Søren Christensen Spangsberg  ‎(I2012)‎
Navn:
Søren Christensen Spangsberg

Køn: MandMand
      

Født: 13 marts 1727 30 41 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død: 8 september 1799 ‎(Alder 72)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 13 marts 1727 30 41 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Dåb 16 marts 1727 ‎(Alder 3 dage)‎ Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Faddere:
Søren Hansens Hustru af Bollesager, bar barnet
Christen Sørensen af Strandby
Hans Olesen af Velbæk
Hans Nielsen af Rørkier
Hans Christensen af Velbæk
Laust Christensen af Maade
Christen Hansen Mors af Ugelvig
Niels Hansen af Strandby
Hans Nielsens Hustru af velbæk
Anne Christensdatter af Esbjerg
Else Jensdatter af Spangsberg
Abelone Hansdatter af Nourup

Erhverv Gårdejer i Ugelvig Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Ejendom Fæstegård Astrup, Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Denne gård var en af Astrups gamle helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn i 1664. 1688 var gården vurderet til 3 tdr 7 skp 3 fdk 2 alb hartkorn. 1844 1 tdr 6 skp ¼ alb hartkorn.

Før ca. 1837 lå ejendommen 650 m mod nordvest, 10 – 15 m øst for, hvor Daugård oprindeligt lå.
Gården tilhørte Kronen, men i modsætning til mange andre gårde i området blev den ikke udlagt til Ryttergods 1680 – den var nemlig øde på det tidspunkt. 1688 blev gården betegnet som Kongens Ødegods. Efter Kronens frasalg af sit gods i området 1716 – 19 kom gården i privateje. Efter midten af 1700-tallet tilhørte gården Søren Christensen Spangsberg, Uglvig, som sandsynligvis havde overtaget gården efter sin far Christen Hansen Spangsberg, Uglvig. Søren Christensen Spangsberg solgte gården til gårdfæsteren i 1796.

I 1664 var Søren Sørensen og Hans Lauritsen gårdfæstere. 1681 og 1688 var gården øde. I slutningen af 1600-tallet var fæstet overtaget af Niels Hansen. Hans kone døde 1726, og han selv i 1737.
Sønnen Hans Nielsen overtog fæstet efter dem. Han var gift med Anna Svendsdatter fra Bryndum. Deres søn Niels Hansen overtog fæstet omkring 1780, hvor han blev gift med Maren Christensdatter, en datter af Christen Pedersen fra Hygum Nørregård i V. Nebel sogn. Hun døde 1782, hvorefter han samme år blev gift med søsteren Anne Christensdatter.
Mens de boede på gården blev den 1796 solgt til en Hans Christensen, som sandsynligvis ikke boede på gården. Det var nok Anne Christendatters halvbror på Hygum Nørregård. Han udparcellerede gården. Niels Hansen og hustru købte 4 skp 1 3/5 alb hartkorn fra gården og grundlagde en ny ejendom, matr. 8, og flyttede derover. Desuden blev 1808 4 skp 1 fdk 3/5 alb frasolgt til en ny ejendom ‎(matr 6a)‎ samt et engstykke, Kløfteholmen til Hans Christensen selv ‎(faktisk blev disse 2 jordstykker først frasolgt af den næste ejer, men udstykningen skete i Hans Christensens tid)‎. Hans Christensen tilkøbte samtidig 1 tdr 6 skp fra Daugård, som dels blev solgt til Enghavegård, en ny ejendom ‎(matr. 9)‎ samt til den anden nye ejendom ‎(matr 6a)‎.

Hans Christensen solgte gården med 1800 til Christen Thuesen fra Tarphage i Billum sogn. Han var gift med Karen Poulsdatter. De flyttede allerede fra sognet 1805. 1805 blev gården med 2 tdr 5 skp 3 fdk 2/5 alb hartkorn fæstet af Hans Therkelsen Hansen fra Tjæreborg, som døde samme år. Enken Kirsten Laugesdatter købte samme år gården og blev gift med Carsten Jensen fra Tjæreborg.
Deres søn Hans Carstensen blev 1830 gift med Mette Maria Olesdatter fra Bjerremose i Horne sogn og overtog gården året efter. Han udflyttede gården ca. 1837 fra åen til en mere central placering på marken. Denne nye gård nedbrændte vistnok 1841, hvorefter en ny gård blev opført 1842. Hans Carstensen solgte jorden, hvor ejendommen oprindeligt lå, og udmarkerne. 1837 blev 1½ skp hartkorn frasolgt til Daugård, 3½ skp hartkorn til Astrup gård, og 3½ skp hartkorn til en ny ejendom ‎(matr. 3d)‎.
Restejendommen med 1 tdr 5 skp hartkorn blev solgt 1845 til søsteren og svogeren Mette Marie Carstensen og Christen Vedstesen. Christen Vedstesen, der var fra Lyne sogn, drev gården til sin død i 1886. Hans kone døde 1890.
Kort tid før sin død afstod enken gården til sin ugifte søn Niels Jesper Christensen. Han blev omkring 1892 gift med Ane Margrethe Jepsen fra Jerne og drev gården til sin død i 1935. Efter hans død blev gården 1936 overtaget af den ugifte søn Christen Christensen ‎(kaldet Jesper)‎. Han lod en ny stald opføre kort tid efter overtagelsen.

I 1970 blev ejendommen overtaget af brorsønnen Ejnar Christensen ‎(søn af Jens Jeppe Christensen, Astrupgård)‎. Agnete og Christen Christensen var bosatte på Forum Hovedvej 113 og bosatte sig ikke straks, men drev jorden og havde minkfarm. Christen Jesper og hans husbestyrerinde blev boende indtil de ca. 1984 kom på plejehjem. De gamle bygninger blev revet ned ca. 1989. I 1974 byggede Ejnar Christensen nuværende stuehus og flyttede ind i dette sammen med familien. Han døde 1981.
Enken flyttede til Varde 1988 og solgte da ejendommen til nuværende ejere, datteren Bodil Riis Christensen og Hans Henrik Olesen fra Orten ved Varde.

Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv ­http­://­www­.­vnsa­.­dk­
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993
Kilde: ­http­://­historiskatlas­.­dk­

Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn - Foto omkr. 1930 ©Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn - Foto omkr. 1930 ©


Ejendom Ejer Af bryndum kirke Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Bryndum kirkeBryndum kirke

Vis detaljer Note: Bryndum Kirke ‎(i Bryndum)‎ er fra ca. 1250. Dendrokronologiske undersøgelser peger på, at byggeriet påbegyndtes i 1240'erne. Oprindelig er kirken rejst mellem to gravhøje, men den ene blev fjernet omkring 1870, så kun bronzealderhøjen få meter sydøst for koret er tilbage.

Kirken omtales som en af Jyllands fornemste kvaderstensbygninger, bestående af apsis, kor samt skib. I senmiddelalderen er der tilføjet tre tilbygninger; et sakristi ved korets nordside, et våbenhus ved skibets nordside og et tårn ved skibets vestgavl.

Bryndum Kirke har en særlig arkitekturhistorisk interesse, da den viser overgangen fra romansk til gotisk byggestil. I koret findes kalkmalerier fra omkring 1275-1300 af bl.a. kirkens skytshelgen Skt. Laurentius.

I kirken findes et Frobenius-orgel med 14 stemmer. Det blev bygget af Th. Frobenius & Sønner i Kgs. Lyngby i 1969. Oprindelig havde orglet 10 stemmer, to manualer og pedal. I 1990 blev det udvidet med fire stemmer af Frobenius & Sønner. Det blev tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

Kirkens kirkeskib er et orlogsskib, der blev givet af Ditlev Møller til minde om pastor C. C. Møller, der var præst i kirken fra 1854-1874.
kilde: ­http­:/­da­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Bryndum_Kirke­ÆgteskabKirkelig vielse
Mette Sørensdatter - 20 januar 1753 ‎(Alder 25)‎ Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 60)‎ Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden

Ribe, Skast, Jerne, Uggelvig, -, 1, FT 1787, A7761
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Christensen 63 gift Mand Bonde og gaardbeboer
Mette Sørensdatter 58 gift Kone -
Morten 22 ugift Søn -
Mette 16 ugift Datter -
Grethe Jensdatter 22 ugift Tjenestepige -
Ane Thomasdatter 11 ugift Tjenestepige -

Ejendom 1788 ‎(Alder 60)‎ Fæstegård Gjesing, Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Død 8 september 1799 ‎(Alder 72)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Ejendom 1799 ‎(Alder 71)‎ Fæstegård Kjersing, Bryndum Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Sidst ændret 28 april 2011 - 19:44:04 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F808)
Christen Hansen Spangsberg
1697 - 1747
Ingeborg Christensdatter
1685 -
Niels Christensen Spangsberg
1722 - 1783
Søren Christensen Spangsberg
1727 - 1799

Pleje forældre  (F1527)
Søren Sørensen
1692 -
Ingeborg Christensdatter
1685 -
Anne Sørensdatter
1716 - 1722

Nærmeste familie  (F807)
Mette Sørensdatter
1729 - 1805
Ingeborg Sørensdatter
1754 - 1833
Karen Sørensdatter
1755 - 1805
Christen Sørensen Spangsberg
1757 - 1801
Søren Sørensen Spangsberg
1759 - 1809
Mette Sørensdatter
1760 - 1767
Hans Sørensen Spangsberg
1762 - 1840
Edel Sørensdatter
1764 - 1831
Morten Sørensen Spangsberg
1765 - 1814
Mette Sørensdatter
1768 - 1770
Niels Sørensen Spangsberg
1770 - 1778
Mette Sørensdatter
1772 - 1856


Noter

Note
Oplysninger fra Dansk Slægtsforskning, Fredericia, 1969: Dåb: Båret af Søren Hansens hustru fra Bollisager. Faddere: Sr. Chr. Sørensen, Stranbye, J. Nielsens hustru og Hans Olesen fra Veldbæk samt Anne Christensdatter, Esbjerg, Hans Nielsen, Rørkier og Else Jensdatter, Spangsberg.

Søren Christensen Spangsberg overtog Uglviggaard efter sin far og foruden denne ejede han bl.a. Brøndum kirke samt adslilligt fæstegods.I året 1780 købte han ved auktion gården Matr. Nr. 6 i Novrup til sin søn, Christen Sørensen Spangsberg. Købesummen var 342 Rdlr., og dens hartkorn var 3 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. Tyve år efter blev gården, på grund af skifte hos enken efter Christen Sørensen Spangsbergs død vurderet til 700 Rdlr., en betragtelig stigning for dette tidsrum. I 1788 afstod Søren Christen Spangsberg Uglviggaard til sønnen, Morten Sørensen Spangsberg. I 1794 oprettede Søren Christen Spangsberg og Mette Sørensdatter testamente, hvilket i uddrag lyder som følger: '' Vi underskrevne ægtefolk Søren Christen Spangsberg i Uggelvig og Mette Sørensdatter haver i Betragtning af Vores Alderdom og nær forestaaende bortgang, skiønt vi ere forsynede med Kongl. allernaadigst Bevilling at sidde i uskift boe, Besluttet, for at bringe alt i Rigtighed for vore Børn og selv des Roligere at Ende vore Dage, med gode Venner og Samfrender nu at skifte og Deele Vores Boe imellem Vore Børn, der alle ere myndige til hvilken Ende vi med samtlige vores Børn i 2de gode Vitterligheds Mænds overværelse have anført vor Boes Formue, der nu vi ere paa Aftægt, meget bestaaer i Obligationer og Jordegods, der er saaledes:

A. Obligationer: Rdlr. Mk. Sk. 1. Eiler i Seystrup 250 0 0 2. Peder Sørensen i Begge 300 0 0 3. Søren Knudsen i Werst 333 2 0 4. Chr. Poulind i '' 300 0 0 5. Chr. Jensen i Wittrup 590 0 0 6. Else Madsdatter i Hierting 298 0 0 7. Rs. Holm i Bekke Mølle 1200 0 0 8. Morten Eschildsen i Asboe 150 0 0 9. Jens Nielsen Møller i Seystrup 275 0 0 10. Peder Thomsen i do. 275 0 0 11. Jørgen Pedersen i Hyelund 133 3 0 12. Mads Mathiesen i Hierting 99 0 0 13. Niels Hansen i Wilslev 50 0 0 14. Søren Weyrup i Darum 450 0 0 15. Morten Jensen i do. 125 0 0 16. Niels Ebbesen i Asboe 200 0 0 17. Lars Jeppe Jepsen i Wilslev 499 0 0 18. Anders Nielsen i Gredsted 800 0 0 19. Terman Thomsen i Friegaard 499 0 0 20. Niels Diessen i Isberg Mølle 600 0 0 21. Lars Christensen i Ølestampe Mølle 700 0 0 22. Hans Michelsen i Tierborg 250 0 0 23. Her: Meyner i Louborg 200 0 0 24. Chr. Sørensen i Tobøll 200 0 0 25. Peder Frandsen i Warde 350 0 0 26. Johan Bergman i Warde 399 3 0 27. Nicolay Holm i Hierting 400 0 0 28. Proust Sedelmann 1000 0 0 29. Her: Borch i Alslev 600 0 0 30. Peder Sørensen i Warde 99 0 0 31. Peder Christensen i Solberg 450 0 0 32. Søren Brink paa Synderhoe 99 0 0 33. Jørg. Møller paa do. 100 0 0 34. Hans P. Nielsen paa do. 66 4 0
______________________________________ Summa 12341 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.

NB: Da disse Obligationer nu bliver udlagte i Betaling, saa er aftalt, at ifald der imod Formodning skulle tabes paa nogen af dem, da skal alle Sydskende være lige gode i at erstatte den eller de Tabende Skader.

B. Det halve deel af Bryndum Kierke med Korn og Qvægtiende samt Bryndum og Nebel Sogns Konge Qvægtiende, ansat for ............ 2400 - 0 - 0

NB: aftalt, at enhver af Børnene tager og Nyder herudi 1/8 deel, der bliver til hver Barn at regne 300 Rdlr.

C. Jes Hansen i Giesing 2 Tdr. 0 Skp. 1 Fjdk. ½ Alb. Bøye Svendsen i do. 0 - 1 - 1 - 1 - Chr. Madsen i Sulberg 4 - 1 - 0 - 0 - Jørg. Lassen i Starup 1 - 6 - 3 - 1 - Chr. Hansen Rottenberg 2 - 5 - 1 - 1½ - Chr. Sørensen i Hygom 3 - 1 - 1 - 1 - N. Christensen i do. 2 - 6 - 1 - 0 - Chr. Christensen i do. 2 - 6 - 1 - 0 - Hans Jessen i do. 3 - 0 - 0 - 2½ - Claus Hansen, Kiersing 3 - 4 - 3 - 0 -
___________________________ 2096 - 1 - 8 3 Huuse i Giesing uden Hartkorn ansat for.... 229 - 4 - 0 ______________________________________
Summa..... 17066 Rdlr. 5 Mk. 8 Sk.skriver Sytten Tusinde Tredsendstyve og sex Rixdaler 5 Mk. 8 Sk., der skal, da alle Børnene er Eenige i at gaae i lige Arv, Deeles i 8te lodder, som altsaa bliver til hver lod 2133 Rdlr. 2 Mk. 3 Sk., og er samme Børnene udlagt til enhver af dem saaledes, som følger:

A. Ingeborg i ægteskab med Niels Thomsen i Nourup: 1. 1/8 Part i Bryndum Kierke samt
ommeldte Qvægtiende............................. 300 Rdlr. - 0 Mk. - 0 Sk. 2. Jordegods Niels Christensen i
Hygum, Hartk. 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fjdk.
0 Alb. ......................................................... 222 - 0 - 0 - 3. i Obligationer Nr. 1. Eieler i Seistrup 250 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk. - 2. Peder Sørensen i Bekke 300 - 0 - 0 - - 3. S. Knudsen i Werst 333 - 5 - 0 - - 4. Chr. Poulin i Werst 300 - 0 - 0 - - 5. S. Weyrup i Darum 450 - 0 - 0 - 1655 - 5 - 0 - ----------------------------------------------------------------------------- 2155 - 5 - 0 - Herfra afgaar, som hun betaler til sin Broder Chresten.................................... 22 - 2 - 13 - ----------------------------------------- Altsaa udkommer hendes fulde Arv med................................... 2133 Rdlr. 2 Mk. 3 Sk. ----------------------------------------- Nedenstående er min tilføjelse den 8.april 2002: ‎(det skal bemærkes at nr. 3. S. Knudsen i Werst er rettet fra 333 - 2 - 0 til 333 - 5 - 0 ellers passer regnskabet ikke. Der må være tale om en afskrivningsfejl, hvor fejlen lige såvel kunne være 3 Mk. for lidt ved en af de øvrige)‎. Tilføjelse slut.

De øvrige Arvinger, nemlig: B. Chresten i Norup, C. Edel, gift med N. Madsen i Velbek, D. Hans i Maade, E. Mette, gift med Chr. Christensen i Strandbye, F. Karen, gift med Frands Hansen i Soelberg, G. Søren i Hieting, og H. Morten i Uggelvig

faar også hver 2133 Rdlr. 2 Mk. 3 Sk. Paa forbem.te Jordegods udstæder ieg, Søren Spangsberg, Skiødet Til hver af mine Børn, Eftersom enhver af dem er tillagt i fald Her: Stift-Amtmanden skulle agte den Formalitet nødvendig. Det, som herefter er og bliver til overs, med hvad Naun nævnes kan, beholde vi Forældre, saalænge enten enten af os lever, uden nogen paa Anke, og naar der i sin tid efter begge Vores Død først er afdraget, hvad vi Retmæssig kan være bleve t bortskyldig samt vores hæderlige Jordefærd ifølge vores aftægts Contract besørget, Deles alt, hvad som da maatte overblive, lige imellem vore efterladte Børn, imellem dem selv indbyrdes. Samtlige Børn takkede ey alleene for deres Forældres omsorg ved at efterlade dem Saameget, at de ey alleene har Aarsag til for dem og deres at være fuldkommen fornøyet, men endogsaa herved paa Eegen og deres Arvingers Veyne For fædrene ogMødrene Arf Fuldkommen qvittering uden nu eller i eftertiiden at Kræve det Allerminste uden det lidet derved vore Forældre, som nu sidder paa Aftægt deres Død kan overblive, Hvilke vi da i al Kiærlighed efter vores Forældres Villie Deeler, som vi samtlige Børn for os og vore Arvinger forbindes os til. - Dette Samfrænde Skifte, der til Tinge må læses og Protocoleres, er efter fælles Villie og Samtykke indgaaet og besluttet. Det bliver Hermed Stadfæstet med samtlige Vore Hænders underskrift. Uggelvig den 27de December 1794. S. C. Spangsberg. Mette Sørensdatter. Som Arvinger. På min Kone, Ingeborg Sørensdatters, Vegne: Niels Thomsen.''

Desuden er anført de øvrige arvingers navne.

Note
Uddrag fra Hans Nielsens bog om Spangsberg slægten:
'' Søren Christensen Spangsberg, der fødes den 13. Marts 1727 og den 20. Januar 1753 blev viet til Mette Sørensdatter, født i Maade den 5. Januar 1729 som datter af Søren Mortensen og Karen Jesdatter, Maade. Ægteparret havde en stor børneflok og blev, som nærværende Tavle viser, nærmest Stamforældre til er talrig og vidt forgrenet slægt. Foruden Gården i Uglvig ejede Spangsberg - som foran anført - Bryndum Kirke sammen med sin broder Niels Spangsberg. Ved Udskiftningen 1788 ejede han en Fæstegaard i Gjesing og i 1799 en Fæstegaard i Kjersing. I året 1780 købte han ved auktion gården Matr. Nr. 6 i Nourup til sin Søn, Christen Sørensen Spangsberg. Købesummen var 342 Rdl., og dens Hartkorn var 3 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. 20 år derefter er gården - på grund af Skifte hos enken efter Chr. S. Spangsbergs Død - vurderet og herved ansat til 700 Rdl., hvilket er en mægtig stigning i dette tidsrum. Det viste sig ved denne forretning, at den afdøde efterlod sig Panteobligationer tilsammen lydende på 2712 Rdl., der hvilede på landejendomme i Jerne sogn og omegn. Det lyder jo ikke af så meget i vore dage, men det var dog værdien af 4 bøndergårde i den tid.Når man læser om disse for længst hedengangne Spangsbergere og ser den langvarige og dyre proces med Præsten Marturin Castensen, deres køb af store landejendomme og endelig de kostbare Gravstene, bliver man overtydet om, at familien har været i besiddelse af, efter datidens forhold, ikke ubetydelige rigdomme, og der er al sandsynlighed for, at de har erhvervet disse ved handel med ejendomme og kreaturer. Men som det så ofte går her i verden, er denne rigdom for længst forsvunden.''
Dåb Faddere:
Søren Hansens Hustru af Bollesager, bar barnet
Christen Sørensen af Strandby
Hans Olesen af Velbæk
Hans Nielsen af Rørkier
Hans Christensen af Velbæk
Laust Christensen af Maade
Christen Hansen Mors af Ugelvig
Niels Hansen af Strandby
Hans Nielsens Hustru af velbæk
Anne Christensdatter af Esbjerg
Else Jensdatter af Spangsberg
Abelone Hansdatter af Nourup
Ejendom Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn i Esbjerg kommune. Denne gård var en af Astrups gamle helgårde med 7 tdr 4 skp 2 fdk 2 alb hartkorn i 1664. 1688 var gården vurderet til 3 tdr 7 skp 3 fdk 2 alb hartkorn. 1844 1 tdr 6 skp ¼ alb hartkorn.

Før ca. 1837 lå ejendommen 650 m mod nordvest, 10 – 15 m øst for, hvor Daugård oprindeligt lå.
Gården tilhørte Kronen, men i modsætning til mange andre gårde i området blev den ikke udlagt til Ryttergods 1680 – den var nemlig øde på det tidspunkt. 1688 blev gården betegnet som Kongens Ødegods. Efter Kronens frasalg af sit gods i området 1716 – 19 kom gården i privateje. Efter midten af 1700-tallet tilhørte gården Søren Christensen Spangsberg, Uglvig, som sandsynligvis havde overtaget gården efter sin far Christen Hansen Spangsberg, Uglvig. Søren Christensen Spangsberg solgte gården til gårdfæsteren i 1796.

I 1664 var Søren Sørensen og Hans Lauritsen gårdfæstere. 1681 og 1688 var gården øde. I slutningen af 1600-tallet var fæstet overtaget af Niels Hansen. Hans kone døde 1726, og han selv i 1737.
Sønnen Hans Nielsen overtog fæstet efter dem. Han var gift med Anna Svendsdatter fra Bryndum. Deres søn Niels Hansen overtog fæstet omkring 1780, hvor han blev gift med Maren Christensdatter, en datter af Christen Pedersen fra Hygum Nørregård i V. Nebel sogn. Hun døde 1782, hvorefter han samme år blev gift med søsteren Anne Christensdatter.
Mens de boede på gården blev den 1796 solgt til en Hans Christensen, som sandsynligvis ikke boede på gården. Det var nok Anne Christendatters halvbror på Hygum Nørregård. Han udparcellerede gården. Niels Hansen og hustru købte 4 skp 1 3/5 alb hartkorn fra gården og grundlagde en ny ejendom, matr. 8, og flyttede derover. Desuden blev 1808 4 skp 1 fdk 3/5 alb frasolgt til en ny ejendom ‎(matr 6a)‎ samt et engstykke, Kløfteholmen til Hans Christensen selv ‎(faktisk blev disse 2 jordstykker først frasolgt af den næste ejer, men udstykningen skete i Hans Christensens tid)‎. Hans Christensen tilkøbte samtidig 1 tdr 6 skp fra Daugård, som dels blev solgt til Enghavegård, en ny ejendom ‎(matr. 9)‎ samt til den anden nye ejendom ‎(matr 6a)‎.

Hans Christensen solgte gården med 1800 til Christen Thuesen fra Tarphage i Billum sogn. Han var gift med Karen Poulsdatter. De flyttede allerede fra sognet 1805. 1805 blev gården med 2 tdr 5 skp 3 fdk 2/5 alb hartkorn fæstet af Hans Therkelsen Hansen fra Tjæreborg, som døde samme år. Enken Kirsten Laugesdatter købte samme år gården og blev gift med Carsten Jensen fra Tjæreborg.
Deres søn Hans Carstensen blev 1830 gift med Mette Maria Olesdatter fra Bjerremose i Horne sogn og overtog gården året efter. Han udflyttede gården ca. 1837 fra åen til en mere central placering på marken. Denne nye gård nedbrændte vistnok 1841, hvorefter en ny gård blev opført 1842. Hans Carstensen solgte jorden, hvor ejendommen oprindeligt lå, og udmarkerne. 1837 blev 1½ skp hartkorn frasolgt til Daugård, 3½ skp hartkorn til Astrup gård, og 3½ skp hartkorn til en ny ejendom ‎(matr. 3d)‎.
Restejendommen med 1 tdr 5 skp hartkorn blev solgt 1845 til søsteren og svogeren Mette Marie Carstensen og Christen Vedstesen. Christen Vedstesen, der var fra Lyne sogn, drev gården til sin død i 1886. Hans kone døde 1890.
Kort tid før sin død afstod enken gården til sin ugifte søn Niels Jesper Christensen. Han blev omkring 1892 gift med Ane Margrethe Jepsen fra Jerne og drev gården til sin død i 1935. Efter hans død blev gården 1936 overtaget af den ugifte søn Christen Christensen ‎(kaldet Jesper)‎. Han lod en ny stald opføre kort tid efter overtagelsen.

I 1970 blev ejendommen overtaget af brorsønnen Ejnar Christensen ‎(søn af Jens Jeppe Christensen, Astrupgård)‎. Agnete og Christen Christensen var bosatte på Forum Hovedvej 113 og bosatte sig ikke straks, men drev jorden og havde minkfarm. Christen Jesper og hans husbestyrerinde blev boende indtil de ca. 1984 kom på plejehjem. De gamle bygninger blev revet ned ca. 1989. I 1974 byggede Ejnar Christensen nuværende stuehus og flyttede ind i dette sammen med familien. Han døde 1981.
Enken flyttede til Varde 1988 og solgte da ejendommen til nuværende ejere, datteren Bodil Riis Christensen og Hans Henrik Olesen fra Orten ved Varde.

Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv ­http­://­www­.­vnsa­.­dk­
”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993
Kilde: ­http­://­historiskatlas­.­dk­
Folketælling Samtlige personer i husstanden

Ribe, Skast, Jerne, Uggelvig, -, 1, FT 1787, A7761
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Christensen 63 gift Mand Bonde og gaardbeboer
Mette Sørensdatter 58 gift Kone -
Morten 22 ugift Søn -
Mette 16 ugift Datter -
Grethe Jensdatter 22 ugift Tjenestepige -
Ane Thomasdatter 11 ugift Tjenestepige -

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn - Foto omkr. 1930 ©Mikkelshøjevej 10. Matr 3a Astrup, Bryndum sogn - Foto omkr. 1930 ©  ‎(M1015)‎

Multimedie objekt
Bryndum kirkeBryndum kirke  ‎(M571)‎
Type: Foto


Vis detaljer Note: Bryndum Kirke ‎(i Bryndum)‎ er fra ca. 1250. Dendrokronologiske undersøgelser peger på, at byggeriet påbegyndtes i 1240'erne. Oprindelig er kirken rejst mellem to gravhøje, men den ene blev fjernet omkring 1870, så kun bronzealderhøjen få meter sydøst for koret er tilbage.

Kirken omtales som en af Jyllands fornemste kvaderstensbygninger, bestående af apsis, kor samt skib. I senmiddelalderen er der tilføjet tre tilbygninger; et sakristi ved korets nordside, et våbenhus ved skibets nordside og et tårn ved skibets vestgavl.

Bryndum Kirke har en særlig arkitekturhistorisk interesse, da den viser overgangen fra romansk til gotisk byggestil. I koret findes kalkmalerier fra omkring 1275-1300 af bl.a. kirkens skytshelgen Skt. Laurentius.

I kirken findes et Frobenius-orgel med 14 stemmer. Det blev bygget af Th. Frobenius & Sønner i Kgs. Lyngby i 1969. Oprindelig havde orglet 10 stemmer, to manualer og pedal. I 1990 blev det udvidet med fire stemmer af Frobenius & Sønner. Det blev tegnet af Rolf Graae og Richard Aas.

Kirkens kirkeskib er et orlogsskib, der blev givet af Ditlev Møller til minde om pastor C. C. Møller, der var præst i kirken fra 1854-1874.
kilde: ­http­:/­da­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Bryndum_Kirke­

View Media for ...


Forældre og familie
Far
Christen Hansen Spangsberg ‎(I2014)‎
Født omkring januar 1697 30 22 Strandby, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 3 august 1747 ‎(Alder 50)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
-11 år
Mor
 
Ingeborg Christensdatter ‎(I2015)‎
Dåb 16 december 1685
nr.1
Bror
Niels Christensen Spangsberg ‎(I3759)‎
Født omkring november 1722 25 36 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1783 ‎(Alder 60)‎
4 år
nr.2
Søren Christensen Spangsberg ‎(I2012)‎
Født 13 marts 1727 30 41 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 8 september 1799 ‎(Alder 72)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Moderens familie medSøren Sørensen
Stedfar
Søren Sørensen ‎(I3847)‎
Født omkring december 1692
-7 år
Mor
 
Ingeborg Christensdatter ‎(I2015)‎
Dåb 16 december 1685
nr.1
Halvsøster
Anne Sørensdatter ‎(I3848)‎
Født omkring juli 1716 23 30 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring maj 1722 ‎(Alder 5)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Mette Sørensdatter
Søren Christensen Spangsberg ‎(I2012)‎
Født 13 marts 1727 30 41 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 8 september 1799 ‎(Alder 72)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
3 år
Hustru
 
Mette Sørensdatter ‎(I2013)‎
Født 15 december 1729 Måde, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring juni 1805 ‎(Alder 75)‎ Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Kirkelig vielse: 20 januar 1753 -- Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
14 måneder
nr.1
Datter
Ingeborg Sørensdatter ‎(I3655)‎
Født 22 marts 1754 27 24 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 20 november 1833 ‎(Alder 79)‎ Vennergård, Velling Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
20 måneder
nr.2
Datter
Karen Sørensdatter ‎(I3656)‎
Født 22 november 1755 28 25 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1805 ‎(Alder 49)‎ Solbjerg, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.3
Søn
Christen Sørensen Spangsberg ‎(I3657)‎
Født 17 august 1757 30 27 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 8 september 1801 ‎(Alder 44)‎ Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.4
Søn
Søren Sørensen Spangsberg ‎(I3658)‎
Født 20 maj 1759 32 29 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 16 juni 1809 ‎(Alder 50)‎ Hjerting, Guldager Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
16 måneder
nr.5
Datter
Mette Sørensdatter ‎(I3661)‎
Født 3 september 1760 33 30 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1767 ‎(Alder 6)‎
2 år
nr.6
Søn
Hans Sørensen Spangsberg ‎(I3659)‎
Født 31 juli 1762 35 32 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 28 april 1840 ‎(Alder 77)‎ Måde, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.7
Datter
Edel Sørensdatter ‎(I3660)‎
Født 18 april 1764 37 34 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 13 december 1831 ‎(Alder 67)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
20 måneder
nr.8
Søn
Morten Sørensen Spangsberg ‎(I2010)‎
Født 30 december 1765 38 36 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 17 oktober 1814 ‎(Alder 48)‎ Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.9
Datter
Mette Sørensdatter ‎(I3662)‎
Født 14 april 1768 41 38 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1770 ‎(Alder 20 måneder)‎
2 år
nr.10
Søn
Niels Sørensen Spangsberg ‎(I3663)‎
Født 2 januar 1770 42 40 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1778 ‎(Alder 7)‎
2 år
nr.11
Datter
Mette Sørensdatter ‎(I3664)‎
Født 29 januar 1772 44 42 Ugelvig, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 6 december 1856 ‎(Alder 84)‎ Hjerting, Guldager Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK