Bertel Iversen Thaulow Bertel Iversen Thaulow  ‎(I3295)‎
Navn:
Bertel Iversen Thaulow

Køn: MandMand
      

Fornavn: Bartholdus
Efternavn: Ivari

Fornavn: Bertel
Efternavn: Iversen Taulov
Fornavn: Bertil
Efternavn: Ivarsen

Fornavn: Bertil
Efternavn: Iversen
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M843@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M836@
Multimedie objekt: @M837@
Multimedie objekt: @M828@
Multimedie objekt: @M881@
Multimedie objekt: @M838@
Multimedie objekt: @M842@
Multimedie objekt: @M835@
Multimedie objekt: @M843@

Født: omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død: 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK

Givskud kirkeGivskud kirke


Student april 1579 ‎(Alder 24)‎ Kiel, , Slesvig-Holsten, DEU


Note: Bertel blev student og indskrevet ved universitetet i Kiel i april 1579 under navnet Bartholomæus Ivarij Gidschou ‎(Givskud)‎.
Kiel - Anno 1588Kiel - Anno 1588


Beskikket til embedet 6 marts 1584 ‎(Alder 29)‎ Vejlby - Ullerup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK


Note: Under en rejse som Frederik II foretog i Jylland, udstedte han den 6/3 1584 en skrivelse, i hvilken han pålagde biskoppen i Ribe at prøve 3 aspiranter, der havde meldt sig som ansøgere til Vejlby - Ullerup sognekald. En af de 3 var Bertel Iversen, der af kongen omtales som ''en af vore og Kronens tjeneres sønner''. ‎(Bertels far var slotsfoged på Hønborg slot i Taulov)‎. Biskoppen beordredes til at begive sig til Kolding og der give hver af aspiranterne sin tekst, lade dem prædike i kirken og beskikke den til embedet, som er ''lærdest og skikkeligst''. Thi kongen ønskede en god og lærd mand, fordi ''det var et godt kald, og vi kommer der på egnen på jagt''. I konkurrencen sejrede Bertel Iversen, som derefter beskikkedes til sognepræst i Vejlby - Ullerup i Elbo herred ved Fredericia.
Kong Frederik II - maler: Hans Kniper - 1581Kong Frederik II - maler: Hans Kniper - 1581


Erhverv efter 7 marts 1584 ‎(Alder 29)‎ Sognepræst Vejlby - Ullerup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK


Note: Tre ansøgere ansøgte om stillingen som sognepræst i Vejlby og Ullerup. Bertel Iversen fik stillingen, han derefter beskikkedes til sognepræst i Vejlby - Ullerup i Elbo herred ved Fredericia.
Egeskov Kirke, Vejlby sognEgeskov Kirke, Vejlby sogn


Erhverv efter juni 1584 ‎(Alder 29)‎ Sognepræst Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK


Note: Samme år fik han det bedre kald i Taulov, hvor sognepræsten Hans Poulsen lige var død.
Taulov Kirke © All rights reserved by EANTaulov Kirke © All rights reserved by EAN

Note: ­http­:/­www­.­panoramio­.­com­/­photo­/­1206751­
Vis detaljer Note: Når man betragter den højtliggende kirke i Taulov, kan man ikke være i tvivl om, at den til alle tider har fungeret som landkending. I ufredstider har udsigten fra kirketårnet været nyttig.

Man kan heller ikke være i tvivl om, at rigdom har præget i hvert fald en del af kirkens bygningshistorie.
Kirkens kor og skib er fra romansk tid, mens tårnet og våbenhuset er sengotisk.

Helt usædvanligt og enestående er gravkapellet i kirkens østende. Det blev opført af familien Rosenkrantz. Det var ganske normalt, at herremænd og adelsfamilier i 1500-årene fik opført små tilbygninger til kirkerne. Oftest er der tale om gravkapeller ved kirkernes sydsider, eller om forandringer i bygningernes udstyr. Kapellet ved Taulov Kirke blev opført som et familiegravsted.

Gravkapellet ved Taulov Kirke er et af de få adelige mindesmærker i Fredericia Provsti. I dag er det usædvanlige kapel indrettet til præsteværelse.Erhverv efter juni 1584 ‎(Alder 29)‎ Sognepræst Erritsø Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK

Erritsø kirkeErritsø kirke

Vis detaljer Note: Den gamle kirke
Siden 1200-tallet har der været kirke i Erritsø. I kirkens dåbsværelse findes et billede af den gamle, hvidkalkede kirke med et lavt tårn mod vest og våbenhus ud mod Bygaden.

Gennem århundreder var kirken privatejet. Den var dårligt bygget og dårligt vedligeholdt, endda så dårligt at kongen i 1681 befalede alle kirker i Jylland at give en rigsdaler til Erritsø Kirkes renovering - og det på trods af, at Erritsø er et rigt sogn med gode gårde og fede jorder.

I begyndelsen af 1700-tallet var kirken derfor i nogenlunde stand. Kirkens smukke dåbshimmel og alterparti er også fra den tid. Men kirken forfaldt igen. I slutningen af 1800-tallet bestemte man sig for at rive den gamle kirke ned og bygge en ny på samme sted. I 1894 købte tiendeydere kirken af den daværende ejer, tømmerhandler Valeur. Prisen var 17.000 kr.

Den nye kirke
Den nye kirke blev tegnet helt i tidens stil af arkitekt Bjerre, Fredericia. Han døde under byggeriet. Det blev arkitekt Jespersen fra Viborg, der stod for kirkens færdiggørelse.

16. januar 1898 begyndte man at rive den gamle kirke ned. Den viste sig at være endnu ringere end ventet. Flere gange måtte håndværkere springe for livet, når store stykker af kirken faldt uventet ned.

Grunden blev undersøgt for ting og sager. Man fandt Peder Gribs grav og kårde, men ellers ikke noget særligt.

Kilde: ­http­:/­www­.­erritsoe­-­kirke­.­dk­/­historie­.­htm­Erhverv før 1610 ‎(Alder 55)‎ Provst i Elbo hered og sognepræst i Taulov Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK


Note: Af Koldinghus lensregnskaber 1610-11, fremgår det, at han som provst i Elbo herred var fri for gæsteri.
Prins Chistians hyldingsakt omkring 15 marts 1610 ‎(Alder 55)‎ Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, DNK


Vis detaljer Note: Bertel Iversen deltog i valget af Prins Christian og dennes hyldest som tronfølger i Viborg.

I 1608 valgte man ved stændermødet i København Christian IV.s ældste søn Christian til tronarving, og han blev senere i 1610 hyldet ved landstingene, men døde i 1637, angiveligt af druk. I 1648 valgte og hyldede man hertug Frederik til konge ‎(Frederik 111)‎. I 1650 blev kong Frederiks søn Christian hyldet på landstingene.

Vis detaljer Note: Mini-biografi: Han var ældste søn af Christian 4 og dronning Anna Cathrine. Som 5årig blev han valgt til tronfølger, men selv om hans opdragelse var omhyggeligt planlagt, havde han ikke format til at komme på tronen. Han skulle lede regeringen 1625-27, mens kongen førte krig i Tyskland, det lykkedes ikke rigtigt, og endte i en politisk skandale, da han havde en affære med adelsdamen Anne Lykke. Han var statholder en kort periode under Torstenssonfejden, men blev ellers holdt væk fra det politiske liv. I 1634 blev han gift med prinsesse Magdalena Sibylle af Sachsen, ved det største bryllup i kongehuset nogensinde, ''Det store Bilager''. København festede i flere måneder, og festen kostede et beløb, der i dag vil svare til flere millioner. Manglen på anerkendelse og mange års udsvævelser, nedbrød prins Christians helbred, og han døde under en kurrejse til Böhmen.
Prins Christian, Tronfølger efter Christian IVPrins Christian, Tronfølger efter Christian IV


Død 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK

Begravelse 1626 ‎(på dødsdagen)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Kirkegård: I Taulov Kirke foran alteret


Vis detaljer Note: Ligstenen i Taulov kirke:
Bertel Thaulows store firkantede gravsten med de 4 evangelistsymboler i hjørnerne lå oprindeligt over hans og hans første hustrus grav foran alteret. Senere blev den lagt uden for døren til våbenhuset, hvor den blev sønderslidt af kirkegængernes fodtrin, så det meste af indskriften forsvandt. Men en senere sognepræst Barthold Hoe har sikret ordlyden af verset på gravstenen. Den er på latin, men kan oversættes således:

''Bertel betroede her sine tørre bene til jorden,
medens sjælen han gav selv til den højeste Gud.
Han for folket fortolked Kristi himmelske lære,
og på sin post han var altid årvågen beredt.
Ulven skræmte han bort med guddomsstaven i hænde,
så den ej sønderrev de ham betroede lam,
og af sin inderste sjæl oprigtigt tilbad han Kristus,
og udi Kristi skød ham venter det evige liv''.

Gravstenen blev omkring 1920 transporteret til Norsk Folkemuseum på Bygdø ved Oslo, hvor der jo som tidligere omtalt er oprettet et særligt Thaulowmuseum. Stenen var af lerskifer eller klebersten. Den var defekt, og det største stykke måler 1,25m x 1.02 m. Indskriften er hugget med fordybede versaler. Kirken i Taulov fik i bytte en tavle ‎(noget unøjagtig)‎ med sognepræsterne i Taulov efter reformationen. Gravstenen hører i virkeligheden til i Taulov kirke, da Bertel Iversen ikke er stamfader til den vidt udbredte Thaulowslægt i Norge og i det øvrige Europa. Men museet har oplyst, at fragmenterne af stenen ikke kan Finlanddes

Den del af teksten på gravstenen, der kan tydes, fortæller at Bertels første hustru døde i sin ottende barselsseng, men ikke hvad hun hed. Hun var formentlig datter af Hans Poulsen, som nævnt ovenfor. Hun levede sammen med ham i 12 år.

Gammel redegørelse for stenens brudstykker fra Norsk FolkemuseumGammel redegørelse for stenens brudstykker fra Norsk Folkemuseum


Sidst ændret 1 maj 2011 - 17:26:12
Vis detaljer for ...

Forældre  (F1321)
Iver Finlanddsen
1535 - 1600
Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎
-
Bertel Iversen Thaulow
1555 - 1626
Hans Iversen Finlandd
- 1606

Nærmeste familie  (F1322)
Dorthe Hansdatter
-
Hans Bertelsen Thaulow
1592 -
Poul Bertelsen
1596 - 1659

Nærmeste familie  (F1302)
Ellen Jørgensdatter
1570 -
Dorthe Bertelsdatter
1600 - 1659
Karen Bertelsdatter
1602 - 1682
Jørgen Bertelsen Thaulow
1606 - 1682
Knud Bertelsen
1608 - 1650

Nærmeste familie  (F1323)
Dorthe Jensdatter
1560 - 1596
Ellen Bertelsdatter
1623 -
Engel Bertelsdatter
1623 - 1658


Noter
Student Bertel blev student og indskrevet ved universitetet i Kiel i april 1579 under navnet Bartholomæus Ivarij Gidschou ‎(Givskud)‎.
Beskikket Under en rejse som Frederik II foretog i Jylland, udstedte han den 6/3 1584 en skrivelse, i hvilken han pålagde biskoppen i Ribe at prøve 3 aspiranter, der havde meldt sig som ansøgere til Vejlby - Ullerup sognekald. En af de 3 var Bertel Iversen, der af kongen omtales som ''en af vore og Kronens tjeneres sønner''. ‎(Bertels far var slotsfoged på Hønborg slot i Taulov)‎. Biskoppen beordredes til at begive sig til Kolding og der give hver af aspiranterne sin tekst, lade dem prædike i kirken og beskikke den til embedet, som er ''lærdest og skikkeligst''. Thi kongen ønskede en god og lærd mand, fordi ''det var et godt kald, og vi kommer der på egnen på jagt''. I konkurrencen sejrede Bertel Iversen, som derefter beskikkedes til sognepræst i Vejlby - Ullerup i Elbo herred ved Fredericia.
Erhverv Tre ansøgere ansøgte om stillingen som sognepræst i Vejlby og Ullerup. Bertel Iversen fik stillingen, han derefter beskikkedes til sognepræst i Vejlby - Ullerup i Elbo herred ved Fredericia.
Erhverv Samme år fik han det bedre kald i Taulov, hvor sognepræsten Hans Poulsen lige var død.
Erhverv Af Koldinghus lensregnskaber 1610-11, fremgår det, at han som provst i Elbo herred var fri for gæsteri.
Prins Bertel Iversen deltog i valget af Prins Christian og dennes hyldest som tronfølger i Viborg.

I 1608 valgte man ved stændermødet i København Christian IV.s ældste søn Christian til tronarving, og han blev senere i 1610 hyldet ved landstingene, men døde i 1637, angiveligt af druk. I 1648 valgte og hyldede man hertug Frederik til konge ‎(Frederik 111)‎. I 1650 blev kong Frederiks søn Christian hyldet på landstingene.
Prins Mini-biografi: Han var ældste søn af Christian 4 og dronning Anna Cathrine. Som 5årig blev han valgt til tronfølger, men selv om hans opdragelse var omhyggeligt planlagt, havde han ikke format til at komme på tronen. Han skulle lede regeringen 1625-27, mens kongen førte krig i Tyskland, det lykkedes ikke rigtigt, og endte i en politisk skandale, da han havde en affære med adelsdamen Anne Lykke. Han var statholder en kort periode under Torstenssonfejden, men blev ellers holdt væk fra det politiske liv. I 1634 blev han gift med prinsesse Magdalena Sibylle af Sachsen, ved det største bryllup i kongehuset nogensinde, ''Det store Bilager''. København festede i flere måneder, og festen kostede et beløb, der i dag vil svare til flere millioner. Manglen på anerkendelse og mange års udsvævelser, nedbrød prins Christians helbred, og han døde under en kurrejse til Böhmen.
Kilde: ­http­://­www­.­gravsted­.­dk­
Begravelse Ligstenen i Taulov kirke:
Bertel Thaulows store firkantede gravsten med de 4 evangelistsymboler i hjørnerne lå oprindeligt over hans og hans første hustrus grav foran alteret. Senere blev den lagt uden for døren til våbenhuset, hvor den blev sønderslidt af kirkegængernes fodtrin, så det meste af indskriften forsvandt. Men en senere sognepræst Barthold Hoe har sikret ordlyden af verset på gravstenen. Den er på latin, men kan oversættes således:

''Bertel betroede her sine tørre bene til jorden,
medens sjælen han gav selv til den højeste Gud.
Han for folket fortolked Kristi himmelske lære,
og på sin post han var altid årvågen beredt.
Ulven skræmte han bort med guddomsstaven i hænde,
så den ej sønderrev de ham betroede lam,
og af sin inderste sjæl oprigtigt tilbad han Kristus,
og udi Kristi skød ham venter det evige liv''.

Gravstenen blev omkring 1920 transporteret til Norsk Folkemuseum på Bygdø ved Oslo, hvor der jo som tidligere omtalt er oprettet et særligt Thaulowmuseum. Stenen var af lerskifer eller klebersten. Den var defekt, og det største stykke måler 1,25m x 1.02 m. Indskriften er hugget med fordybede versaler. Kirken i Taulov fik i bytte en tavle ‎(noget unøjagtig)‎ med sognepræsterne i Taulov efter reformationen. Gravstenen hører i virkeligheden til i Taulov kirke, da Bertel Iversen ikke er stamfader til den vidt udbredte Thaulowslægt i Norge og i det øvrige Europa. Men museet har oplyst, at fragmenterne af stenen ikke kan Finlanddes

Den del af teksten på gravstenen, der kan tydes, fortæller at Bertels første hustru døde i sin ottende barselsseng, men ikke hvad hun hed. Hun var formentlig datter af Hans Poulsen, som nævnt ovenfor. Hun levede sammen med ham i 12 år.

View Notes for ...


Kilder

Kilde
Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green
Publikation: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956) : anelinier tilbage i områderne omkring Kolding 1360, Ribe 1480, Middelfart 1500, Ringkøbing 1530 og Varde 1290, Trekantsområdet 1480 : med aneparrenes kendte børn og det personalhistoriske stof omkring dem / af John Helt Green. - [Vedbæk] : [John Helt Green], [2001]. - 210 sider : ill. ; 30 cm
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
John Helt Green.John Helt Green.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.

Vis detaljer Note: Rettelse og tilføjelse i Greens Anetavle - 2. udgave ajourført på PC januar 2009.


Rettelse: Ane: 781 Karen Mikkelsdatter ændret til Karen Nielsdatter Smed ‎(Fabricius)‎

Tilføjelse Ane 1562: Niels Nielsen Smed ‎(Nicolaus Fabricius)‎
Tilføjelse Ane 1563: Karen Mogensdatter


Deres Børn:
a. Else Nielsdatter Smed døde ung og ugift.
b. Søren Nielsen Smed, sognepræst i Øster Nykirke og Give, d. 10/8 1608, g.m. Bodil Andersdatter.
c. Karen Nielsdatter Smed g.m. Madtz Knudsen i Lim ‎(formentlig præst)‎.
d. Anne Nielsdatter Smed døde ugift.
e. Niels Nielsen Smed, sognepræst i Vandel.
f. Anders Nielsen Smed, sognepræst i Jelling-Hover, d. omk. 1619. I Vejle Amts Årbog 1924 skriver Heltoft, at Anders var provst i Tyrild herred.
g. Christen Nielsen Smed sognepræst i Hvejsel.
h. Peder, ugift.
i. Karen Nielsdatter Smed, ane nr. 781.
j. Kirsten Nielsdatter Smed g. m. hr. Peder og mag. Niels i Balle.
k. Anne Nielsdatter Smed g.m. Hans, forpagter på Højgaard.
l. Knud Nielsen Smed, sognepræst i Gadbjerg og Lindballe, f. omk. 1554, g. 1579 m. formandens datter Gunder Sørensdatter, f. 1561, d. 1618.
m. Morten Nielsen Smed, sognepræst i Lundum og Hansted.
View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Bertel Iversen Thaulow - Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - S.300Bertel Iversen Thaulow - Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie - S.300  ‎(M870)‎
Type: Foto


Multimedie objekt
Erritsø kirkeErritsø kirke  ‎(M843)‎

Vis detaljer Note: Den gamle kirke
Siden 1200-tallet har der været kirke i Erritsø. I kirkens dåbsværelse findes et billede af den gamle, hvidkalkede kirke med et lavt tårn mod vest og våbenhus ud mod Bygaden.

Gennem århundreder var kirken privatejet. Den var dårligt bygget og dårligt vedligeholdt, endda så dårligt at kongen i 1681 befalede alle kirker i Jylland at give en rigsdaler til Erritsø Kirkes renovering - og det på trods af, at Erritsø er et rigt sogn med gode gårde og fede jorder.

I begyndelsen af 1700-tallet var kirken derfor i nogenlunde stand. Kirkens smukke dåbshimmel og alterparti er også fra den tid. Men kirken forfaldt igen. I slutningen af 1800-tallet bestemte man sig for at rive den gamle kirke ned og bygge en ny på samme sted. I 1894 købte tiendeydere kirken af den daværende ejer, tømmerhandler Valeur. Prisen var 17.000 kr.

Den nye kirke
Den nye kirke blev tegnet helt i tidens stil af arkitekt Bjerre, Fredericia. Han døde under byggeriet. Det blev arkitekt Jespersen fra Viborg, der stod for kirkens færdiggørelse.

16. januar 1898 begyndte man at rive den gamle kirke ned. Den viste sig at være endnu ringere end ventet. Flere gange måtte håndværkere springe for livet, når store stykker af kirken faldt uventet ned.

Grunden blev undersøgt for ting og sager. Man fandt Peder Gribs grav og kårde, men ellers ikke noget særligt.

Kilde: ­http­:/­www­.­erritsoe­-­kirke­.­dk­/­historie­.­htm­


Multimedie objekt
Prins Christian, Tronfølger efter Christian IVPrins Christian, Tronfølger efter Christian IV  ‎(M835)‎
Type: Malleri


Multimedie objekt
Taulov Kirke © All rights reserved by EANTaulov Kirke © All rights reserved by EAN  ‎(M842)‎

Note: ­http­:/­www­.­panoramio­.­com­/­photo­/­1206751­
Vis detaljer Note: Når man betragter den højtliggende kirke i Taulov, kan man ikke være i tvivl om, at den til alle tider har fungeret som landkending. I ufredstider har udsigten fra kirketårnet været nyttig.

Man kan heller ikke være i tvivl om, at rigdom har præget i hvert fald en del af kirkens bygningshistorie.
Kirkens kor og skib er fra romansk tid, mens tårnet og våbenhuset er sengotisk.

Helt usædvanligt og enestående er gravkapellet i kirkens østende. Det blev opført af familien Rosenkrantz. Det var ganske normalt, at herremænd og adelsfamilier i 1500-årene fik opført små tilbygninger til kirkerne. Oftest er der tale om gravkapeller ved kirkernes sydsider, eller om forandringer i bygningernes udstyr. Kapellet ved Taulov Kirke blev opført som et familiegravsted.

Gravkapellet ved Taulov Kirke er et af de få adelige mindesmærker i Fredericia Provsti. I dag er det usædvanlige kapel indrettet til præsteværelse.


Multimedie objekt
Egeskov Kirke, Vejlby sognEgeskov Kirke, Vejlby sogn  ‎(M838)‎

Multimedie objekt
Gammel redegørelse for stenens brudstykker fra Norsk FolkemuseumGammel redegørelse for stenens brudstykker fra Norsk Folkemuseum  ‎(M881)‎
Type: Gravsten


Multimedie objekt
Kong Frederik II - maler: Hans Kniper - 1581Kong Frederik II - maler: Hans Kniper - 1581  ‎(M828)‎

Multimedie objekt
Kiel - Anno 1588Kiel - Anno 1588  ‎(M837)‎

Multimedie objekt
Givskud kirkeGivskud kirke  ‎(M836)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Iver Finlanddsen ‎(I3329)‎
Født omkring 1535 45 Antagelig, Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død omkring 1600 ‎(Alder 65)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Mor
nr.1
Bertel Iversen Thaulow ‎(I3295)‎
Født omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
nr.2
Bror
Hans Iversen Finlandd ‎(I3333)‎
Død 27 oktober 1606 Guldager Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Dorthe Hansdatter
Bertel Iversen Thaulow ‎(I3295)‎
Født omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Hustru
nr.1
Søn
Hans Bertelsen Thaulow ‎(I3345)‎
Født omkring 1592 37 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
4 år
nr.2
Søn
Poul Bertelsen ‎(I3346)‎
Født omkring 1596 41 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
Død omkring februar 1659 ‎(Alder 63)‎
Personens familie med Ellen Jørgensdatter
Bertel Iversen Thaulow ‎(I3295)‎
Født omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
15 år
Hustru
 
Ellen Jørgensdatter ‎(I3296)‎
Født 1570 33 Udby præstegård, Udby Sogn, Vends Herred, Odense Amt, DNK
nr.1
Datter
Dorthe Bertelsdatter ‎(I3320)‎
Født 1600 45 30
Død omkring februar 1659 ‎(Alder 59)‎ Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
3 år
nr.2
Datter
Karen Bertelsdatter ‎(I3294)‎
Født 16 december 1602 47 32 Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Død omkring februar 1682 ‎(Alder 79)‎
3 år
nr.3
Søn
Jørgen Bertelsen Thaulow ‎(I3322)‎
Født 6 april 1606 51 36
Død 1682 ‎(Alder 75)‎
2 år
nr.4
Søn
Knud Bertelsen ‎(I3327)‎
Født omkring 1608 53 38
Død 26 februar 1650 ‎(Alder 42)‎
Personens familie med Dorthe Jensdatter
Bertel Iversen Thaulow ‎(I3295)‎
Født omkring 1555 20 antagelig Givskud Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død 1626 ‎(Alder 71)‎ Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
5 år
Hustru
 
Dorthe Jensdatter ‎(I3332)‎
Født 1560
Død 1596 ‎(Alder 36)‎
nr.1
Datter
Ellen Bertelsdatter ‎(I3342)‎
Født omkring 1623 68 63 Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
nr.2
Datter
Engel Bertelsdatter ‎(I3344)‎
Født 1623 68 63 Taulov Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt, DNK
Død december 1658 ‎(Alder 35)‎