Andreas Witalius Andrup Andreas Witalius Andrup  ‎(I2111)‎
Navn:
Andreas Witalius Andrup

Køn: MandMand
      

Født: 1810 41 Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: 1869 ‎(Alder 59)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 1810 41 Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Folketælling 18 februar 1834 ‎(Alder 24)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Søndre Gade, Nr. 5, en Familie, FT-1834, C4849
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Ølgaard Andrup 65 Enkemand Postmæster og Kjøbmand
Andreas Vitalius Andrup 24 Ugift Fuldmægtig hos Faderen
Termine Ølgaard Andrup 32 Gift en Datter af Huusfaderen, hvor hun Logerer
Sophie Dorthea Høegh 6 Ugift hendes Barn
Andrea Henriethe Høegh 4 Ugift hendes Barn
Ansine Marie Stougaard 26 Ugift Huus Jomfrue
Niels Christian Damgaard 21 Ugift Handelsbethent
Niels Christensen Munk 45 Ugift Tjenestekarl
Søren Andersen 28 Ugift Tjenestekarl
Paul Kokholm 64 Ugift Tjenestekarl
Else Willensgaard 24 Ugift Tjenestepige
Maren Saxkiærgaard 37 Ugift Tjenestepige
Kirsten Marie 17 Ugift Tjenestepige

--------------------------------------------------------------------------------

Erhverv Postmester og kiøbmand Lemvig
Folketælling 1 februar 1840 ‎(Alder 30)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Sønder Gade, Nr. 5, , FT-1840, C4850
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Andrup 71 Enkemand Postmæster og Kjøbmand
Andreas Vitalius Andrup 30 Ugift hans Søn, Fuldmægtig hos Faderen
Termine Høegh 38 Enke Huusfaderens Datter, lever af sine Midler
Sophie Dorthea Høegh 12 Ugift hendes Barn
Andrea Henriette Høegh 10 Ugift hendes Barn
Ansine Marie Stougaard 32 Ugift Huusjomfrue
Niels Rigum Damgaard 21 Ugift Handelsbetjent
Jens Peiter Damsgaard 38 Ugift Tjenestekarl
Jens Christian Fauerbol 22 Ugift Tjenestekarl
Poul Kokholm 69 Ugift Tjenestekarl
Maren Saxkiær 42 Ugift Tjenestepige
Else Piilgaard 35 Ugift Tjenestepige
Karen Marie Broegaard 17 Ugift Tjenestepige

--------------------------------------------------------------------------------

Folketælling 1 februar 1845 ‎(Alder 35)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Lemvig, Sønder gade, 5, FT-1845, C1517
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Vitalius Andrup 35 Gift Postmester og kiøbmand Lemvig
Ansine Marie Stougaard 37 Gift Hans kone Lemvig
Sophie Dorthea Høegh 17 Ugift Huusjomfrue Humlum sogn Ringkjøbing amt
Jens Jensenius Owerbye 19 Ugift Handels-lærling Idom sogn Ringkjøbing amt
Sophus Theoddor ??Tullerup 15 Ugift Handels-lærling Lemvig
Poul Kukholm 76 Ugift Tjenestefolk Tørring sogn Ringkjøbing amt
Christen Balle 38 Ugift Tjenestefolk ??... sogn Ringkiøbing amt
Christen Poulsen 27 Ugift Tjenestefolk Nørre Nissum sogn Ringkjøbing amt
Maren Saxkier 45 Ugift Tjenestefolk Nees sogn Ringkjøbing amt
Maren Jensdatter 35 Ugift Tjenestefolk N:Lem sogn Ringkøbing amt ‎(Måske Nørlem)‎
Marie Hansdatter 16 Ugift Tjenestefolk Lem sogn Ringkjøbing amt

--------------------------------------------------------------------------------

Død 1869 ‎(Alder 59)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Sidst ændret 1 maj 2011 - 08:27:12
Vis detaljer for ...

Forældre  (F849)
Rasmus Ølgaard Andrup
1769 - 1843
Sophie Dorthea Bræmer
- 1830
Andreas Witalius Andrup
1810 - 1869
Semine Charlotte Andrup
1804 - 1854
Caroline Ansine Andrup
1798 -
Termine Øllgaard Andrup
1802 -

Nærmeste familie  (F850)
Ansine Marie Stougaard
1805 - 1887
Rasmine Sophie Dorthea Andrup
1847 -
Rasmus Øllgaard Andreas Andrup
1849 - 1873


Noter

Note
Vesterbjerg og Vesterbakkerne i Lemvig
Enkeltelementer
Serpentinen i Vesterbjerg ‎(1879)‎, ”Velkomststen” ved toppen af Vesterbjerg, mindesten for Chr. Aaberg ‎(1899)‎. Jernbanebro i Vesterbjerg ‎(1920)‎, Lemvig Havnebane ‎(1892)‎. Lemvig Lystanlæg ‎(1860)‎ med musiktribune ‎(1923)‎ og informationstavler på vers ‎(1920erne)‎, stier og trapper.
Fortælling
De nøgne lerbakker ved Lem Vigs vestside tilhørte i 1800-tallet ”samtlige jordbrugere” i Lemvig. I 1855 foreslog byfogeden, at man skulle plante træer i denne fælles jord, og det blev straks vedtaget af kommunalbestyrelsen. Arbejdet kom dog først i gang i 1860, da formanden for kommunalbestyrelsen, købmand A.W. Andrup, og tobaksfabrikant Andreas Hansen i Vesterhus tog initiativet til en pengeindsamling blandt byens borgere. Der blev plantet træer og anlagt trapper og stier, og i 1893 blev der bygget en pavillon med servering. Denne pavillon blev siden udvidet, men nedbrændte og blev i 1994 afløst af Museet for religiøs Kunst, hvis arkitektur er inspireret af den nedbrændte pavillon. I 1923 blev den nuværende Musiktribune bygget, tegnet af arkitekten Helge Bojsen-Møller, og efter idé af sagfører Orla Buhl, Vesterbjerg i Lemvig, blev der samtidig opsat informationstavler af træ med forbud og oplysninger til publikum på vers, skrevet af ham selv.
Serpentinen i Vesterbjerg blev anlagt 1879 som en forbedring af den stejle nedkørsel ad Vesterbjerg, efter at der var kommet jernbanestation oven for byen. Det var et imponerende ingeniørprojekt. Midt i Serpentinen var et lille anlæg, hvor ”vælgerne” i 1899 opstillede et mindesmærke for folketingsmanden Chr. Aaberg, Møborg. Aaberg var bl.a. særdeles virksom for at skaffe jernbane til Lemvigegnen. Anlægget er væk, men mindesmærket står på sin oprindelige plads. Hen over Vesterbjerg blev der i 1892 bygget en jernbanebro, afløst 1920 af den nuværende næsten byportlignende bro, tegnet af arkitekten Helge Bojsen-Møller. Jernbanebroen hører til Havnebanen, der er anlagt i 1892 med et terminalspor over en terrænforskel på godt 30 m fra Lemvig Station til havnen. Havnebanen benyttes fortsat som turistseværdighed.
Oven for Vesterbjerg Finlanddes en sten med indskrift på to sider. De to vers er skrevet af sagfører Orla Buhl og byder på den ene side tilrejsende velkommen til byen og tager på den anden side afsked med dem. Stenen er hugget 1925 af stenhugger ‎(senere billedhugger)‎ Torvald Westergaard, Lemvig.
Folketælling Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Søndre Gade, Nr. 5, en Familie, FT-1834, C4849
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Ølgaard Andrup 65 Enkemand Postmæster og Kjøbmand
Andreas Vitalius Andrup 24 Ugift Fuldmægtig hos Faderen
Termine Ølgaard Andrup 32 Gift en Datter af Huusfaderen, hvor hun Logerer
Sophie Dorthea Høegh 6 Ugift hendes Barn
Andrea Henriethe Høegh 4 Ugift hendes Barn
Ansine Marie Stougaard 26 Ugift Huus Jomfrue
Niels Christian Damgaard 21 Ugift Handelsbethent
Niels Christensen Munk 45 Ugift Tjenestekarl
Søren Andersen 28 Ugift Tjenestekarl
Paul Kokholm 64 Ugift Tjenestekarl
Else Willensgaard 24 Ugift Tjenestepige
Maren Saxkiærgaard 37 Ugift Tjenestepige
Kirsten Marie 17 Ugift Tjenestepige

--------------------------------------------------------------------------------
Folketælling Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Sønder Gade, Nr. 5, , FT-1840, C4850
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Andrup 71 Enkemand Postmæster og Kjøbmand
Andreas Vitalius Andrup 30 Ugift hans Søn, Fuldmægtig hos Faderen
Termine Høegh 38 Enke Huusfaderens Datter, lever af sine Midler
Sophie Dorthea Høegh 12 Ugift hendes Barn
Andrea Henriette Høegh 10 Ugift hendes Barn
Ansine Marie Stougaard 32 Ugift Huusjomfrue
Niels Rigum Damgaard 21 Ugift Handelsbetjent
Jens Peiter Damsgaard 38 Ugift Tjenestekarl
Jens Christian Fauerbol 22 Ugift Tjenestekarl
Poul Kokholm 69 Ugift Tjenestekarl
Maren Saxkiær 42 Ugift Tjenestepige
Else Piilgaard 35 Ugift Tjenestepige
Karen Marie Broegaard 17 Ugift Tjenestepige

--------------------------------------------------------------------------------
Folketælling Dansk Demografisk Database

Samtlige personer i husstanden

ringkoebing, Skodborg, Lemvig Købstad, Lemvig, Sønder gade, 5, FT-1845, C1517
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Andreas Vitalius Andrup 35 Gift Postmester og kiøbmand Lemvig
Ansine Marie Stougaard 37 Gift Hans kone Lemvig
Sophie Dorthea Høegh 17 Ugift Huusjomfrue Humlum sogn Ringkjøbing amt
Jens Jensenius Owerbye 19 Ugift Handels-lærling Idom sogn Ringkjøbing amt
Sophus Theoddor ??Tullerup 15 Ugift Handels-lærling Lemvig
Poul Kukholm 76 Ugift Tjenestefolk Tørring sogn Ringkjøbing amt
Christen Balle 38 Ugift Tjenestefolk ??... sogn Ringkiøbing amt
Christen Poulsen 27 Ugift Tjenestefolk Nørre Nissum sogn Ringkjøbing amt
Maren Saxkier 45 Ugift Tjenestefolk Nees sogn Ringkjøbing amt
Maren Jensdatter 35 Ugift Tjenestefolk N:Lem sogn Ringkøbing amt ‎(Måske Nørlem)‎
Marie Hansdatter 16 Ugift Tjenestefolk Lem sogn Ringkjøbing amt

--------------------------------------------------------------------------------
Historisk 1864-krigen mellem Preussen-østrig og Danmark bryder ud.
Historisk Der sluttedes våbenstilstand den 20. juli, og ved en fredskonference i Wien den 30. oktober måtte Danmark afstå Holsten, Lauenburg og Slesvig, så det danske monarkis grænse rykkede helt op til Kongeåen. Omkring 200.000 dansksindede i Slesvig kom under tysk herredømme.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
media/Andrup slaegt 1989_107-127.pdfmedia/Andrup slaegt 1989_107-127.pdf  ‎(M342)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Rasmus Ølgaard Andrup ‎(I2110)‎
Født 1769 30
Død 25 juli 1843 ‎(Alder 74)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Mor
Sophie Dorthea Bræmer ‎(I2112)‎
Død 25 april 1830
nr.1
Andreas Witalius Andrup ‎(I2111)‎
Født 1810 41 Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1869 ‎(Alder 59)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-6 år
nr.2
Søster
Semine Charlotte Andrup ‎(I2232)‎
Dåb 25 marts 1804
Død 1854 ‎(Alder 49)‎
-6 år
nr.3
Søster
Caroline Ansine Andrup ‎(I2233)‎
Dåb 11 marts 1798
4 år
nr.4
Søster
Termine Øllgaard Andrup ‎(I2234)‎
Dåb 21 juli 1802
Personens familie med Ansine Marie Stougaard
Andreas Witalius Andrup ‎(I2111)‎
Født 1810 41 Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1869 ‎(Alder 59)‎ Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-5 år
Hustru
 
Ansine Marie Stougaard ‎(I2113)‎
Født 4 februar 1805
Død 4 marts 1887 ‎(Alder 82)‎
nr.1
Datter
Rasmine Sophie Dorthea Andrup ‎(I2114)‎
Født omkring marts 1847 37 42 Lemvig Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.2
Søn
Rasmus Øllgaard Andreas Andrup ‎(I2235)‎
Født 29 oktober 1849 39 44
Død 6 august 1873 ‎(Alder 23)‎