. Hans Nielsen 4400.
Niels Nielsen en halvgård med Hans Nielsen 2200. nok med Peder Hansen 3400. Niels
Lauridtsen i Kjelst 2200. Billumgaard: Jens Jensen 8000. Billumtarp: Hans Jensen og Thue
Hansen 5000. Thornis Pedersen i Nebel 2600. Jens Jørgensen ibid. af stug 0100. Christen
Knudsen 0100.
Ovtrup sogn, Rottarp: Christen Hansen 3000. Niels Hansen 2000. Bertel Madsen i Allerslev
med et jordløst hus på boeligets grund 1000.
Lunde sogn, Tange: Søren Christensen 3400. Jens Sørensen i Allerslev 3000. Hans Lassen i
Borre 1200. Lundagger: Las Eschesens enke og Esche Lassen 5400. Thomas Andersen i
Søndertarp 1100. Christen Pedersen i Kastkær 0400. Lundtarp: Jens Jessen nu Carel
Christensen 4400. Niels Michelsen og Hans Christensen i Kvong 3000. Jens Jessen i Rottarp
og Hans Thomsen i Ovtrup.
Kvong sogn, Hallum: Peder Christensen og Christen Christensen 4200.
Varde sogn, Orten: Christen Hansen og Maren Poulsdatter 3600.
Nebel sogn, Kolle: Christen Pedersen, Hans Jørgensen og Christen Hansen 7400.
Hans Christensen i Hovstrup 0400. Christen Christensen og Jacob Pedersen 7400. Bolkær:
Peder Hansen 4000. Morten Christensens enke i Sædding 2000.
Sædding: Jep Gregersen og Søren Sørensen 7400. Niels Christensens enke Kirsten Nielskone
selvejer 4000. Johanne Christensdatter 1600. Niels Bachensen i Ovtrup l boel 1000. Niels
Christensen i Hallum 1000. Claus Christensen nok af Jep Gregersens øde halve boel 8000.
Præstbøl: Las Thomsen og Christen Pedersen 6200. Jonn Jørgensen 1600. Christen
Christensen 3400. Oluf Nielsen 3200. Ridderholm: Niels Jensen 1200. Nebel by: Christen
Pedersen, Jacob Jørgensen og Niels Pedersen 8000. Jens Nielsen og Peder Thomsen 6200.
Peder Christensen og Christen Pedersen Graahede 6700. Carel Christensen i Sædding 1100.
Henne sogn: Laurids Bachensens enke 2600. Michel Christensen i Klinting 2000. Jørgen
Jensen og Christen Nielsen i K1inting 2000. Peder Sørensen i Hennebjerg 0700. Houstrup:
Christen Poulsen og Niels Pedersen 4400. Jens Pedersen 1200. Jens Povelsen og Christen
Gundesens enke Mette Sørensdatter 4400. Christen Sørensen 3200. Jørgen Mortensen af stug
3700. Niels Gundesen og Niels Baldsersen 2200. Peder Christensen og Jørgen Christensen i
Dyreby 1400. Jens Hendrichsens enke Anne Povelsdatter i Fidde 0300.
Skads herred, Brøndum sogn, Forum by: Peder Pedersen, Hans Andersen og Hans Nielsen
8000. Hans Andersen og Mads Mortensen 4000. Jens Sørensen 2000. Gesing: Jens Hansen
Møller 2000. Niels Sørensen og Hans Joensen 7000. Brøndum by: Peder Christensen 4000.
Christen Jensens enke og Joen Christensen i Brøndumdam 4000. Niels Sørensen og Peder
Madsen og Christen Byrnesen 5200. Christen Jensen og Niels Hansen 2200. Jørgen Jensen i
Tobøl i Guldager sogn et hus med toft 0400.
Jerne sogn, Esberg: Peder Sørensen og Christen Pedersen 8000.
Guldager sogn, Sædding: Mads Hansen og Jens Lauridsen 6000. Christen Nielsen ibid, 2000.
Jonn Lauridsen og Jacob Hansen 6000. Christen Jensen og Niels Sørensen i Gesing 1200.
Peder Christensen, Jens Madsen og Iver Iversen 6000. Jegsmark: Niels Jensen og Giøde
Jørgensen 2000.
Lundenes amt, Øster herred, Horne sogn, Bonum: Oluf Simonsen med toft og jord i Bjaldrup
mark 3300. Laurids Christensen og Peder Pedersen 3130. Eske Jepsen og Jens Pedersen 1310.
Bjalderup: Christen Thomsen, Christen Christensen og Niels Jensen 3300. Christen Madsen
og Christen Nielsen 3010.
Ansager sogn og by: Hans Lauridsen 1430. Jørgen Giødsen og Laurids Hansen 3-1-2 1/2-0.
Tistrup sogn, Gødsvang: Hans Jørgensen og Mads Jensen 2-2-2 1/2-0. Jørgen Olufsen i
Hauge 2320.
Anst herred, Lejrskov sogn, Højrup: Hans Kjeldsen med Jep Thomsens selvejer part 8000.
Mads Pedersen 6200. Jep Madsens enke 1/4 partgård 1400. Christen Jepsens hus i Hjarup
0200. Sal. Jep Madsens enke Johanne Espensdatter selvejer, med Eske Knudsens hus og
tilligende jord i Lejrskov 8000. Peder Madsen 5000. Nok 1/3 part af Peder Griises ødegårds
ejendom han har i brug 1200. Knud Jensens 1/4 part gård 1400. Ferup: Tulle Pedersen
selvejer med 2 huse på gårdsgrunden 8000. Søren Andersen nok en halvgård med Mads
Pedersen 8000. Mads Pedersen nok en halvgård med Søren Andersen 8000. Niels Pedersen
Skield selvejer 6600, fra Michel Pedersen i Højrup 1/4 gård partgård 1200. Thomas Sørensen
5600. fra Hans Kjeldsen og Rasmus Nielsens gård i Højrup 2000.
Harte sogn, Påby: Jens Hansen 7000. Christen Michelsen i Stubdrup 1000. Hans Skammelsen
7000. Christen Michelsen 1000. Peder Hansen 7000. Ejstrup: Lass Jensen 5400. Mads
Thomsen i Rådvad 2400. Hans Jepsen 5400. Lass Hansen i Stubdrup l hus 0400.
Vranderup: Rasmus Hansen 6400. Niels Michelsen 1400. Peder Hansen 4400. Hans Madsen
2000. Hans Marquorsen i Lunderskov 1000.
Skanderup sogn og by: Iver Tullesen 8000. Laurids Tullesen selvejer med et enemærke Svend
Christensen i Hjarup nu bruger 8000. Oluf Nielsen Buch 6000. Tyge Madsen 2000. Anders
Sørensen halv selvejer med et selvejerhus hvor den 9.part af gårdens grund hører 7400. Niels
Gregersen 5000. Peder Nielsen 2400. Hans Nielsen, Kjeld og Thomas Hansen 8000. Visti
Michelsen 6200. Niels Bierig i Vamdrup 1200. Hans Thomsen Ulf 8000. Lunderskov: Søren
Buhl 5400. Jep Andersen 2400. Hans Peder Skammelsen og Niels Sørensen 7000.
Nagbøl: Jacob Andersen selvejer 5000. Anders Jepsen og Gravers Thomsen i Dollerup
selvejer 3000. Jep Jepsen Buch selvejer 6000. Ebbe Nissen med et garnsæt i Søgaard sø 2000.
Dollerup: Niss Ebbesen selvejer 3000. Niels Jepsen Svendsk? og Jep Jepsen Buch selvejer
5000. Peder Rasmussen 6000. Gjeldballe: Hans Nielsen Bull og Oluf Christensen selvejer
8000. Laurids Poulsen selvejer 6000. Iver Michelsen selvejer 2000. Peder Michelsens enke,
nu Christen Sørensen 5400. Jens Pedersens enke nu Peder Nielsen selvejer 2400. Søren
Jensen 6000. Hans Basses enke i Anst l hus. Mads Pedersen 6000. Søren Michelsen selvejer
2000. Peder Madsen 6000. Lauge Michelsen selvejer 2000.
Holstebro den 12. december 1684.

Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003DødDødMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064DødDødHemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003


Matriklen 1688 1688 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Note: Toftum Bye: Propritarius: Ryttergodz Bønderne: Christen Houlesen og Christen Enevoldsen. Gammel Matricul Hart Korn: 9 tdr. 2 skp. Nye Matricul Hart Korn 10 tdr. 4 skp. 2 fd.
Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn

Note: Kilde: Ester Nørrelykkes HjemmesideMatriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064


Død omkring oktober 1705 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK

DødDød


Begravelse 31 oktober 1705 ‎(30 dage efter død)‎ Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Hemmet kirkegård

Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003


Sidst ændret 16 august 2012 - 06:17:53 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F1276)
Houle Christensen
1600 - 1673
Johanne ''Houlis''
- 1673
Christen Houlesen
- 1705

Nærmeste familie  (F651)
Maren Dynesdatter
1646 - 1720
An Christensdatter
1666 -
Dynes Christensen
1672 -
Houle Christensen
1677 - 1740


Noter
Rytterbonde Uddrag af 1. jydske nationale regiments kasseregnskab ved Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig.

1/5 1684 - 1/5 1685.
Til en rytters begravelse af oberstl. Rabes komp. ved navn Morten Lauridsen.
Tillagte gårde.
Andst herred, Hjarup sogn og by: Christen Haldkjærd, hartk. 7200. Knud Jørgensen i
Siøgaard, 1 hus hartk. 0600.
Riberhus amt, Vester herred, Ø. Vrøgum: Hans Hansen, hartk. 4000 , Peder Nielsen og Niels
Jensen i Bredmose i Oxbye sogn hartk. 1600.
Andst herred, Hjarup sogn:Christen Jepsen Snogdahl, selvejer, hartk. 4000, Niels Pedersen
Geising, selvejer, hartk. 2200. Hans Knudsen l hus uden jord.
Øster herred, Horne sogn: Hornlund: Christen Lauridsen og Jens Christensen hartk. 4-1-2-2/3-
0. Peder Christensen og Christen Jensen, hartk. 2400.
Stundsig: Christen Jensens enke Anne Pedersdatter 1-2-1-1/3-0..
Deigaard: Jess Jensen og Hans Christensen og Frands Christensen og Jens Jessen 3500.
Hindsig: Oluf Lassen og Niels Lambertsen 2400. Niels Lauridsen en halvgård, den anden
halvgård har i brug Niels Lambertsen, Oluf Lassen og Niels Lauritsen, 1700.
Vester herred, Kvong sogn, Hallum: Jens Sørensen og Christen Nissen 4200. Niels
Christensen ibid. 1000. Christen Christensen i Kvong 2300. Peder Degns enke i Skyhede l
hus. Peder Christensen af et øde byggested 0200. Jess Jensen og Søren Jensen 4100. Jes
Poulsen og Peder Christensen 3700.
Lundenæs amt, Øster Herred, Horne sogn: Malle: Hans Hansen, Niels Lambertsen, Peder
Christensen og Maren Nielskone 5410. Hans Clemendsen og Las Pallesen 2330. Marquor
Hansen, Søren Jensen, Jens Christensen og Christen Nielsen 3300. Thomas Sørensen og Jens
Sørensen 3400. Claus Jørgensen i Hollund i Slaugs herred i Vorbasse sogn 1100.
Nørre herred, Hoven sogn, Hvolmose: Niels Pedersen og Niels Mortensen 4-1-3 2/3-0
Christen Christensen ved kirken 1-7-2 1/3-0.
Nørgreen: Christen Christensen 1-3-3 2/3-0. Jacob Sørensen 0-2-2 1/3-0.
Jacob Knudsen i Nørgreen afsat til varselsmand.
Oddum sogn, Odderup: Jens Pedersen og Peder Christensen, selvejer 4600. Jens Christensen
og Peder Pedersen i Søndergren i Hoven sogn 1600. Niels Andersen i Schiødsvad 1220. Jens
Terchelsen, Knud Jensen og Ebbe Jensen, selvejer 4400.
Strellev sogn, Nørtarp: Knud Nielsen 2500. Christen Christensens enke 0700.
Gyris: Christen Christensen 4-0-3 2/3-0. Niels Mortensens enke Maren Christensdatter,
Jørgen Hansens enke Karen Christensdatter og Kirsten Christensdatter i Hald i Nørtarp 3-0-
1/3-0. Jens Christensen ibid. 0700.
Vium sogn, Lifbøl: Jens Christensen 2410.
Vejrup: Peder Ibsen 3130. Peder Mortensen i Nørtarp i Strellev sogn 1500. Zidsel
Villadsdatter i Tarm et hus l mk. l alb., Ebbe Lassen ibid. et hus l mk. l alb. Niels Jensen i
Nørtarp og Jacob Nielsen i Adsbøll 8000 afsat til varselsmænd i Ø. og V. herreder.
Koldtoft: Christen Jørgensen 1610. Laurids Sørensen Smed i Bork 1200.
Christen Christensen 0700. Christen Jørgensen i Strellev 0700.
Egvad sogn, Foersum: Jens Christensen 2330. Jørgen Frandsen i Tarm 0220. Maren
Christensdatter i Nørtarp i Strellev sogn et hus 0030.
Nørbork sogn: Anders Christensen, Lass Nielsen og Hans Christensen 3400.
Hemmet sogn, Gundesbøl: Peder Graversen og Maren Jepsdatter, selvejer 3600. Niels Jepsen
i Eisbøl i Vium sogn 0600.
Nørbork sogn, Vestergaard: Søren Sørensen 3000. Terchel Sørensen og Søren Sørensen 2400.
Søren Nielsen i Sdr. Bork 2400.
Hemmet sogn: Toftum: Christen Houlisen og Christen Envoldsen 6000.
Nordenaa: Peder Christensen: 1400. Christen Sørensen Holm i Sdr. Bork 0400.
Bertel Iversen og Christen Iversen 3000.
Egvad sogn: Povel Ebbesen i Tarm 2330. Peder Hansen og Eske Poulsen 1410. Niels Jensen i
Nørtarp i Strellev sogn l000.
Lønborg sogn, Kyvling: Christen Jensen 3300.
Egvad sogn, Tarm: Peder Møllers enke Appelone Eskisdatter 2220. Jens Jespersen Holdst l
øde værsted 0220. Peder Envoldsen i Albæk i Skjern sogn 2000.
Toftum: Niels Sørensen 3-6-1 2/3-0. Niels Knudsen 0610. Jørgen Hansen i Tarm 1-5-1 1/3-0.
Peder Knudsen 0700. Peder Christensen Tromslar og Anne Jørgensdatter 0300. Peder
Christensen i Opsund i Hoven? sogn 0400.
Hind herred, Holmsland, Nysogn: Sønderby: Peder Christensen 1-2-2 1/3-0. Niels Jensen og
Jens Lassen 3030.
Bandsbye: Christen Pedersen Bredmose 3-4-2 2/3-0.
Gammelsogn: Ifuer Espensen 0400.
Velling sogn: “Molberiggaard”: Christen Nielsen Klaptoft og Christen Møller 3-3-1 2/3-0.
Christen Jepsen i Klaptoft 2-3-3 1/3-0. Christen Pedersen i Bechboe i Lernb sogn i Bølling
herred 1430.
Ulborg herred, Vinding sogn, Refning: Christen Christensen, Jens Pedersen og Peder
Pedersen, selvejer 5000.
Svendstrup: Christen Andersen 1600.
Siig: Svend Pedersen 1200
Husby sogn, Pradsgaard: Laurids Nielsens enke og Jens Christensen 6000. Jens Lauridsen i
Lægsgaard i Vinding sogn 2000.
Ulborg sogn, Sønderkjær, Meldgaard: Simon Simonsen og Eske Christensen Hee, Christen
Pedersen 8000.
Fjaltring sogn, Klostergaard: Jep Christensens enke Zidsel Christensdatter 3000.
Sønder Dybaae: Jens Knudsen i Maarupgaard bruger ejendommen 2100.
Vandborg sogn, Katkjær: Mads Christensen 2700.
Dybe sogn, Kastbjerggaard: Peder Jepsen og Eskild Madsen 8000. Store Flansmose: Jens
Eskesen 8000. Lille Flansmose: Ole Jespersen og Jens Jensen 2000. Peder Lauridsen i
Knacher 2520.
Hygum sogn, Vester Paakjær: Mads Pedersen og Gregers Christensen 3220. Klostergaard:
Gregers Sørensen og Christen Jensen på Bjerg, og Grummesgaard: Peder Clausen ialt 8000.
Agerskov: Christopher Poulsen og Laurids Jensen 6600.
Fabjerg sogn, Kogisbøl: Niels Olufsen 1200.
Trans sogn, Bjerregaard: Mads Jensen 4000.
Engbjerg sogn: Christen Jensen 4000. Jep Pedersen Brand på Hygumbjerg 8000, afsat til
varselsmand.
Hove sogn, Houdam: Jens Sirmensen 5-5-2 1/3-0. Vinkel: Jens Nielsen 2-2-1 2/3-0.
Vandborg sogn, Storstrand: Christen Nielsen, Anders Christensen, Thomas Jepsen og Peder
Pedersen 8000.
Skodborg herred, Lem sogn, Brydebol: Peder Christensen 3000. Jens Jensen Frich i Rom sogn
og by 0400. Jens Jensen ibid. 1600.
Fabjerg sogn ‎(fejl for Humlum sogn)‎, Avnsbjerg: Christen Madsen 2600. Agergaard: Christen
Vistesen 7000. Hyldgaard: Poul Jensen og Just Pedersen 7000. Christen Pedersen Schou i
Gudum sogn 1000. Broksgaard: Christen Eskesen og Peder Troelsen 2500. Anders Mortensen
i Gantris 2400, fra Jens Schytt i Bredal 0300. Peder Jensen i Lundby 2400. Sønder Børring:
Christen Jensen 1500. Nør Børring: Peder Knudsen 2000. Christen Madsen og Mads Pedersen
i Nør Tang i Gudum sogn 4000, fra Mads Jensen og Anders Jensen i Seerup 0300.
Fabjerg sogn, Kjærgaard: Poul Jepsen og Jens Pedersen 5400. Christen Gregersen i Balletoft
0600. Peder Begsgaard 1200. Christen Madsen i Brunhusted 1 hus.
Riberhus amt, Vester herred, Janderup sogn: Hillerslev: Christen Madsen Rasch 4000. Hans
Pedersen 1600. Søren Nielsen 2000. Palle Sørensen i Kærup 0200. Jørgen Christensen og
Hans Sørensen 3500. Gunde Jessen i Borre 1500. Søren Jensen 2600. Laurits Nielsens enke
Anne Lauridsdatter 2200. Mads Madsen 3700. Knud Nielsen 1400. Sønder Heboe: Lisbeth
Pedersdatter, sal. Niels Nielsens og Jens Pedersen 6000.
Nør Heboe: Christen Madsen 1320. Bandsbjerg: Niels Madsen og Bachen Jensen 7000.
Las Nielsen i Hillerslev 1000. Strudvad: Peder Sørensen 3700. Christen Jensen i Kærup3100.
Jørgen Pedersen i Nør Heboe 1000. Kærup: Christen Nielsen Kjelst og Christen Christensen
5000. Christen Nielsen 2320. Rasmus Knudsen i Billum l hus 0300. Janderup by: Bertel
Nielsen og Thomas Nielsen 8000.
Billum sogn, Hannevang: Jens Hansen 4200. Billum by: Thomas Nielsens enke Kirsten
Thomas-kone 2300. Poul Christensen 1100. Burgaard: Hans Laugesen 5000. Billumtarp:
Anders Sørensen 3000. Bachen Simensen og Tue Bachensen og Jens Madsen 6400. Niels
Nielsen 4500. Peder Christensen i Kjelst 2320. Søren Nielsen ibid. 0720. Christen Nielsen og
Jens Pedersen 5200. Niels Tomsen i Billum 2000. Niels Thuesen i Kjelst 0400. Kjelst: Søren
Boyesen 6000. Niels Tomsen i Billum 2000.
Outrup sogn og by: Bachen Nielsen og Peder Knudsen 4400. Mads Terchelsens enke Else
Madsdatter, nu Niels Bachensen 3400.
Allerslev: Rasmus Nielsen og Hans Christensen 4200. Niels Christensen og Michel Pedersen
1200.
Debel: Peder Sørensen 2400.
Tourbøl: Morten Jensen selvejer 3000.
Vejrup: Lass Ibsen og Niels Pedersen 4400. Boye Christensen i Rottarp l hus 0300. Peder
Degns enke i Skyhede l hus 6100.
Gammelgaard: Iver Tomsen, nu Christen Pedersen og Peder Pedersen 5000.
Lunde sogn: Christen Pedersen i Kastkjær 4000.
Nebbel sogn, Bolkær: Carl Christensen og Peder Christensen 4000.Øster Debbel: Anne
Enevolds-datter sal. Christen Tøgersens, og Hans Christensen 6400. Jens Sørensen i Fidde
1000. Christen Pedersen i Skyhede 0200.
Kvong sogn, Aasted: Søren Rasmussen og Frands Jessen 6000. Niels Mortensen i Kvong
2000. Jep Jensen, Peder Rasmussen og Søren Hansen 6000. Jørgen Christensen i Kvong 2000.
Peder Christensen og Christen Nielsen 5000. Tomis Nielsen og Christen Nielsen, selvejer, nu
Laurids Erichsen i Christens sted 2000. Lass Nielsen i Hillerslev 1000. Kammersgaard: Niels
Christensen 3100. Niels Jepsen, nu Joen Hendrichsen i Kvong 2300. Laurids Sørensen i
Kvong 2400.
K vorup: Jens Jensen og Niels Nielsen 4000. Jørgen Madsen og Jens Jensen 4000. Søren
Sørensen i Skyhede l hus.
Nebel sogn, Sædding: Peder Christensen 5000. Hans Christensen 2400. Christen Jepsen,
Peder Christensen, nu Peder Clemmedsen og Thomas Sørensen 8000.
Nebel by: Christen Pedersen Kjær og Michel Jørgensen 5400. Christen Knudsen l deelboel
1100. Mads Christensen med l boel 5000.
Hundhalle Peder Lassen 3000.
Aal sogn, Øster Vrøgum: Peder Hansen 2000. Thomas Jensen 3200. Bachen Jensen og
Christen Christensen i Søhuse 2600. Peder Jensen 2200. Jep Christensen 2000. Jep Hansen i
Vester Vrøgum 2600. Gunde Jessen i Borre 1000.
Borre: Søren Knudsen og Peder Sørensen 4200. Bertel Pedersen 3200. Maren Hansdatter af
stug, som Jens Bachensen i brug haver 0200.
Markskel: Hans Christensen og Christen Bertelsens enke Maren Hansdatter 7400.
Skads herred, Jerne sogn, Veldbæk: Christen Olufsen 8000. Strandby: Hans Olufsen 4000.
Jens Knudsen og Hans Frandsen 3000. Christen Olufsen i Vognsbøl 1000.
Brøndum sogn, Forumlund: Svend Andersen 5/6 og Jens Nissen 1/6 gård 6600. Mads
Christensen i Brøndum 0400. Peder Sørensen i Tobøl et hus med toft 0400.
Skodborg herred, Gudum sogn, Højbjerg: Oluf Jensen 6400. Trabjerg: Laurids Nielsen
l000.Jens Sørensen i Kramshule ‎(Dalgaard)‎ 0400. Tangsgaard: Jens Christensen 8000.
Havskov: Christen Jensens enke Else Christensdatter 8000. Krogsgaard: Poul Jensen og Jens
Pedersens enke og Christen Jepsen 8000. Øster Lind: Jens Lauridsen og Jens Jensen 5400.
Lille Bjerrum: Søren Christensen 2400. Vester Lind: Jacob Rodtkiensen og Bertel Jensen
6400. Fra Niels Pedersen i Kallesø i Tørring sogn 1000. Jens Hald i Nissum sogn 0400.
Surkær: Mads Pedersen 4500. Laurids Andersens enke Margrethe Jensdatter i Trabjerg 3000.
Jens Skytt i Bredal 0300.
Viumgaard. Sal. Peder Madsens enke Helvig Pedersdatter og Jens Poulsen 6600. Maren
Pedersdatter i Kohøje i Nissum sogn 0400. Niels Jensen i “Koltbache” 0600.
Gudumkloster hovedgaard, major Gabriel Grubbe påbor og Hedegaard, Søren Andersen 24-0-
0-0.
Trabjerg: Laurids Mortensen 4000. David Christensen 4000. Store Bjerrum: Thomas
Christensen 5600. Jens Nielsen 2000. Skovgaard: Christen Pedersen 2200. Sønder Tang:
Christen Madsen 3200. Øster Tang: Mads Nielsen 4000. Meld Tang: Jep Christensen og
Christen Christensen 2400.
Borre: Laurids Madsen og Christen Jensen 3000. Serup: Mads Jensen og Anders Jensen 1000.
Fiskbæk: Michel Christensen 3400. Oluf Mogensen 2000. Mads Lauridsen 2400. Søren
Andersen og Søren Rasmussen 2500. Christen Olufsen 8000. Aasbjerg: Poul Michelsen 1700.
Christen Poulsen 1230. Morten Olufsen 1011. Søren Jensen i Heden 1000. Skodborg: Morten
Jensen Nør 3300. Peder Nielsen 2000. Mølgaard: Lauge Madsen og Christen Jensen 2000.
Laurids Bertelsen i Resen by 0500. Krog: Christen Christensens enke Anne Pedersdatter 2-7-
2 2/3-0. Christen Sørensen i Skodborg 2-3-1 1/3-0. Mads Jensen i Hornshøj 1500. Stavsbol:
Oluf Jensens enke Anne Andersdatter 1000.
Resen sogn, Mattrup: Jens Madsen 6000. Haugaard: Peder Jensen 2000. Marslund: Christen
Christensen 4200. Hendrich Nielsen i Rotborg 2000.
Kynde Pedersen i Ørvejle i Gudum sogn 0600.
Budsgaard:.Morten Jepsens enke Anne Christensdatter 1000. Vester Toftum: Anders
Lauridsen 4000. Resen by: Bertel Christensen 1400. Poul Erichsen i Østergaard 1500. Laurids
Bertelsen 0700. Meld Toftum: Niels Maltesen og Peder Jensen 4000. Peder Jensen Haugaard
0600. En part i denne gård på Venøe Land, Mads Lauridsen og Laurids Christensen påbor
0400.
Niels Christensen og Christen Nielsen i Sletbjerg? ‎(Vejsbjerg)‎ på Venøe land 2600.
Venøe land og sogn: Christen Pedersen og Ole Madsen 2-5-1 1/3-0. Jens Christensen og Niels
Pedersen 2-5-1 1/3-0.Christen Andersen og Christen Mortensen 2-5-1 1/3-0.
Humlum sogn, Tagvad: Jens Lauridsen 3600. Gaden: Christen Eilersen og Poul Christensen
1000.
Skanderborg: Mads Christensen 1000. Gottrup: Mogens Lassen 2200.
Hjerm herred, Borbjerg sogn, Damgaard: Peder Iversen 5130.
Lille Hedegaard: Christen Michelsen 2430. Niels Hindsholm i Lille Døs? et øde boel, afsat til
varselsmand.
Fousing sogn: Christen Pedersen i Skræddergaard 2000. Niels Jensen i Dahl 2300. Otte
Lauridsen i Fallergaard i Borbjerg sogn l000. Jep Christensen i Lille Bjerg 2000. Anders
Erichsen i Krunderup i Navr sogn 0500.
Navr sogn, Falhoe ‎(Falsig)‎ by: Jens Tuesen 4000. Mads Christensen 4000. Søren Michelsen
4000. Mads Povelsen 4000. Sirgaard: Laurids Pedersen og Mogens Thomsen 8000.
Ballegaard: Christen Christensen og Markvar Christensen 8000.
Vejrum sogn,: Løjtnant Just Kield Willemose, Christen Lauridsens enke og børn fradrog
8000. Maren Liungkrog i Vejrum sogn et hus afsat til varselsmand.
Ginding herred, Bording sogn og by: Jens Poulsen og Christen Hansen 3000.
Stubkær: Hans Jacobsen 1000. Michel Jensen 1000. Jens Nielsen 1400. Nok Jens Nielsen i
Søndergaard, Bendt Godskesen og Bendt Christensen 2200. Claus Iversen i Sahl by 1200.
Maren Villadsdatter i Måbjerg by et hus.
Hvidding herred, Roager sogn og by: Jens Nielsen 5300. Niss Jensen i Kroed? 2000. Peder
Pedersen i Hønning i Arrild sogn 0500.
Vodder? sogn og by: Peder Andersen 3200. Jens Pedersen i Kirkeby i Roager sogn 2600.
Brøns sogn, Havervad: Herredsfogden Mathias Lange i Havervadgaard, har en 1/4 part gård
kaldes Pinborg 2000. Søndernæs: Troels Nielsen og Niels Hansen 4000.
Aastrup: Jens Andersen 4000.
Rejsby sogn, Kærbølling: Anders Pedersen 2/3 og Anders Lauridtsens søn, Laurids Andersen
1/3 part 7400.
Hvidding sogn, Raahede: Anders Callesen og Jens Linterups enke Anne Lauridsdatter 4000.
Michel Pedersen i V.Vedsted et hus enken til hjælp. Hans Jepsen i V.Vedsted 2700. Laurids
Madsen i Højrup by og sogn 1100.
V.Vedsted sogn og by: Jens Lauridsen Rytter 5600. Laurids Broersen af noget stug jord 0700.
Anders Pedersen og Peder Nielsen i Kærbølling 0200. Peder Jørgensen 5600, fra Kirsten
Hanskone og Søren Nielsen vest over 0200. Søren Nielsen og Kiersten Hanskone l deelegaard
8000. Anders Sørensen 5600, fra Michel Bennetsen i Ludstrup 1600. Jens Pedersen i Semb
0400. Las Andersen 2200. Hans Brodersen 2200. Ancher Gregersen 2200. Anders Pedersen
og Peder Nielsen i Kierbølling 1200. Bertel Hansen 4400. Niels Pedersen 2200.
Farup: Thyge Jensen og Anders Maltesen 6000, fra Anders Sørensen i Kalvslund 1000.
Christen Bertelsen og Anders Lauridsen i Hjortlund 1000.
Øster Vedsted: Christen Sørensen og Peder Nielsen l deelegård 8000. Christen Jensen, nu
Mads Andersen 6000. Jens Nielsen 4000. Anders Pedersen i V.Vedsted 2700. Et hus Karen
Ogisdatter 0100.
Ludstrup birk, Semb sogn og by: Jens Jepsen 4400. Niels Pedersen, nu Anders Jensen og Jens
Pedersen 3400. Michel Lassen et hus og Thomas Boesen et hus. Peder Jespersen, Peder
Hansen og Oluf Knudsen 4400. Varming: Knud Ostersen og Christen Iffuersen 3400.
Christen Jensen 5400. Jens Christensen og Hans Pedersen 2000. Fourholt: Peder Andersen
med Peder Michelsens halve hus 8000. Hømb: Søren Andersen og Christen Nielsen 4600.
Gregers Mortensens enke Dorethe Poulsdatter i Fourholt 3200. Laurids Jespersen og Anders
Jessen 4600. Anders Hansen 4600. Laurids Jespersen, Anders Jessen og Niels Kieldsen næst
for 1400. Ludstrup: Bertel Nissen 4700. Michel Bennetsen 3100.
Kalvslund herred, Kalvslund sogn, Hjortvad: Tøger Nielsen og Hans Pedersen 4000. Peder
Nissen og Nis Pedersen 4000.
Hjortlund sogn og by: Søren Hansen, Jørgen Jensen og Lauridts Stephansen 6400.
Søren Thomsen Vind 1400..
Vilslev sogn, Jedsted: Peder Hansen og Søren Hansen 6400. Niels Andersen i Hillerup 1400.
Hillerup: Peder Andersen 6000.
Farup sogn, Kærbøl: Lauge Hansen 3000. Farup by: Hans Frandsen 2400. Hans Adtzersen
2400.
Vilslev sogn, Jedsted: Peder Thomsen 4000. Anders Sørensen i Kalvslund 3000. Niels
Tyggesen og Oluf Jensen i Aastrup sogn og by 1000.
Gørding herred, Jernved sogn, Gredsted: Christopher Carelsen 2220. Christopher Carelsen og
Hans Christensen 3300. Christen Hansen i Holdsted 2200. Anders Svendsen og Morten
Christensen 4500. Christen Svendsen 2500. Ib Hansen i Jedsted et hus med toft 0300. Anders
Hansen ibid. et hus 0300. Envold Mortensen og Anders Sørensen 5000. Ung Hans
Christensen 3000. Michel Jessen 5200. en halvgård Jens Jensen 2500. Jes Jørgensen 5200. En
halvgård Mads Bertelsen 2500.
Jernved by: Niels Poulsen og Knud Nielsen 8000. Envold Andersen og Jørgen Nielsen 5000.
Jens Michelsen i Gredsted 2500.
Slaugs herred, Hejnsvig sogn, Klink: Søren Mortensen, Christen Graversen og Christen
Pedersen 5000. Christen Andersen i Nøllund i Grindsted sogn 1400. Jens Jensen ibid. 1000.
Christen Jensen og Hans Mortensen i Vorbasse Nebbel en halvgård deelegård 0400.
Grindsted sogn, Morsbøl: Bertel Mortensen 3500. Jens Jensen og Bendt Jensen 3500. Knud
Jensen i Nollund 0600.
Grene sogn, Løvlund: Niels Clemendsen 4400. Gregers Christensen i Plougslund 3000.
Vorbasse sogn, Almstok: Christen Madsen 4000. Gyde Jørgensen i Slaug 4000. Søren Jensen
i Vorbasse et hus afsat til varselsmand Vorbasse: Peder Jensen 2600. Villum Jensen 2600.
Jens Pedersen 2400. Fitting: Peder Jensen 3400. Thomas Jensen i Vorbasse 2600. Stephen
Thomsen et hus uden al brug, alleneste en kålhave 0200. Mads Pedersen, Clemend Nielsen og
Peder Andersen i Nebel 1000. Hans Glarmester i Dyvelsrække l hus afsat til varselsmand.
Bækkee sogn, Skødegaard: Jens Christensen 5000. Mads Thomsen i Bække 3000. Kragelund:
Bertel Christensen 3000. Erich Christensen og Jørgen Michelsen 3000. Iver Pedersen i Asbo
2000.
Verst sogn og by: Søren Nielsen 5400. Gregers Madsen 5400. Iver Hansen af en halv
ødegård, i Geising en halv deelgård 2000. Poul Felding ibid. 1000, fra Mads Christensen og
Niels Christensen i V. Vamdrup 2000.
Jordrup sogn. Knudsbøl: Hans Carstensen 6000. Niels Nielsen i Jordrup 2000. Hans Sørensen
6000. Michel Gabrielsen 3000. Hans Olufsen 3000. Niels Nielsen i Husted 3400. Peder
Nielsens enke i Jordrup et selvejerhus 0400. Jordrup: Rasmus Michelsen selvejer 3400. Pashe
Nielsen 4000. Las Sørensen et hus 0400 Morten Jørgensen 4000. Poul Christensen 4000.
Hans Pedersen en halvgård, nok en halv ødegård 4000. Peder Nielsens enke 0400, fra Thomas
Frandsen i Lejrskov 1400. Mads Jessen i Egholt 0600. Peder Michelsen i Højrup et hus 0400.
Niels Christensen i Øster Gisken? 0600.
Jerlev herred, Egtved sogn, Tårsted: Erich Pedersen 3400. Jens Nielsen 4400, Christen
Pedersen 4400. Erich Pedersen 1000. Bøgvad: Peder Christensen 2400. Oustrup: Jens
Pedersen og Niels Lauridsen 4400. Peder Christensen Vest Foulef 6400 Jens Hansen i
Refsgaard 3000.Thomas Christensen 3000. Laurids Povelsen, Jørgen Pederssn, Laurids
Olufsen og Anders Christensen 5000.
Lejrskov sogn, Hundsholt: Bendt Nielsen 4000. Hans Christensen i Lejrskov 4000. Egholt:
Peder Michelsens enke 5000. Thomas Frandsen i Lejrskov 3000.
Mogens Rasmussen 5500. Hans Christensen i Lejrskov 0700. Østen Madsen i Vraa et hus
med toft 1000. Hans Pedersen og Pouel Pedersen 0400. Jens Pedersen en halvgård, Jens
Simonsen og Jens Hansen en halvgård 6000. Mads Pedersen 5000. Jens Pedersen i Vraa 1600.
Giøde Nielsen i Verst 1200. Agersbøl og Kjerd: Frands Andersen 5400. Bertel Jensen i
Lunderskov 2400. Uhre: Laurids Sejersen og Laurids Espensen 8000. Jep Lauridsen, Jens
Mogensen, Peder Lauridsen i Uhre, og Niels Andersen i Egholt 8000. Vraa: Hans Tullesens
enke Baraba Madsdatter selvejer 4000. Hans Pedersen og Povl Pedersen 4000. Peder
Sørensen 6400. Jens Pedersen 1400.Asbøl: Jep Nielsen og Knud Nielsen samt Leirskov Niels
Iversen 16-0-0-0. Bartram Pedersen ibid. 8000. Thomas Lauridsen i Skree et hus. Godske
Iversen selvejer 8000. Hans Andersen Forekrog 8000.
Højrup: Niels Jensen 5200. nok 1/8 part af Peder Grises? ødegård han bruger 1200.
Andst herred, Hjarup sogn: Christen Knudsen Bjerg selvejer 5000. Christopher Nielsen og
Christen Nielsen l deelgård 3000. Kjeld Gregersen og Thomas Eskesens enke Else
Gregersdatter selvejer 5400. Anders Jensen Vaaben selvejer 2400. Povl Lassen 5000. Jens
Lauridsen 3000. Mads Sørensen 6000. Niels Jessen Vaaben selvejer 2000. Svend Christensen
og Oluf Jensen selvejer 6000. Søren Andersen i V.Vamdrup l hus 0400. Knud Lauridsen
6400. Mads Jessen i Ø. Vamdrup 1000. Lauge Hansen i V.Vamdrup et hus 0400.
Vamdrup sogn, Boustrup: Marquor Nissen 8000. Laurids Hansen og Iver Hansen 8000.
Søgaard: Jens Møller 8000.
Ø.Varndrup: Knud Nissen Lassen og Jonn Sørensen 6000. Søren Pedersen Friis en halv
deelegård 2000. Hans Jessen og Niels Pedersen 6000. Mads Jensen en halv deelgård 2000.
Hans Hansen 6000. Nok af et boels hus Simon Jørgensen påboede 1000. Vamdrupgaard:
Rasmus Pedersen 8000. V. Vamdrup: Jens Pedersen 6000. Jørgen Rasmussen 6000. Mads
Christensen og Niels Christensen 2000. Niels Pedersen Skøtt og Hattug? Pedersen 6000. Niels
Jacobsen og Lyder Pedersen i V.Vamdrup hver l hus afsat til varselsmænd.Horskær: Hans
Bertelsen 6000. fra Gregers Thomsen i Skam? 2000. Iver Pedersen 6000. Gregers Thomsen i
Skanderup 2000.
Anst sogn, Gejsing: Søren Nielsen Basse selvejer 6000. Michel Nissen Basse, nu Peiter
Niemand og Christen Sørensen selvejer 8000. Noes: Niss Garp med et hus i Gejsing 6000, fra
Jørgen Basse i Gejsing 2000. Stor Andst: Nis Sørensen Bjerg selvejer og Christen Knudsen
8000. Søren Nielsen Krage selvejer 6000. Michel Madsen 2000. Hans Pedersen Vraa Erhalft
selvejer 7000. Jens Pedersen Krage selvejer med et hus på gårdgrunden 1000. Christen
Iversen 4000. ‎(Iver Sørensen selvejer 1600. gl.)‎ Iver Sørensens enke 6000. Gamst: Anders
Nielsen og Hans Andersen 8000. Niels Graversen og Jep Graversen 6000. Oluf Jensen 2000.
Niels Olufsen og Niels Andersen 6400. Peder Jensen 1400. Søren Christensen, Søren
Jespersen og Anders Andersen 6000. Jep Jepsen en halvgård og Hans Jessen en 1/4 gård
2000. Glibstrup: Seyer Andersen 5400. Hans Jacobsen 2000. Peder Sørensen selvejer 3000.
Mads Nielsen selvejer et hus 2000. Jep Jepsen og Hans Jessen i Gamst 2400.
Gesten sogn og by: Anders Knudsen 3400. Iver Lauridsen 1000. Iver Laursen i Andst et hus
0200. Niels Sørensen i V.Vamdrup l hus 0200. Oluf Nielsen Smed 4000. Jens Pedersen og
Peder Pedersen 5600. Peder Simensen 2000. Nis Jepsen en halvgård i Møgelgirsken? 7400.
Poul Hattugsen? i Vamdrup l hus 0300. Laurids Pedersen ibid.l hus 0100.
Anst herred, Gesten sogn, Ravnholt: Knud Nielsen 6000. Christen Kjeldsen i Kragelund i
Bække sogn 1600. Peder Erichsen i Ø.Vamdrup l hus 0200. Jonn Giødsen 3400. Peder
Sørensen og Christen Graversen i Gesten 3000. Terchel Andersen ibid. 1400. Gesten by:
Claus Ebbesen 4400. Tyge Michelsen 3400. Iver Lauridsen 8000. Anders Hansen 5400.
Anders Pedersen 2 boliger nu Bertel Hansen l hus og en otting jord 0400 Revsinghoved:
Mathias Mejer, nu Anders Pedersen, Knud Thøgersen, Laurids Ebbesen, Gregers Sørensen,
Jens Pedersen, Christen Christensen og Peder Christensen 8000.
Malt herred, Brørup sogn, Surhave: Peder Munch 4000. Gerndrup: Søren Christensen 4000.
Gørding herred, Jernved sogn, Jernvedlund: Jep Nielsen Solbjerg 4200. Michel Andersen i
Skøvbølling i Åstrup sogn 2200. Christen Nielsen i Glejborg 1400. Peder Madsen og Hagen
Jørgensen 5200. Christen Ougesen og Jep Frandsen i Hessellund i Gørding sogn 1220. Anders
Jensen og Poul Nielsen 5200. Stølvad: Peder Andersen selvejer 2200, fra Christen Bertelsen
og Anders Lauridsen i Hjortlund 0400. Søren Clausen, Christen Nielsen, Peder Nielsen og
Christen Vestergaard nu Hans Andersen 8000. Gregers Pedersen i Plovstrup l hus afsat til
varselsrnand.
Åstrup sogn og by: Jørgen Thomsen og Jørgen Lauritsen 4600, fra Michel Andersen i
Skovbølling 0400. Oluf Jensen og Niels Tyggesen 0400. Tyge Jensen i Gunderup 2200. Hans
Nielsen i Drostrup l hus på allernådigst behag afsat til varselsrnand. Niels Tygesen 4500.
Christen Nielsen og Nielse Sørensen i Skovbølling 2600. Oluf Jensen og Niels Tygesen 0500.
Tvile: Grumme Jørgensen og Peder Eschesen 5600. Peder Sørensen i Grene 2200. Jørgen
Grum-mesen og Laurids Jerisens enke 5600. Michel Michelsen i Grene 2200. Gjettrup: Eske
Andersen og Hans Graversen og Anders Pedersen 6400. Oster Nielsen i Glejborg 1400.
Skads herred, V. Starup sogn, Heselho: Christen Hansen og Christen Joensen 5100.
Skovende: Peder Jepsen 2500. Jens Dynesen og Maren Simensdatter i Guldager 0100.
Pugelund: Peder Hansen 2600.
Fåborg sogn, Debel: Hans Nissen og Eske Hansen 3000. Hans Christensen et hus med toft
0600. Christen Christensen et hus 0200. Iver Hansen i Gjerndrup i Brørup sogn 1200.
Fåborg: Thomas Mortensen l boel 3000. Forne Thomas Mortensen og Bachen Jensen 4000.
Hans Nielsen l hus med toft 0300. Knud Jepsen i Gunderup 0500. Vrenderup: Laurids
Pedersen, Peder Christensen og Peder Jacobsen 5700. Hans Hansen Omb i Gunderup 1200.
Hans Friis i Fåborg l hus 0100. Niels Christensen i Jerne et hus 0300. Morten Jacobsen og
Hans Christensens enke Gye Nielsdatter med et øde hussted på gårdsgrunden 6200. Christen
Gundesen i Nersberg? by 1/4 part gård som han i fæste haver, nok haver han antaget den 1/4
part af samme gård, som Laurids Christensen i Kirkegaard i leje har haft 1600.
Årre sogn, Gunderup: Niels Nielsen 2400. Christen Søfrensen 2400. Niels Nielsen og Jes
Zillersen 2400.
Øse sogn, Helle: Niels Jørgensen, Anders Nielsen og Jep Nielsen 6600. Bendt Nielsen i
Gunderup 1200. Heager: Hans Terchildsen og Hans Olufsen 4000. Silles Jessen i Gunderup
2400. Mads Sørensen ibid. 1200. Øse by: Peder Nielsen 4400. Hans Christensen, Peder
Pedersen og Jørgen Christensen i Heager 3400.
Næsberg sogn og by: Niels Lauridsen og Jens Christensen5000. Jens Nielsen og Hans Olufsen
i Skonager 0700. Jens Pedersen og Christen Sørensen i Agerberg i Fåborg sogn 1100. Niels
Jensen 3200. Christen Smed 2000. Gravers Bertelsen i Biltoft 1400. Boeld Lauridsdatter i
Veldberg l hus 0200. Rasmus Erichsen i Jerne et hus 0200.
Skonager: Christen Hansen, Christen Madsen og Falquør Christensen 4400. Christen Jepsen
og Thomas Nielsen 3400. Anders Pedersen og Mads Olufsen 4300. Jens Nielsen og Hans
Olufsen 3500. Christen Michelsen og Bertel Jessen 4400. Christen Nielsen og Niels Olufsen i
Heager 3400.
Jerne sogn, Meldbjerg: Hans Hansen 8000. Gammelby: Niels Jessen og Mads Tomsen 8000.
Måde: Peder Jepsen og Jens Eskildsen 8000. Peder Jepsens enke Anne Hansdatter 5000. Jerne
by: Jens Thomsen og Peder Thomsen 4500. Peder Anchersen 1300. Christen Jensen og Niels
Sørensen i Geising 2000. Jens Knudsen i Rørkær et hus afsat til varselsmand.
Novrup: Envold Envoldsen 3000. Jep Laursen i Tjæreborg by 3400. Hans Thomsen et hus i
Jerne 0200. Laurids Terchelsen ibid. 0200. Laurids Erichsen i Novrup et hus 0200. Søren
Nielsen i Rørkjær 0200. Hans Adsersen ibid. 0200. Frands Madsen i Jerne 0200.
Riberhus amt,Vester herred, Billum sogn og by: Peder Hansen 3400. Hans Nielsen 4400.
Niels Nielsen en halvgård med Hans Nielsen 2200. nok med Peder Hansen 3400. Niels
Lauridtsen i Kjelst 2200. Billumgaard: Jens Jensen 8000. Billumtarp: Hans Jensen og Thue
Hansen 5000. Thornis Pedersen i Nebel 2600. Jens Jørgensen ibid. af stug 0100. Christen
Knudsen 0100.
Ovtrup sogn, Rottarp: Christen Hansen 3000. Niels Hansen 2000. Bertel Madsen i Allerslev
med et jordløst hus på boeligets grund 1000.
Lunde sogn, Tange: Søren Christensen 3400. Jens Sørensen i Allerslev 3000. Hans Lassen i
Borre 1200. Lundagger: Las Eschesens enke og Esche Lassen 5400. Thomas Andersen i
Søndertarp 1100. Christen Pedersen i Kastkær 0400. Lundtarp: Jens Jessen nu Carel
Christensen 4400. Niels Michelsen og Hans Christensen i Kvong 3000. Jens Jessen i Rottarp
og Hans Thomsen i Ovtrup.
Kvong sogn, Hallum: Peder Christensen og Christen Christensen 4200.
Varde sogn, Orten: Christen Hansen og Maren Poulsdatter 3600.
Nebel sogn, Kolle: Christen Pedersen, Hans Jørgensen og Christen Hansen 7400.
Hans Christensen i Hovstrup 0400. Christen Christensen og Jacob Pedersen 7400. Bolkær:
Peder Hansen 4000. Morten Christensens enke i Sædding 2000.
Sædding: Jep Gregersen og Søren Sørensen 7400. Niels Christensens enke Kirsten Nielskone
selvejer 4000. Johanne Christensdatter 1600. Niels Bachensen i Ovtrup l boel 1000. Niels
Christensen i Hallum 1000. Claus Christensen nok af Jep Gregersens øde halve boel 8000.
Præstbøl: Las Thomsen og Christen Pedersen 6200. Jonn Jørgensen 1600. Christen
Christensen 3400. Oluf Nielsen 3200. Ridderholm: Niels Jensen 1200. Nebel by: Christen
Pedersen, Jacob Jørgensen og Niels Pedersen 8000. Jens Nielsen og Peder Thomsen 6200.
Peder Christensen og Christen Pedersen Graahede 6700. Carel Christensen i Sædding 1100.
Henne sogn: Laurids Bachensens enke 2600. Michel Christensen i Klinting 2000. Jørgen
Jensen og Christen Nielsen i K1inting 2000. Peder Sørensen i Hennebjerg 0700. Houstrup:
Christen Poulsen og Niels Pedersen 4400. Jens Pedersen 1200. Jens Povelsen og Christen
Gundesens enke Mette Sørensdatter 4400. Christen Sørensen 3200. Jørgen Mortensen af stug
3700. Niels Gundesen og Niels Baldsersen 2200. Peder Christensen og Jørgen Christensen i
Dyreby 1400. Jens Hendrichsens enke Anne Povelsdatter i Fidde 0300.
Skads herred, Brøndum sogn, Forum by: Peder Pedersen, Hans Andersen og Hans Nielsen
8000. Hans Andersen og Mads Mortensen 4000. Jens Sørensen 2000. Gesing: Jens Hansen
Møller 2000. Niels Sørensen og Hans Joensen 7000. Brøndum by: Peder Christensen 4000.
Christen Jensens enke og Joen Christensen i Brøndumdam 4000. Niels Sørensen og Peder
Madsen og Christen Byrnesen 5200. Christen Jensen og Niels Hansen 2200. Jørgen Jensen i
Tobøl i Guldager sogn et hus med toft 0400.
Jerne sogn, Esberg: Peder Sørensen og Christen Pedersen 8000.
Guldager sogn, Sædding: Mads Hansen og Jens Lauridsen 6000. Christen Nielsen ibid, 2000.
Jonn Lauridsen og Jacob Hansen 6000. Christen Jensen og Niels Sørensen i Gesing 1200.
Peder Christensen, Jens Madsen og Iver Iversen 6000. Jegsmark: Niels Jensen og Giøde
Jørgensen 2000.
Lundenes amt, Øster herred, Horne sogn, Bonum: Oluf Simonsen med toft og jord i Bjaldrup
mark 3300. Laurids Christensen og Peder Pedersen 3130. Eske Jepsen og Jens Pedersen 1310.
Bjalderup: Christen Thomsen, Christen Christensen og Niels Jensen 3300. Christen Madsen
og Christen Nielsen 3010.
Ansager sogn og by: Hans Lauridsen 1430. Jørgen Giødsen og Laurids Hansen 3-1-2 1/2-0.
Tistrup sogn, Gødsvang: Hans Jørgensen og Mads Jensen 2-2-2 1/2-0. Jørgen Olufsen i
Hauge 2320.
Anst herred, Lejrskov sogn, Højrup: Hans Kjeldsen med Jep Thomsens selvejer part 8000.
Mads Pedersen 6200. Jep Madsens enke 1/4 partgård 1400. Christen Jepsens hus i Hjarup
0200. Sal. Jep Madsens enke Johanne Espensdatter selvejer, med Eske Knudsens hus og
tilligende jord i Lejrskov 8000. Peder Madsen 5000. Nok 1/3 part af Peder Griises ødegårds
ejendom han har i brug 1200. Knud Jensens 1/4 part gård 1400. Ferup: Tulle Pedersen
selvejer med 2 huse på gårdsgrunden 8000. Søren Andersen nok en halvgård med Mads
Pedersen 8000. Mads Pedersen nok en halvgård med Søren Andersen 8000. Niels Pedersen
Skield selvejer 6600, fra Michel Pedersen i Højrup 1/4 gård partgård 1200. Thomas Sørensen
5600. fra Hans Kjeldsen og Rasmus Nielsens gård i Højrup 2000.
Harte sogn, Påby: Jens Hansen 7000. Christen Michelsen i Stubdrup 1000. Hans Skammelsen
7000. Christen Michelsen 1000. Peder Hansen 7000. Ejstrup: Lass Jensen 5400. Mads
Thomsen i Rådvad 2400. Hans Jepsen 5400. Lass Hansen i Stubdrup l hus 0400.
Vranderup: Rasmus Hansen 6400. Niels Michelsen 1400. Peder Hansen 4400. Hans Madsen
2000. Hans Marquorsen i Lunderskov 1000.
Skanderup sogn og by: Iver Tullesen 8000. Laurids Tullesen selvejer med et enemærke Svend
Christensen i Hjarup nu bruger 8000. Oluf Nielsen Buch 6000. Tyge Madsen 2000. Anders
Sørensen halv selvejer med et selvejerhus hvor den 9.part af gårdens grund hører 7400. Niels
Gregersen 5000. Peder Nielsen 2400. Hans Nielsen, Kjeld og Thomas Hansen 8000. Visti
Michelsen 6200. Niels Bierig i Vamdrup 1200. Hans Thomsen Ulf 8000. Lunderskov: Søren
Buhl 5400. Jep Andersen 2400. Hans Peder Skammelsen og Niels Sørensen 7000.
Nagbøl: Jacob Andersen selvejer 5000. Anders Jepsen og Gravers Thomsen i Dollerup
selvejer 3000. Jep Jepsen Buch selvejer 6000. Ebbe Nissen med et garnsæt i Søgaard sø 2000.
Dollerup: Niss Ebbesen selvejer 3000. Niels Jepsen Svendsk? og Jep Jepsen Buch selvejer
5000. Peder Rasmussen 6000. Gjeldballe: Hans Nielsen Bull og Oluf Christensen selvejer
8000. Laurids Poulsen selvejer 6000. Iver Michelsen selvejer 2000. Peder Michelsens enke,
nu Christen Sørensen 5400. Jens Pedersens enke nu Peder Nielsen selvejer 2400. Søren
Jensen 6000. Hans Basses enke i Anst l hus. Mads Pedersen 6000. Søren Michelsen selvejer
2000. Peder Madsen 6000. Lauge Michelsen selvejer 2000.
Holstebro den 12. december 1684.
Matriklen Toftum Bye: Propritarius: Ryttergodz Bønderne: Christen Houlesen og Christen Enevoldsen. Gammel Matricul Hart Korn: 9 tdr. 2 skp. Nye Matricul Hart Korn 10 tdr. 4 skp. 2 fd.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003Hemmet Kirke - Foto: Knud Fuusgaard - april 2003  ‎(M1219)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
DødDød  ‎(M1218)‎
Type: Bog


Multimedie objekt
Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064Matriklen 1688 Lundenæs FOL 064  ‎(M1522)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Matriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet SognMatriklen 1688 for Lundenæs amt - Hemmet Sogn  ‎(M1221)‎
Type: Dokument


Note: Kilde: Ester Nørrelykkes Hjemmeside

Multimedie objekt
VielseVielse  ‎(M1220)‎
Type: Bog

Maren Dynesdatter
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Houle Christensen ‎(I3234)‎
Født omkring 1600
Død august 1673 ‎(Alder 73)‎ Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Mor
Johanne ''Houlis'' ‎(I3235)‎
Født Ja
Død juli 1673 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.1
Christen Houlesen ‎(I1563)‎
Død omkring oktober 1705 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Maren Dynesdatter
Christen Houlesen ‎(I1563)‎
Død omkring oktober 1705 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Hustru
Maren Dynesdatter ‎(I3233)‎
Født omkring januar 1646
Død omkring januar 1720 ‎(Alder 74)‎ Alder: 74 år og nogle dage gl. Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 21 maj 1665 -- Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
13 måneder
nr.1
Datter
An Christensdatter ‎(I1651)‎
Født omkring juli 1666 20 Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
6 år
nr.2
Søn
Dynes Christensen ‎(I1589)‎
Født omkring december 1672 26 Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
4 år
nr.3
Søn
Houle Christensen ‎(I1561)‎
Født 1677 31 Toftum, Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Begravelse 25 juni 1740 ‎(Alder 63)‎ Hemmet Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK