Claus Sørensen Claus Sørensen  ‎(I5759)‎
Fornavn: Claus
Efternavn: Sørensen

Køn: MandMand
      

Født: 2 februar 1888 33 36 Langli, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død: 29 juli 1976 ‎(Alder 88)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 2 februar 1888 33 36 Langli, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Dåb 2 april 1888 ‎(Alder 2 måneder)‎ Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK

Erhverv fra 1906 til 1908 ‎(Alder 17)‎ laksefisker Astoria, , Oregon, USA

Erhverv fra 1906 ‎(Alder 17)‎ Skovhugger Astoria, , Oregon, USA

Erhverv direktør, pioner og bjergningsentreprenør


Vis detaljer Note: Om Claus Sørensens Fond


Claus Sørensens Fond er stiftet i 1964 af direktør, pioner og bjergningsentreprenør Claus Sørensen.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som gennem datterselskabet Claus Sørensens Fond Holding A/S, helt eller delvist ejer dattervirksomhederne:

• Blika A/S
• Claus Sørensen A/S
• Claus Sørensen Ejendomme A/S
• VIKING Life-Saving Equipment A/S

og associerede virksomheder:

• Isværket A/S
• Forsknings- og Udviklingsparken Vest A/S
• EfB Elite A/S
• Vestfrost A/S


Fondens Grundlægger - Fiskeriets visionære fader.Claus Sørensen kom, med sin entreprenante natur og evne til at tænke nyt, til at præge fiskeriet og dets beslægtede erhverv i ikke kun sin hjemby, Esbjerg, men også i det meste af Nordatlanten.Han satte ligeledes sit præg på en række danske fiskerihavne med oprettelse af de isværker og frysehuse, som siden blev rygraden i Claus Sørensen Gruppen. I sit organisatoriske virke spillede Claus Sørensen en betydelig rolle, da be-slutningen om at anlægge en havn i Hanstholm skulle træffes. Kort om Claus Sørensen:

• Direktør og pioner inden for fiskeriet og bjærgningsentreprenør. R.

• Født 2. februar 1888 på øen Langli i Ho bugt
• Søn af husmand og fisker Jeppe Christian Sørensen og Johanne f. Madsen
• Gift 22. august 1913 i Sønder Omme med Antoinette K. Karstensen
• Parret fik seks børn

Efter konfirmationen kom Claus Sørensen ud at fiske på Nordsøen, men rej-ste allerede fire år senere til Amerika, hvor han 1906–1908 ernærede sig som laksefisker og skovhugger på Stillehavskysten.

 Han vendte tilbage til Esbjerg og købte sin første kutter, der dog hurtigt blev udskiftet med flere større. På grund af en mavesygdom ophørte han i 1917 med selv at fiske aktivt for i ste-det at administrere sine hurtigt voksende virksomheder, der kom til at omfat-te meget inden for fiskeriområdet.I 1916 optog han også bjergningsopgaver og oprettede den første bjergnings-station på Vestkysten med særligt henblik på bjergning af fiskefartøjer. 1925 indledtes et samarbejde med Svitzer, hvor Claus Sørensen blev inspektør for dette selskab på Vestkysten. Fortsat var fiskeriet kernen i hans foretagsom-hed, og på mange områder var han pioner.

I 1926 påbegyndte han således fiskeri ved Island med tre fartøjer, blandt andet med de to første danske stålkuttere. Siden blev han også pioner på fiskeri un-der Grønland, på Barentshavet og på New Foundlandbankerne.Fiskeriet på Grønland kulminerede 1948 med oprettelsen af A/S Det Grøn-landske Fiskeri Compagni, der oprettede fire fryserier og havde eget fryseskib, der betjente de mindre pladser. Efter en del vanskeligheder blev anlæggene bortforpagtet til Den kongelige grønlandske handel. Claus Sørensens søn, fiskeeksportør Frede Sørensen, ydede gennem mange år en stor indsats på Grønland for det grønlandske initiativ.Claus Sørensen havde tidligt set betydningen af isværker og frysehuse i for-bindelse med fiskeriet, og han tog i årene fra 1926 initiativ til dels køb og dels anlæggelse af samtlige isværker fra Frederikshavn over Skagen til Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Esbjerg og Rømø. Han fik interesser i kutterværfter og redningsudstyr. Desuden var han medejer af ørreddamme i ind- og ud-land.Claus Sørensen var en opfindernatur, og en type der så mange nye mulighe-der. Han opfandt således det ophalerspil, der fik stor betydning for kystfis-kerne på Thy-kysten.Det var naturligt, at Claus Sørensen blev formand for Vestjysk Fiskerifor-ening 1936–1943, hvor han blandt andet gjorde et stort arbejde med at få fjer-net og erstattet de dårligste ældre fiskefartøjer, og han havde da også sæde i nævnet til fornyelse af fiskeflåden i samme periode, ligesom han havde sæde i fiskerirådet og blev medlem af Hanstholmudvalget af 1956. Hans rolle i spillet om anlæggelse af havn ved Hanstholm var meget betydelig.Udnævntes i 1943 til Ridder af Dannebrog. 1958 modtog han Dansk arbejdes initiativdiplom og året efter Esbjerg bys ærespris.Claus Sørensen forblev aktiv til sin død den 29. juli 1976 i Esbjerg, hvor Claus Sørensen er begravet.Han udgav i 1970’erne sine erindringer i fire bind. I 1979 udkom et supple-rende bind.

Anden generation - Esbjergs store iværksætter

:

Siden stiftelsen af Claus Sørensens Fond i 1964 har Tage Sørensen været medlem af fondens bestyrelse. Efter faderen Claus Sørensens død i 1976 overtog Tage Sørensen formandskabet i fonden.Tage Sørensen flyttede efter sin uddannelse til cand.polit. samt stillinger i rederibranchen og boligsektoren i København tilbage til fødebyen Esbjerg i 1946 og blev ansat som forretningsfører i faderen Claus Sørensens virksom-hed.Tage Sørensen skulle vise sig hurtigt at træde ud af sin fars skygge. Et par år efter sin tiltræden etablerede han Premier Dybfrost, der sendte frosne bær og grøntsager i fryseemballage på markedet. I det følgende årti stod han bag to fiskerirelaterede virksomheder, Vestjysk Sildeolieindustri og Lumino Fabrik-ken.I 1960'erne deltog Tage Sørensen i etableringen af to industrivirksomheder, A/S Nordisk Gummibådsfabrik og A/S Vestfrost, som i de følgende årtier skulle udvikle sig til nogle af Esbjergs største og mest betydningsfulde virk-somheder. Under navnet VIKING Life-Saving Equipment A/S er førstnævn-te nu blandt verdens førende leverandører inden for maritim sikkerhed.I samme periode har moderselskabet Claus Sørensen A/S fortsat sin ekspan-sion og fremstår som Danmarks førende køle-/frysehuskæde.

2010 i en alder af 95 år valgte Tage Sørensen at afgå som fondens formand og udtræde af fondens bestyrelse. Efterfølgeren på formandsposten blev Annet-te Bjerring Kristensen, datter af Tage Sørensen.Kort om Tage Sørensen:


• Født 5. december 1915 i Esbjerg
• Søn af direktør Claus Sørensen ‎(død 1976)‎ og
Antoinette f. Karstensen ‎(død 1980)‎
• Gift 31. maj 1941 med Alice Sørensen f. 26/12 1915 i København ‎(død 2012)‎,
datter af skræddermester Chr. Olsen ‎(død 1949)‎ og
Sørine f. Bjerring ‎(død 1949)‎


 • Realeksamen ‎(Esbjerg Statsskole)‎ 1932
• Journalistelev på dagbladet Vestkysten 1932
• Studeret på University College, Nottingham 1933
• Student ‎(Skindergades Studenterkursus)‎ 1935
• Cand. polit. 1941
• Ansat i rederifirmaet Albert Jensen A/S 1941
• Sekretær i Københavns Alm. Boligselskab 1941-45
• Økonomisk medarbejder i Byggesocietetet for Danmark 1942-46
• Forretningsfører i Claus Sørensens rederi- og fabrikationsvirksomhed 1946
• Stifter af Viking Life-Saving Equipment A/S i 1960 og formand samme
sted 1960-2010
• Medstifter af Vestfrost A/S i 1963
• Direktør for A/S Claus Sørensen fra 1976-93 og formand for
samme 1976-2010


• Formand for Esbjerg KFUMs forretningsudvalg 1953-73
• Medlem af KFUM-spejdernes hovedbestyrelse 1961-63
• Medlem af Esbjerg Byråd ‎(Venstre)‎ 1962-69
• Viceborgmester, ordfører for den Venstre-Konservative byrådsgruppe
1962-66
• Direktør, cand. polit., R¹.Formand for bestyrelsen for Tage Sørensen Esbjerg A/S og Alice og Tage Sø-rensens Fond.

Tage Sørensen og hustru Alice har gennem mange år understøttet Fanø Kunstmuseum gennem donationer til museets kunstsamling og udvidelse af museet.

Tage Sørensen har skrevet bøger om Esbjerg i malerkunst og om spejderbe-vægelsen.Medforfatter af: Martin Spangsberg. En Dansk Opdagelsesrejsende i Russisk Tjeneste ‎(1999)‎; Martin Spangsberg: A Danish Explorer in Russian Service ‎(2002)‎. Tage Sørensens Martin Spangsberg bibliotek oprettet i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 2000.Tildelt Esbjerg Bys Ærespris 1989
Den Hvide Lilje fra KFUM-Spejderne i Danmark 1991
Jydske-Vestkystens Kulturpris 1999
Esbjerg Erhvervscenters Ærespris 2004.

Tage Sørensen afgik ved døden i 2016 i en alder af 100 år. Tage Sørensen var til det sidste levende interesseret i driften af Claus Sørensens Fond og de øv-rige selskaber i Claus Sørensen Gruppen. Det var kun et par år før hans død, at han, pga. nedsat syn, måtte holde op med at komme på kontoret hver eneste dag.
Kilde: ­http­://­csfond­.­dk­/­da­/­om­-­fonden­.­aspx­

Erhverv 1909 ‎(Alder 20)‎ Fisker Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Erhverv 1911 ‎(Alder 22)‎ Fiskeskipper Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Note: Kutterejer
Ægteskab Antoinette Karoline Karstensen - 22 august 1913 ‎(Alder 25)‎ Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK

Erhverv 1918 ‎(Alder 29)‎ Oprettede bjergningsselskab Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Bog Publikation 1973 ‎(Alder 84)‎ Bind I; Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910 Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910
Publikation: Titel Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910 Af Claus Sørensen (f. 1888) Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1973 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 123 sider, illustreret Serie Erindringer, 1 ISBN 87-87452-04-9 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888

Bog Publikation 1974 ‎(Alder 85)‎ Bind II; Fisker går i land : 1910-1930 Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: Fisker går i land : 1910-1930
Publikation: Titel Fisker går i land : 1910-1930 Af Claus Sørensen (f. 1888) Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1974 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 116 sider, illustreret Serie Erindringer, 2 ISBN 87-87452-06-5 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888

Bog Publikation 1974 ‎(Alder 85)‎ Bind III; Bjærgningsliv : 1917-1937 Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: Bjærgningsliv : 1917-1937
Publikation: Titel Bjærgningsliv : 1917-1937 Af Claus Sørensen (f. 1888) Bidrag ved A. Hjorth Rasmussen Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1974 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 123 sider, illustreret Serie Erindringer, 3 ISBN 87-87452-14-6 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888

Bog Publikation 1975 ‎(Alder 86)‎ Bind IV; Store opgaver : 1930-1950 Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: Store opgaver : 1930-1950
Publikation: Titel Store opgaver : 1930-1950 Af Claus Sørensen (f. 1888) Bidrag bearbejdning: Søren Jæger og A. Hjorth Rasmussen Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1975 Omfang 150 sider, illustreret Serie Erindringer, 4 ISBN 87-87452-16-2 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888

Død 29 juli 1976 ‎(Alder 88)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Begravelse august 1976 ‎(3 dage efter død)‎ Zion Sogn, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Bog Publikation 1979 ‎(2 år efter død)‎ Bind V; Pioneren Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: pioneren : erindringsbind V, 1950-1976
Publikation: Titel Claus Sørensen, pioneren : erindringsbind V, 1950-1976 Udgiver Claus Sørensens Fond , i kommission hos Kaj Braads Boghandel Udgivelsesår 1979 Omfang 139 sider, illustreret Serie Claus Sørensens erindringer, 5 ISBN 87-87452-18-9 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888

Bog Publikation 1985 ‎(8 år efter død)‎ Udgiver: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk ; Side 8-24: Claus Sørensen; Side 26-42: Af Tage Sørensen Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK


Kilde: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk : 1935-30. april-1985
Publikation: Titel A/S Vestjydsk Krystal-Isværk : 1935-30. april-1985 Udgiver Vestjydsk Krystal-Isværk Udgivelsesår 1985 Omfang 42 sider, illustreret Opstilling i folkebiblioteker 62.18 Information Dette materiale kan ikke hjemlånes Af indholdet Side 8-24: Claus Sørensen: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk 1935-1960 Side 26-42: Af Tage Sørensen

Sidst ændret 18 september 2018 - 07:15:43 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F2005)
Jeppe Christian Sørensen
1855 - 1940
Johanne Madsen
1851 - 1909
Søren Peder Sørensen
1876 -
Bodil Marie Sørensen
1878 - 1878
Bodil Marie Sørensen
1879 - 1897
Mads Sørensen
1881 -
Ole Martin Sørensen
1884 -
Kirstine Marie Sørensen
1886 -
Claus Sørensen
1888 - 1976
Jens Peder Sørensen
1890 -
Kristen Peder Sørensen
1892 -
Jette Krestence Johanne Sørensen
1894 -

Nærmeste familie  (F2006)
Antoinette Karoline Karstensen
1894 - 1980
Tage Sørensen
1915 - 2016


Noter
Erhverv Om Claus Sørensens Fond


Claus Sørensens Fond er stiftet i 1964 af direktør, pioner og bjergningsentreprenør Claus Sørensen.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som gennem datterselskabet Claus Sørensens Fond Holding A/S, helt eller delvist ejer dattervirksomhederne:

• Blika A/S
• Claus Sørensen A/S
• Claus Sørensen Ejendomme A/S
• VIKING Life-Saving Equipment A/S

og associerede virksomheder:

• Isværket A/S
• Forsknings- og Udviklingsparken Vest A/S
• EfB Elite A/S
• Vestfrost A/S


Fondens Grundlægger - Fiskeriets visionære fader.Claus Sørensen kom, med sin entreprenante natur og evne til at tænke nyt, til at præge fiskeriet og dets beslægtede erhverv i ikke kun sin hjemby, Esbjerg, men også i det meste af Nordatlanten.Han satte ligeledes sit præg på en række danske fiskerihavne med oprettelse af de isværker og frysehuse, som siden blev rygraden i Claus Sørensen Gruppen. I sit organisatoriske virke spillede Claus Sørensen en betydelig rolle, da be-slutningen om at anlægge en havn i Hanstholm skulle træffes. Kort om Claus Sørensen:

• Direktør og pioner inden for fiskeriet og bjærgningsentreprenør. R.

• Født 2. februar 1888 på øen Langli i Ho bugt
• Søn af husmand og fisker Jeppe Christian Sørensen og Johanne f. Madsen
• Gift 22. august 1913 i Sønder Omme med Antoinette K. Karstensen
• Parret fik seks børn

Efter konfirmationen kom Claus Sørensen ud at fiske på Nordsøen, men rej-ste allerede fire år senere til Amerika, hvor han 1906–1908 ernærede sig som laksefisker og skovhugger på Stillehavskysten.

 Han vendte tilbage til Esbjerg og købte sin første kutter, der dog hurtigt blev udskiftet med flere større. På grund af en mavesygdom ophørte han i 1917 med selv at fiske aktivt for i ste-det at administrere sine hurtigt voksende virksomheder, der kom til at omfat-te meget inden for fiskeriområdet.I 1916 optog han også bjergningsopgaver og oprettede den første bjergnings-station på Vestkysten med særligt henblik på bjergning af fiskefartøjer. 1925 indledtes et samarbejde med Svitzer, hvor Claus Sørensen blev inspektør for dette selskab på Vestkysten. Fortsat var fiskeriet kernen i hans foretagsom-hed, og på mange områder var han pioner.

I 1926 påbegyndte han således fiskeri ved Island med tre fartøjer, blandt andet med de to første danske stålkuttere. Siden blev han også pioner på fiskeri un-der Grønland, på Barentshavet og på New Foundlandbankerne.Fiskeriet på Grønland kulminerede 1948 med oprettelsen af A/S Det Grøn-landske Fiskeri Compagni, der oprettede fire fryserier og havde eget fryseskib, der betjente de mindre pladser. Efter en del vanskeligheder blev anlæggene bortforpagtet til Den kongelige grønlandske handel. Claus Sørensens søn, fiskeeksportør Frede Sørensen, ydede gennem mange år en stor indsats på Grønland for det grønlandske initiativ.Claus Sørensen havde tidligt set betydningen af isværker og frysehuse i for-bindelse med fiskeriet, og han tog i årene fra 1926 initiativ til dels køb og dels anlæggelse af samtlige isværker fra Frederikshavn over Skagen til Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Esbjerg og Rømø. Han fik interesser i kutterværfter og redningsudstyr. Desuden var han medejer af ørreddamme i ind- og ud-land.Claus Sørensen var en opfindernatur, og en type der så mange nye mulighe-der. Han opfandt således det ophalerspil, der fik stor betydning for kystfis-kerne på Thy-kysten.Det var naturligt, at Claus Sørensen blev formand for Vestjysk Fiskerifor-ening 1936–1943, hvor han blandt andet gjorde et stort arbejde med at få fjer-net og erstattet de dårligste ældre fiskefartøjer, og han havde da også sæde i nævnet til fornyelse af fiskeflåden i samme periode, ligesom han havde sæde i fiskerirådet og blev medlem af Hanstholmudvalget af 1956. Hans rolle i spillet om anlæggelse af havn ved Hanstholm var meget betydelig.Udnævntes i 1943 til Ridder af Dannebrog. 1958 modtog han Dansk arbejdes initiativdiplom og året efter Esbjerg bys ærespris.Claus Sørensen forblev aktiv til sin død den 29. juli 1976 i Esbjerg, hvor Claus Sørensen er begravet.Han udgav i 1970’erne sine erindringer i fire bind. I 1979 udkom et supple-rende bind.

Anden generation - Esbjergs store iværksætter

:

Siden stiftelsen af Claus Sørensens Fond i 1964 har Tage Sørensen været medlem af fondens bestyrelse. Efter faderen Claus Sørensens død i 1976 overtog Tage Sørensen formandskabet i fonden.Tage Sørensen flyttede efter sin uddannelse til cand.polit. samt stillinger i rederibranchen og boligsektoren i København tilbage til fødebyen Esbjerg i 1946 og blev ansat som forretningsfører i faderen Claus Sørensens virksom-hed.Tage Sørensen skulle vise sig hurtigt at træde ud af sin fars skygge. Et par år efter sin tiltræden etablerede han Premier Dybfrost, der sendte frosne bær og grøntsager i fryseemballage på markedet. I det følgende årti stod han bag to fiskerirelaterede virksomheder, Vestjysk Sildeolieindustri og Lumino Fabrik-ken.I 1960'erne deltog Tage Sørensen i etableringen af to industrivirksomheder, A/S Nordisk Gummibådsfabrik og A/S Vestfrost, som i de følgende årtier skulle udvikle sig til nogle af Esbjergs største og mest betydningsfulde virk-somheder. Under navnet VIKING Life-Saving Equipment A/S er førstnævn-te nu blandt verdens førende leverandører inden for maritim sikkerhed.I samme periode har moderselskabet Claus Sørensen A/S fortsat sin ekspan-sion og fremstår som Danmarks førende køle-/frysehuskæde.

2010 i en alder af 95 år valgte Tage Sørensen at afgå som fondens formand og udtræde af fondens bestyrelse. Efterfølgeren på formandsposten blev Annet-te Bjerring Kristensen, datter af Tage Sørensen.Kort om Tage Sørensen:


• Født 5. december 1915 i Esbjerg
• Søn af direktør Claus Sørensen ‎(død 1976)‎ og
Antoinette f. Karstensen ‎(død 1980)‎
• Gift 31. maj 1941 med Alice Sørensen f. 26/12 1915 i København ‎(død 2012)‎,
datter af skræddermester Chr. Olsen ‎(død 1949)‎ og
Sørine f. Bjerring ‎(død 1949)‎


 • Realeksamen ‎(Esbjerg Statsskole)‎ 1932
• Journalistelev på dagbladet Vestkysten 1932
• Studeret på University College, Nottingham 1933
• Student ‎(Skindergades Studenterkursus)‎ 1935
• Cand. polit. 1941
• Ansat i rederifirmaet Albert Jensen A/S 1941
• Sekretær i Københavns Alm. Boligselskab 1941-45
• Økonomisk medarbejder i Byggesocietetet for Danmark 1942-46
• Forretningsfører i Claus Sørensens rederi- og fabrikationsvirksomhed 1946
• Stifter af Viking Life-Saving Equipment A/S i 1960 og formand samme
sted 1960-2010
• Medstifter af Vestfrost A/S i 1963
• Direktør for A/S Claus Sørensen fra 1976-93 og formand for
samme 1976-2010


• Formand for Esbjerg KFUMs forretningsudvalg 1953-73
• Medlem af KFUM-spejdernes hovedbestyrelse 1961-63
• Medlem af Esbjerg Byråd ‎(Venstre)‎ 1962-69
• Viceborgmester, ordfører for den Venstre-Konservative byrådsgruppe
1962-66
• Direktør, cand. polit., R¹.Formand for bestyrelsen for Tage Sørensen Esbjerg A/S og Alice og Tage Sø-rensens Fond.

Tage Sørensen og hustru Alice har gennem mange år understøttet Fanø Kunstmuseum gennem donationer til museets kunstsamling og udvidelse af museet.

Tage Sørensen har skrevet bøger om Esbjerg i malerkunst og om spejderbe-vægelsen.Medforfatter af: Martin Spangsberg. En Dansk Opdagelsesrejsende i Russisk Tjeneste ‎(1999)‎; Martin Spangsberg: A Danish Explorer in Russian Service ‎(2002)‎. Tage Sørensens Martin Spangsberg bibliotek oprettet i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 2000.Tildelt Esbjerg Bys Ærespris 1989
Den Hvide Lilje fra KFUM-Spejderne i Danmark 1991
Jydske-Vestkystens Kulturpris 1999
Esbjerg Erhvervscenters Ærespris 2004.

Tage Sørensen afgik ved døden i 2016 i en alder af 100 år. Tage Sørensen var til det sidste levende interesseret i driften af Claus Sørensens Fond og de øv-rige selskaber i Claus Sørensen Gruppen. Det var kun et par år før hans død, at han, pga. nedsat syn, måtte holde op med at komme på kontoret hver eneste dag.
Kilde: ­http­://­csfond­.­dk­/­da­/­om­-­fonden­.­aspx­
Erhverv Kutterejer
Historisk Krigen blev udløst af mordet den 28. juni 1914 på den østrigske tronfølger, ærkehertug Franz Ferdinand, som blev myrdet i Sarajevo af den serbiske nationalist Gavrilo Princip.
Historisk Den 11. november kl 5 om morgenen underskrev begge parter en våbenhvile med Tysklands ultimative overgivelse til følge og et løfte om snarlig fredsforhandling. Den 11. november præcis kl 11 ophørte 1. verdenskrig.

View Notes for ...


Kilder
Begivenhed Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910
Publikation: Titel Langli-dreng bliver fisker : 1888-1910 Af Claus Sørensen (f. 1888) Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1973 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 123 sider, illustreret Serie Erindringer, 1 ISBN 87-87452-04-9 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888
Begivenhed Fisker går i land : 1910-1930
Publikation: Titel Fisker går i land : 1910-1930 Af Claus Sørensen (f. 1888) Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1974 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 116 sider, illustreret Serie Erindringer, 2 ISBN 87-87452-06-5 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888
Begivenhed Bjærgningsliv : 1917-1937
Publikation: Titel Bjærgningsliv : 1917-1937 Af Claus Sørensen (f. 1888) Bidrag ved A. Hjorth Rasmussen Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1974 Seneste oplag 2. oplag, 1975 Omfang 123 sider, illustreret Serie Erindringer, 3 ISBN 87-87452-14-6 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888
Begivenhed Store opgaver : 1930-1950
Publikation: Titel Store opgaver : 1930-1950 Af Claus Sørensen (f. 1888) Bidrag bearbejdning: Søren Jæger og A. Hjorth Rasmussen Udgiver i kommission hos Engers Hansens Boghandel Udgivelsesår 1975 Omfang 150 sider, illustreret Serie Erindringer, 4 ISBN 87-87452-16-2 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888
Begivenhed pioneren : erindringsbind V, 1950-1976
Publikation: Titel Claus Sørensen, pioneren : erindringsbind V, 1950-1976 Udgiver Claus Sørensens Fond , i kommission hos Kaj Braads Boghandel Udgivelsesår 1979 Omfang 139 sider, illustreret Serie Claus Sørensens erindringer, 5 ISBN 87-87452-18-9 Opstilling i folkebiblioteker 99.4 Sørensen, Claus, f. 1888
Begivenhed A/S Vestjydsk Krystal-Isværk : 1935-30. april-1985
Publikation: Titel A/S Vestjydsk Krystal-Isværk : 1935-30. april-1985 Udgiver Vestjydsk Krystal-Isværk Udgivelsesår 1985 Omfang 42 sider, illustreret Opstilling i folkebiblioteker 62.18 Information Dette materiale kan ikke hjemlånes Af indholdet Side 8-24: Claus Sørensen: A/S Vestjydsk Krystal-Isværk 1935-1960 Side 26-42: Af Tage Sørensen

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
Claus SørensenClaus Sørensen  ‎(M1677)‎
Type: Foto

View Media for ...


Forældre og familie
Far
Jeppe Christian Sørensen ‎(I5757)‎
Født 5 januar 1855 37 21 Årgab, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring juli 1940 ‎(Alder 85)‎ Hjerting, Guldager Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
-4 år
Mor
 
Johanne Madsen ‎(I5758)‎
Født 12 marts 1851 24 19 Outrup Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring oktober 1909 ‎(Alder 58)‎ Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK

Ægteskab: 24 oktober 1875 -- oksby Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
5 måneder
nr.1
Bror
Søren Peder Sørensen ‎(I5778)‎
Født 28 marts 1876 21 25 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.2
Søster
Bodil Marie Sørensen ‎(I5779)‎
Født 26 januar 1878 23 26 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring juli 1878 ‎(Alder 5 måneder)‎ Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
18 måneder
nr.3
Søster
Bodil Marie Sørensen ‎(I5780)‎
Født 26 juli 1879 24 28 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Død omkring maj 1897 ‎(Alder 17)‎ Guldager Sogn, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.4
Bror
Mads Sørensen ‎(I5781)‎
Født 9 oktober 1881 26 30 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.5
Bror
Ole Martin Sørensen ‎(I5782)‎
Født 3 januar 1884 28 32 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.6
Søster
Kirstine Marie Sørensen ‎(I5784)‎
Født 7 februar 1886 31 34 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.7
Claus Sørensen ‎(I5759)‎
Født 2 februar 1888 33 36 Langli, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 29 juli 1976 ‎(Alder 88)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.8
Bror
Jens Peder Sørensen ‎(I5785)‎
Født 2 marts 1890 35 38 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.9
Bror
Kristen Peder Sørensen ‎(I5786)‎
Født 10 marts 1892 37 40 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.10
Søster
Jette Krestence Johanne Sørensen ‎(I5787)‎
Født 3 maj 1894 39 43 Langli, Ho Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Antoinette Karoline Karstensen
Claus Sørensen ‎(I5759)‎
Født 2 februar 1888 33 36 Langli, Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 29 juli 1976 ‎(Alder 88)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
7 år
Hustru
 
Antoinette Karoline Karstensen ‎(I5760)‎
Født 2 november 1894 Stakroge, Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
Død 16 marts 1980 ‎(Alder 85)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK

Ægteskab: 22 august 1913 -- Sønder Omme Sogn, Nørvang Herred, Vejle Amt, DNK
2 år
nr.1
Søn
Tage Sørensen ‎(I5761)‎
Født 5 december 1915 27 21 Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK
Død 17 maj 2016 ‎(Alder 100)‎ Esbjerg Købstad, Skast Herred, Ribe Amt, DNK