Boel Nisdatter  ‎(I5597)‎
Fornavn: Boel
Efternavn: Nisdatter

Køn: KvindeKvinde
      

Født: før 1600 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død: omkring 1661 ‎(Alder 61)‎ Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født før 1600 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Ægteskab Frands Jessen - omkring 1619 ‎(Alder 19)‎
Død omkring 1661 ‎(Alder 61)‎ Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Skifte 19 februar 1661 ‎(Alder 61)‎ Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Note: Skifte tingbog 19/2 1661 ‎(f 20)‎.
Sidst ændret 20 marts 2017 - 20:49:48 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F309)
Nis Sørensen
- 1612
Else Niskone
- 1619
Boel Nisdatter
1600 - 1661

Nærmeste familie  (F307)
Frands Jessen
1600 - 1637
Niels Frandsen
1635 - 1700


Noter
Ægtefælles dødsfald Fæstebonde på Tude, Frands Jessens sørgelige skæbne.
I 1634, et par dage før jul, havde Frands Jessen været kørende til Ribe, og på hjemvejen bedede han i kroen i
Gredstedbro, hvor der var flere af egnens bønder, der holdt rast. Der var Peder Jensen fra Nourup, hans bror Jep Jensen
fra Fåborg, som forøvrigt var svigersøn af herredsfogden i Tjæreborg, og der var Poul Therkelsen fa Sadderup. Der blev
drukket, og der blev snakket, bl.a. om den store stormflod i oktober, der havde oversvømmet hele kysten fra Esbjerg Klev
og langt ned idet sydlige med død og ødelæggelse til følge. - Da de skulle betale, hvad de havde drukket, kom Jep Jensen
og Poul Therkelsen i skænderi om betalingen, og da Jep ville køre, kom Poul løbende med en fork og truede ham. I det
samme kom Frands Jessen fra Tude ud, han prøvede at mægle mellem dem, men pludselig stak Jep Jensen en kniv i
brystekt på ham, men Frands nåede til gengæld at hugge Jep Jensen et hård slag i hovedet med en kårde. - Frands kom
sig, men bartskær Erik Hansen i Tjæreborg erklærede, at han havde fået "en farlig skade", og det uden skyld og årsag.
Jep Jensen dør imidlertid af sit sår, men inden forklarer han, at han blev hugget ned "uden skyld og brøde". At han har
stukket -Frands Jessen først, nævner han ikke. Jeps broder Peder Jensen skulle, som nærmeste slægtning, være
eftermålsmand i sagen og skulle som sådan retsforfølge den. Han sendte bud till ridefogden på Krogsgård, som Frands
jo var fæster under, og bad ham sørge for, at Frands Jessen var tilstede, når sagen skulle for retten, ellers blev ridefogden
gjort ansvarlig for han flugt. - Teoretisk var der ikke dødsstraf for drab i nødværge, men Frands Jessen vidste alt om,
hvordan en sådan sag praktiseredes. Han var nemlig den, der boede nærmest Skads herreds tingsted, og var nok ofte
tilstede der, når der blev holdt ting og domme blev afsagt. Når det var dårligt vejr, blev tinget forøvrigt afholdt på
Tudegård. Så Frands Jessen var klar over, hvad der kunne vente ham og rømte sydpå og tog ophold, vistnok i Husum
og ventede der på rettens afgørelse. Poul Therkelsen, som jo egentlig var ophavsmand til hele sagen - det var ham med
forken - slap med en bøde på 40 mark til Peder Jensen, men Frands blev erklæret fredløs. Han følte sig uretfærdigt
behandlet, og længtes selvfølgelig hjem til gård og familie, og efter et år var gået, søgte han kongen om tilladelse til at
få sagen taget op igen, denne gang ved landstinget i Viborg, da han mente at være blevet uretfærdigt behandlet. Han fik
så den tilladelse af kongen imod, selv at være tilstede, og føre sagen, og fik tilsagt frit lejde, så længe sangen behandledes.
Så rejste han til Viborg, men herredsfogeden, den dræbtes svigerfar, Niels Olufsen fra Tjæreborg, mødte også op.
Så blev sagens akter igen gennemgået, og anklageren og forsvarere stod hårdt mod hinanden. Frands har måske heller
ikke rigtig kunnet hamle op med den retskyndige og tingvante Niels Olufsen, i hvert fald må raseriet over den følte
forurettelse have taget magten fra ham, thi sagen ved landstinget slutter brat med en kort notits i justitsprotokollen om,
at herredsfogeden Niels Olufsen den 22. juni 1636 blev ihjelstukket i Viborg af Frands Jessen Tude. Nu var det ude med
Frands Jessens håb om frifindelse, da han jo nu - efter loven - havde to drab på samvittigheden. Han blev på Viborg
byting dømt til stejle og hjul, og kort efter blev dommen eksekveret.
Den dræbtes efterladte skulle selv betale henrettelsen, og det var langtfra gratis. I bøddeltaksterne fra Varde hedder det:
For et hoved med sværd at afhugge, 10 rdl. For en hel krop at lægge på stejle og hjul og pæle at nedgrave og sætte, 7 rdl.
‎(Artikel i "Vestkysten" 23. januar 1974)‎.
Skifte Skifte tingbog 19/2 1661 ‎(f 20)‎.

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Nis Sørensen ‎(I5598)‎
Død omkring 1612 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Mor
Else Niskone ‎(I5599)‎
Død omkring 1619 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
nr.1
Boel Nisdatter ‎(I5597)‎
Født før 1600 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring 1661 ‎(Alder 61)‎ Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Frands Jessen
Ægtemand
Frands Jessen ‎(I5596)‎
Født før 1600 Tjæreborg Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 1637 ‎(Alder 37)‎ Viborg, Nørlyng Herred, Viborg Amt, DNK
Boel Nisdatter ‎(I5597)‎
Født før 1600 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring 1661 ‎(Alder 61)‎ Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Ægteskab: omkring 1619
16 år
nr.1
Søn
Niels Frandsen ‎(I5593)‎
Født omkring 1635 35 35 Tude, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død efter 1700 ‎(Alder 65)‎ Briksbøl, Skads Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK