Ane Nielsdatter  ‎(I254)‎
Navn:
Ane Nielsdatter

Køn: KvindeKvinde
      

Født: omkring 1691 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: omkring december 1748 ‎(Alder 57)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1691 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Nysogn KirkeNysogn Kirke


ÆgteskabKirkelig vielse
Simon Enevoldsen - 22 oktober 1717 ‎(Alder 26)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Jyske registre: 1699 - 1720

Film fra Rigsarkivet M 460486 – 460489

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillingerne ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn m v, men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet.Forståelsen af hvad forbudne led dækker, kan ses i Christian den 5tes danske lov som er indlagt på siden forordninger og love klik her.

Familie relationer er således:

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante,
onkel, fætter eller kusine.
En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante.
En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.
Men i moderne sprogbrug bruges grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau under.
Det svarer til ens halvfætter/halvkusine, eller næstsødskendebarn.
Altså, ens grandfætter er ens mors eller fars fætter og/eller ens egen fætters søn.
Når nu betegnelsen grandtante findes, så burde grandniece også findes for en datter af en nevø eller niece.
Det bruges da også i daglig tale, men er ikke med i ordbøgerne.
‎[Kilde: Ugebladet Søndag]‎.

Der er nu her på mine sider, indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab m v for årene 1699 - 1799, senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af filmene.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted. Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler. I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje ‎(forældre og børn)‎ og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.Nb:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som er indlagt under jyske registre blandet


Jydske Obne Breve eller Register.
Begyndt ved vores allernaadigste Konges og Herres Kong Friderich den fierdes tiltrædelse til Regieringen den 25 Augusti Aar 1699.


231 no 117.
Simon Envoldsen af Hauervig i Nysogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Simon Envoldsen af Hauervig ‎[Hovvig]‎ udi Nysogn og Anne Nielsdatter af Lønborg sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustru Mette Christensdatter, skal have være søskende børn og således hinanden i andet led beslægtede. Hafnia 22 oktober 1717.

Kilde: ­http­://­www­.­kkermit­.­dk­

Nysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn Kirke


Død omkring december 1748 ‎(Alder 57)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 15 december 1748 ‎(Alder 57)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Ny Sogn kirkegård


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Nielsen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1690 Of, Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 15 DEC 1748 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Simon Enevoldsen Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 962476
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites

Note: Simon Enevoldsens hustru fra Haurvig Anne Nielsdatter 57 år
Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 2 maj 2011 - 14:00:25
Nysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn Kirke


Vis detaljer for ...


Nærmeste familie  (F102)
Simon Enevoldsen
1686 - 1771
Mette Simonsdatter
1712 - 1792
Johanne Simonsdatter
1720 - 1777
Jaen Simonsen
1721 -
Enevold Simonsen
1723 - 1808
Ane Simonsdatter
1729 - 1788


Noter
Historisk ­http­://­www­.­kb­.­dk­/­udstillinger­/­astroweb­/­Observatorier­/­Brand1728­.­html­
Ægteskab Jyske registre: 1699 - 1720

Film fra Rigsarkivet M 460486 – 460489

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillingerne ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn m v, men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet.Forståelsen af hvad forbudne led dækker, kan ses i Christian den 5tes danske lov som er indlagt på siden forordninger og love klik her.

Familie relationer er således:

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante,
onkel, fætter eller kusine.
En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante.
En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.
Men i moderne sprogbrug bruges grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau under.
Det svarer til ens halvfætter/halvkusine, eller næstsødskendebarn.
Altså, ens grandfætter er ens mors eller fars fætter og/eller ens egen fætters søn.
Når nu betegnelsen grandtante findes, så burde grandniece også findes for en datter af en nevø eller niece.
Det bruges da også i daglig tale, men er ikke med i ordbøgerne.
‎[Kilde: Ugebladet Søndag]‎.

Der er nu her på mine sider, indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab m v for årene 1699 - 1799, senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af filmene.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted. Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler. I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje ‎(forældre og børn)‎ og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.Nb:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som er indlagt under jyske registre blandet


Jydske Obne Breve eller Register.
Begyndt ved vores allernaadigste Konges og Herres Kong Friderich den fierdes tiltrædelse til Regieringen den 25 Augusti Aar 1699.


231 no 117.
Simon Envoldsen af Hauervig i Nysogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Simon Envoldsen af Hauervig ‎[Hovvig]‎ udi Nysogn og Anne Nielsdatter af Lønborg sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustru Mette Christensdatter, skal have være søskende børn og således hinanden i andet led beslægtede. Hafnia 22 oktober 1717.

Kilde: ­http­://­www­.­kkermit­.­dk­
Ægteskab Jyske registre: 1699 - 1720

Film fra Rigsarkivet M 460486 – 460489

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.
Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillingerne ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn m v, men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet.Forståelsen af hvad forbudne led dækker, kan ses i Christian den 5tes danske lov som er indlagt på siden forordninger og love klik her.

Familie relationer er således:

Grand foran tante, onkel, fætter eller kusine betegnede oprindeligt, at der er tale om ens fars eller mors tante,
onkel, fætter eller kusine.
En grandonkel/grandtante er altså ens fars/mors onkel eller tante.
En grandfætter eller grandkusine er så ens mors/fars fætter eller kusine.
Men i moderne sprogbrug bruges grandfætter og grandkusine ofte om ens mors/fars fætters/kusines børn, altså et niveau under.
Det svarer til ens halvfætter/halvkusine, eller næstsødskendebarn.
Altså, ens grandfætter er ens mors eller fars fætter og/eller ens egen fætters søn.
Når nu betegnelsen grandtante findes, så burde grandniece også findes for en datter af en nevø eller niece.
Det bruges da også i daglig tale, men er ikke med i ordbøgerne.
‎[Kilde: Ugebladet Søndag]‎.

Der er nu her på mine sider, indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab m v for årene 1699 - 1799, senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af filmene.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted. Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler. I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje ‎(forældre og børn)‎ og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.Nb:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som er indlagt under jyske registre blandet


Jydske Obne Breve eller Register.
Begyndt ved vores allernaadigste Konges og Herres Kong Friderich den fierdes tiltrædelse til Regieringen den 25 Augusti Aar 1699.


231 no 117.
Simon Envoldsen af Hauervig i Nysogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Simon Envoldsen af Hauervig ‎[Hovvig]‎ udi Nysogn og Anne Nielsdatter af Lønborg sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustru Mette Christensdatter, skal have være søskende børn og således hinanden i andet led beslægtede. Hafnia 22 oktober 1717.

Kilde: ­http­://­www­.­kkermit­.­dk­
Begravelse IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Ane Nielsen
Female Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: About 1690 Of, Nysogn, Ringkobing, Denmark

Christening:
Death:
Burial: 15 DEC 1748 Nysogn, Ringkobing, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: Simon Enevoldsen Family


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted by a member of the LDS Church. The record often shows the name of the individual and his or her relationship to a descendant, shown as the heir, family representative, or relative. The original records are not indexed, and you may have to look at the film frame-by-frame to Finlandd the information you want. A family group record for this couple may be in the Family Group Record Collection; Archive Section. ‎(See the Family History Library Catalog for the film number.)‎ These records are alphabetical by name of the father or husband.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Film Number: 962476
Page Number:
Reference number:


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 30 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites
Begravelse Simon Enevoldsens hustru fra Haurvig Anne Nielsdatter 57 år

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎
View Media for ...


Nære slægtninge
Personens familie med Simon Enevoldsen
Ægtemand
Simon Enevoldsen ‎(I253)‎
Født omkring 1686 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring oktober 1771 ‎(Alder 85)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
5 år

 
Ane Nielsdatter ‎(I254)‎
Født omkring 1691 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring december 1748 ‎(Alder 57)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Kirkelig vielse: 22 oktober 1717 -- Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-6 år
nr.1
Datter
Mette Simonsdatter ‎(I1608)‎
Født 1712 26 21
Død 3 oktober 1792 ‎(Alder 80)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
8 år
nr.2
Datter
Johanne Simonsdatter ‎(I1605)‎
Født omkring 1720 34 29 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring juli 1777 ‎(Alder 57)‎ Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
1 år
nr.3
Søn
Jaen Simonsen ‎(I1606)‎
Født omkring 1721 35 30 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
2 år
nr.4
Søn
Enevold Simonsen ‎(I251)‎
Født omkring 1723 37 32 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring oktober 1808 ‎(Alder 85)‎ Alder: 85 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
6 år
nr.5
Datter
Ane Simonsdatter ‎(I1607)‎
Født 1729 43 38 Haurvig, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 1788 ‎(Alder 59)‎ Pillingpøt, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK