Oluf Madsen  ‎(I465)‎
Navn:
Oluf Madsen

Køn: MandMand
      

Født: omkring 1605 30 25 Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død: 15 februar 1678 ‎(Alder 73)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1605 30 25 Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Skifte 6 februar 1636 ‎(Alder 31)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år
Publikation: 1992


Note: ''Da samme thid offuer sloug di saa meget god, som der fandis. Da kunde forne Hans Christens ens fire børn wed naffn Kiersten Hansdater, Mette Hansdater, Else Hansdater oc Anne Hansdater en huer barn iche meere thilkomme epter deris s. fader ind 250 slette daler, huer daller beregnit til 32 Sch. lybsk, oc en seng saa goed som 27 sldlr. oc en kiste for 3 sldl. Da samme thid fremgich Olluff Madsøn, barnfød i Norup, oc lod sig throloffue met deriss moder til eehte schab oc wed thog samme god oc loffuede forne 4 piger huer sin part, naar enhuer aff dem bliffuer 20 aar gammel, oc imedler tid schal huer deriss pending stande renttløss hoss forne Olluff Madsøn, oc huor som saa scheer, at di bekommer en schamløss brød, inden di bliffuer 20 aer til fulde, da schal deriss penge oc goed were denem følgachtig, oc udi samme pending schal en huer pige annamme deris betallning i ereter oc sed for 25 sldlr. epter wuillige dannemends thøcke. Dissligeste loffuit forne Olluff Madsøn at holde forne børn vel ved maeht roet føde, sehu oc eleder, som det sig bør, indtil huer aff dem bliffuer 20 aar fulde. Alt dette forschne loffuit Olluff Madsøn for sig oc sine arffuinger eller epter kommere att holde forne fire piger oc deriss arffuinger alldelliss schadessløs i alle maader wed alle ord oc artickler, som forschreffuit staar. Oc stod forne Olluff Madsøn thil wedermolss ting oc samtychte denne winde''
ÆgteskabKirkelig vielse
Dorthe Christensdatter - efter 7 februar 1636 ‎(Alder 31)‎ Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Død 15 februar 1678 ‎(Alder 73)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Sidst ændret 3 januar 2010 - 13:47:20
Vis detaljer for ...

Forældre  (F220)
Mads Lauridsen
1575 - 1655
Anne Olufsdatter
1580 -
Oluf Madsen
1605 - 1678

Nærmeste familie  (F216)
Dorthe Christensdatter
1610 - 1678
Christen Olufsen
1639 - 1716


Noter
Skifte ''Da samme thid offuer sloug di saa meget god, som der fandis. Da kunde forne Hans Christens ens fire børn wed naffn Kiersten Hansdater, Mette Hansdater, Else Hansdater oc Anne Hansdater en huer barn iche meere thilkomme epter deris s. fader ind 250 slette daler, huer daller beregnit til 32 Sch. lybsk, oc en seng saa goed som 27 sldlr. oc en kiste for 3 sldl. Da samme thid fremgich Olluff Madsøn, barnfød i Norup, oc lod sig throloffue met deriss moder til eehte schab oc wed thog samme god oc loffuede forne 4 piger huer sin part, naar enhuer aff dem bliffuer 20 aar gammel, oc imedler tid schal huer deriss pending stande renttløss hoss forne Olluff Madsøn, oc huor som saa scheer, at di bekommer en schamløss brød, inden di bliffuer 20 aer til fulde, da schal deriss penge oc goed were denem følgachtig, oc udi samme pending schal en huer pige annamme deris betallning i ereter oc sed for 25 sldlr. epter wuillige dannemends thøcke. Dissligeste loffuit forne Olluff Madsøn at holde forne børn vel ved maeht roet føde, sehu oc eleder, som det sig bør, indtil huer aff dem bliffuer 20 aar fulde. Alt dette forschne loffuit Olluff Madsøn for sig oc sine arffuinger eller epter kommere att holde forne fire piger oc deriss arffuinger alldelliss schadessløs i alle maader wed alle ord oc artickler, som forschreffuit staar. Oc stod forne Olluff Madsøn thil wedermolss ting oc samtychte denne winde''

View Notes for ...


Kilder

Kilde
En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år
Publikation: 1992
En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år - Ingolf Mortensen - Esbjerg, 1992En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år - Ingolf Mortensen - Esbjerg, 1992

Type: Bog

Skifte En sydvestjysk slægt gennem mere end 300 år
Publikation: 1992

View Sources for ...


Billeder- og medier
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Mads Lauridsen ‎(I472)‎
Født omkring 1575
Død efter 1655 ‎(Alder 80)‎ Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
5 år
Mor
 
Anne Olufsdatter ‎(I473)‎
Født omkring 1580
nr.1
Oluf Madsen ‎(I465)‎
Født omkring 1605 30 25 Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 15 februar 1678 ‎(Alder 73)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Dorthe Christensdatter
Oluf Madsen ‎(I465)‎
Født omkring 1605 30 25 Nourup, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 15 februar 1678 ‎(Alder 73)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
5 år
Hustru
 
Dorthe Christensdatter ‎(I466)‎
Født omkring 1610
Død 2 november 1678 ‎(Alder 68)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Kirkelig vielse: efter 7 februar 1636 -- Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
3 år
nr.1
Søn
Christen Olufsen ‎(I463)‎
Født omkring 1639 34 29 Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 28 maj 1716 ‎(Alder 77)‎ Veldbæk, Jerne Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK