Ancher Anchersen Ancher Anchersen  ‎(I798)‎
Navn:
Ancher Anchersen

Køn: MandMand
      

Født: 17 januar 1644 35 19 Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, DNK
Død: 19 juni 1701 ‎(Alder 57)‎
Fakta og detaljer om personen

Født 17 januar 1644 35 19 Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, DNK

Erhverv godsejer til Laage
Erhverv omkring 1682 ‎(Alder 37)‎ Sonepræst i kolding

Erhverv mellem 1693 og 1701 ‎(Alder 48)‎ Magister, Biskop i Ribe Stift

Død 19 juni 1701 ‎(Alder 57)‎
Sidst ændret 5 marts 2018 - 19:35:28 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F478)
Ancher Sørensen
1608 - 1682
Anna Jeremiasdatter WULFF
1625 - 1700
Søren Anchersen Colding
1638 - 1690
Ancher Anchersen
1644 - 1701

Pleje forældre  (F476)
Ancher Sørensen
1608 - 1682
Maren Nielsdatter Bøgvad
1618 - 1639
Søren Anchersen
1638 - 1690

Nærmeste familie  (F479)
Marie Pedersdatter
- 1688
Mathias Anchersen
1682 - 1741

Nærmeste familie  (F480)
Anna Nielsdatter Obling
-


Noter

Note
Dansk biografisk Lexikon </dbl/> / I. Bind. Aaberg - Beaumelle </dbl/1/> /

<b>Anchersen, Ancher,</b> 1644-1701, Biskop. Han var en
Søn af Mag. Ancher Sørensen, Præst i Kolding og
Provst i Brusk Herred, og Anne Jeremiasdatter og
blev født 17. Jan. 1644 i Kjærteminde, hvorhen hans
Forældre vare flygtede, da Svenskerne under Krigen
besatte Jylland. Han fik sin Undervisning i Odense
Skole og senere i denne Bys Gymnasium, indtil han
1661 blev indskrevet som Student ved Kjøbenhavns
Universitet. Under et Ophold i Tyskland 1665-66
studerede han, særlig i Wittenberg, Theologi
og orientalske Sprog. Han blev derpaa Rektor
ved Kolding Skole 1668 og disputerede 1671 for
Magistergraden. Da Kongen under sine Ophold paa
Koldinghus jævnlig havde haft Lejlighed til at
høre ham prædike, blev dette Kjendskab Anledning
til, at A. 1692 blev Hofprædikant hos Kronprins
Frederik under dennes Udenlandsrejse 1692-93. Efter
sin Hjemkomst blev han udnævnt til Biskop over
Ribe Stift og ved kgl. Resolution s. A. til
Dr. theol. En Forkølelse, som han paadrog sig
paa en Visitationsrejse, blev Aarsag til hans Død
19. Juni 1701. Universitetsprogrammet, som udstedtes
i Anledning af hans Død, kalder ham «en Mand af
gammeldags Sæder, som kun deri var ny, at han ikke
havde den gamle Tids Fejl». Han blev 1673 gift med
Marie Pedersdatter, med hvem han havde 4 Sønner,
blandt hvilke nedennævnte Mathias Anchersen, og 4
Døtre, og efter hendes Død 1688 med Anne Nielsdatter
Obling. I Litteraturen er han ikke optraadt.

Universitetsprogram 1701. Giessing,
Jubel-Lærere II, 1, 274. V. A. Secher,
Meddelelser om Slægten Secher ‎(Siker)‎ S. 60 ff.

<i>V. A. Secher.</i>

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
media/Ancher Anchersen.jpgmedia/Ancher Anchersen.jpg  ‎(M244)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Ancher Sørensen ‎(I801)‎
Født 21 juli 1608
Død 16 november 1682 ‎(Alder 74)‎ Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
16 år
Mor
 
Anna Jeremiasdatter WULFF ‎(I802)‎
Født 1625 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
Død 21 april 1700 ‎(Alder 75)‎ Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK

Ægteskab: 1641
-3 år
nr.1
Bror
Søren Anchersen Colding ‎(I5590)‎
Født 1638 29 13 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
Død 3 februar 1690 ‎(Alder 52)‎ Ringkøbing Købstad, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
6 år
nr.2
Ancher Anchersen ‎(I798)‎
Født 17 januar 1644 35 19 Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, DNK
Død 19 juni 1701 ‎(Alder 57)‎
Faderens familie med Maren Nielsdatter Bøgvad
Far
Ancher Sørensen ‎(I801)‎
Født 21 juli 1608
Død 16 november 1682 ‎(Alder 74)‎ Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
9 år
Stedmor
 
Maren Nielsdatter Bøgvad ‎(I1071)‎
Født 1618
Død 1639 ‎(Alder 21)‎

Ægteskab: 1637
1 år
nr.1
Halvbror
Søren Anchersen ‎(I941)‎
Født 1638 29 20 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
Død 3 februar 1690 ‎(Alder 52)‎ Ringkøbing Købstad, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Marie Pedersdatter
Ancher Anchersen ‎(I798)‎
Født 17 januar 1644 35 19 Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, DNK
Død 19 juni 1701 ‎(Alder 57)‎
Hustru
Marie Pedersdatter ‎(I1072)‎
Død 1688
nr.1
Søn
Mathias Anchersen ‎(I800)‎
Født 16 marts 1682 38 Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
Død 1741 ‎(Alder 58)‎
Personens familie med Anna Nielsdatter Obling
Ancher Anchersen ‎(I798)‎
Født 17 januar 1644 35 19 Kerteminde Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt, DNK
Død 19 juni 1701 ‎(Alder 57)‎
Hustru