Jens Christensen Lodberg  ‎(I237)‎
Navn:
Jens Christensen Lodberg

Køn: MandMand
      

Født: omkring 1693 33 29 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: 1781 ‎(Alder 88)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1693 33 29 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab Kirsten Christensdatter -

Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Jens Christensen Lodberg
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1693 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 26 AUG 1781 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Christen Jensen Lodberg Family


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Kirsten Christensen Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0

Erhverv Fæster, strandfoged
Erhverv strandfoged og overtog fødegården
Begivenhed Ane Jensdatter - 22 september 1727 ‎(Alder 34)‎


Vis detaljer Note: Ane Jensdatter af Gammel Sogn, men da hun var beslægtet med hans
første hustru, må de søge kongens tilladelse til giftermålet, som de fik
den 22.september 1727

Ægteskab Ane Jensdatter - 1727 ‎(Alder 34)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Jensen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1704 Of, Gammelsogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 30 OCT 1774 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Jens Christensen Lodberg Family
Marriage: 1727 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 26 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0

Død 1781 ‎(Alder 88)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 26 august 1781 ‎(Alder 88)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Ny Sogn kirkegård


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Jens Christensen Lodberg
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1693 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 26 AUG 1781--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Christen Jensen Lodberg Family
Mother: Mrs. Christen Jensen Lodberg


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Unavailable Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 456530
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 3/27/2006)‎. 26 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 28 april 2011 - 18:28:04
Nysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn Kirke


Vis detaljer for ...

Forældre  (F96)
Christen Jensen Lodberg
1660 - 1723
frue Christen Jensen Lodberg
1664 -
Jens Christensen Lodberg
1693 - 1781
Karen Christensdatter Lodberg
1696 - 1762

Nærmeste familie  (F95)
Kirsten Christensdatter
1695 - 1727
Christen Jensen Lodberg
1722 - 1779
Maren Jensdatter Lodberg
1724 - 1815
Kirsten Jensdatter Lodberg
1726 - 1813

Nærmeste familie  (F109)
Ane Jensdatter
1704 - 1774
Jens Jensen
1733 -
Anne Jensdatter
1735 - 1737
Anne Jensdatter
1738 - 1778
Peder Jensen
1740 - 1740
Peder Jensen
1744 - 1769


Noter

Note
Han var gift to gange. Første gang med Kirsten Christensdatter der døde inden september 1727, og anden gang med Ane Jensdatter fra Gammelsogn. Da hun var beslægtet med hans første hustru, måtte de søge kongens tilladelse til giftermål.
Jens Christensen Lodberg var gårdmand og strandfoged i Søndervig, hvor han fra i hvert fald 1723 havde fæste på fødegården af hartkorn 2 tdr. 1½ alb.
Den 15. august 1731 ses han at være blevet indstævnet for herredstinget, fordi han nogen tid forinden uden kirkepatronens viden havde ladet opstille nogle ornamenter i form af gravtræer over to lig på Nysogn Kirkegaard, utvivlsomt over hans forældre. Herskabet på Voldbjerg, hvorunder gården hørte, nedlagde imidlertid protest mod stævningen og krævede sagen afvist, fordi kirkepatronen havde kædet to sager af forskellig art sammen i en stævning. Dommeren gav herskabet medhold, og da sagen ikke senere nævnes i de bevarede arkivalier, må det formodes, at der er opnået et forlig, utvivlsomt på en sådan måde, at Jens Christensen Lodberg har skullet betale en eller anden afgift til kirkens ejer.
Videre fortæller Thorvald Lodberg i sin artikel om slægterne Lodberg fra Holmsland i Hardsyssel Årbog 1940:
''Den næste gang vi hører om Jens Lodberg, er i en sag angående ulovlig brændevinshandel. Brændevin var i gamle dage en ''livsfornødenhed''. Blev en handel afsluttet eller kom folk i besøg, blev der budt et glas brændevin. kom to mennesker i snak uden for en gård, kunne det ske, at den fremmede blev budt ind på et glas, og aftægtsfolk betingede sig vis se potter brændevin om året. Det gjaldt derfor om at få den eftertragtede drik så billigt som muligt, ofte udenom de privilegerede handlende. Så opstod der hjemmebrænding og smugkroer, hvor folk langvejs fra fik deres forsyning. 1751 følte den privilegerede kroholder på Holmsland, ''mig fattige mand'', Anders Jeppesen, sig besværet over ikke at kunne ''subsistere'', formedeist Stadil og Tim Sogns beboere førte hele ankre brændevin til Holmsland. Sagen indankes for herredstinget, og blandt de indstævnede klit- og holmboere var Jens Lodberg i Søndervig og hans søn, Christen Lodberg. Jens Lodberg mødte ikke, da han var dødssyg, men sønnen forklarede, at de havde købt for 1 mk. Brændevin hos Knud Dyekjær i Stadil Sogn, og da de var hos ham, havde han skænket et glas, som de havde købt. På forespørgsel, om Peder Vigs søn, Christen og den ene af Jens Lodbergs sønner for ungefær 5-6 år siden havde hentet et træ hos Knud Dyekjær, svarede de, at de ikke vidste, hvad der var i det''
Antagelig omkring 1762 må Jens Christensen Lodberg have afstået fæstet på gården i Søndervig til sønnen Christen og sammen med sin hustru være gået på aftægt hos denne. I 1767 ses Christen Jensen Lodberg til hver af sine søstre at have udbetalt 40 rdr. i fædrene og mødrene arv, skønt i hvert fald faderen da endnu levede, og man kan heraf skønne, at Jens Christensen Lodberg må have været temmelig velstående. I alt havde han nemlig 3 drenge og 3 piger, der voksede op, og da drengebørn på de tider normalt arvede dobbelt så meget som piger, synes hans formue i alt at have andraget 360 rdr., et på den tid ganske betragteligt beløb.
Jens Christensen Lodberg havde i sine 2 ægteskaber i alt 8 børn, hvoraf
2 døde som små. De øvrige er:
1. Christen Jensen Lodberg, født 1722.
2. Maren Jensdatter Lodberg, født 1724, gift 1746 med Jens Christensen, gårdmand i Holmslands Sønderby.
3. Kirsten Jensdatter Lodberg, født 1726, død 1813, gift 1753 med Knud Jensen Brøllund, født 1723 som søn af Jens Knudsen ‎(Brøllund)‎ ejer af fødegården Brøllund i Nysogn.
4. Jens Jensen Lodberg, født 1733, videre skæbne ukendt.
5. Ane Jensdatter Lodberg, født 1738, død 1778, gift 1765 med Christen Mortensen, født 1740, gårdmand i Hovvig.
6. Peder Jensen Lodberg, født 1744, død 1769. Han var matros og omkom på havet sammen med flere andre, kort før han skulle giftes med Ide Pedersdatter fra Sdr. Røjklit.
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Jens Christensen Lodberg
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1693 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 26 AUG 1781 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Christen Jensen Lodberg Family


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Kirsten Christensen Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Jens Christensen Lodberg
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1693 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 26 AUG 1781 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Christen Jensen Lodberg Family


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Kirsten Christensen Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
Historisk ­http­://­www­.­kb­.­dk­/­udstillinger­/­astroweb­/­Observatorier­/­Brand1728­.­html­
22 Ane Jensdatter af Gammel Sogn, men da hun var beslægtet med hans
første hustru, må de søge kongens tilladelse til giftermålet, som de fik
den 22.september 1727
22 Ane Jensdatter af Gammel Sogn, men da hun var beslægtet med hans
første hustru, må de søge kongens tilladelse til giftermålet, som de fik
den 22.september 1727
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Jensen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1704 Of, Gammelsogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 30 OCT 1774 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Jens Christensen Lodberg Family
Marriage: 1727 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 26 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Jensen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1704 Of, Gammelsogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 30 OCT 1774 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Jens Christensen Lodberg Family
Marriage: 1727 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 458119
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2002 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated: 3/22/1999)‎.
Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 26 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
Ægtefælles begravelse IGI Individual Record FamilySearch? International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Jensen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1704 Of, Gammelsogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 30 OCT 1774--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Jens Christensen Lodberg Family
Marriage: 1727--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 442550
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 3/27/2006)‎. 28 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites
Begravelse IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Jens Christensen Lodberg
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1693 Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 26 AUG 1781--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Christen Jensen Lodberg Family
Mother: Mrs. Christen Jensen Lodberg


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Unavailable Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 456530
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 3/27/2006)‎. 26 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Christen Jensen Lodberg ‎(I241)‎
Født omkring 1660 45 Nørre Røjklit, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død mellem 1723 og 1732 ‎(Alder 63)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
4 år
Mor
 
frue Christen Jensen Lodberg ‎(I242)‎
Født omkring 1664 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.1
Jens Christensen Lodberg ‎(I237)‎
Født omkring 1693 33 29 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1781 ‎(Alder 88)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.2
Søster
Karen Christensdatter Lodberg ‎(I1107)‎
Født 1696 36 32 Sønder Lyngvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring september 1762 ‎(Alder 66)‎ Sønder Lyngvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Kirsten Christensdatter
Jens Christensen Lodberg ‎(I237)‎
Født omkring 1693 33 29 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1781 ‎(Alder 88)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
Hustru
 
Kirsten Christensdatter ‎(I238)‎
Født omkring 1695 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1727 ‎(Alder 32)‎

nr.1
Søn
Christen Jensen Lodberg ‎(I16)‎
Født omkring 1722 29 27 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1779 ‎(Alder 57)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.2
Datter
Maren Jensdatter Lodberg ‎(I239)‎
Født omkring 1724 31 29 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1815 ‎(Alder 91)‎ Harboegård, Gammel Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.3
Datter
Kirsten Jensdatter Lodberg ‎(I240)‎
Født omkring 1726 33 31 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 21 marts 1813 ‎(Alder 87)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Ane Jensdatter
Jens Christensen Lodberg ‎(I237)‎
Født omkring 1693 33 29 Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1781 ‎(Alder 88)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
11 år
Hustru
 
Ane Jensdatter ‎(I267)‎
Født omkring 1704 Gammel Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1774 ‎(Alder 70)‎ Søndervig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 1727 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
6 år
nr.1
Søn
Jens Jensen ‎(I268)‎
Født omkring juni 1733 40 29 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.2
Datter
Anne Jensdatter ‎(I269)‎
Født 6 november 1735 42 31
Død 24 februar 1737 ‎(Alder 15 måneder)‎
2 år
nr.3
Datter
Anne Jensdatter ‎(I270)‎
Født omkring januar 1738 45 34 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 5 maj 1778 ‎(Alder 40)‎
3 år
nr.4
Søn
Peder Jensen ‎(I271)‎
Født 30 oktober 1740 47 36
Død 11 december 1740 ‎(Alder 42 dage)‎
3 år
nr.5
Søn
Peder Jensen ‎(I272)‎
Født 22 marts 1744 51 40
Død 11 juli 1769 ‎(Alder 25)‎