Hans Peder Ammitsbøl  ‎(I876)‎
Navn:
Hans Peder Ammitsbøl

Køn: MandMand
      

Født: 1759 26 34 Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, DNK
Død: 27 december 1821 ‎(Alder 62)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født 1759 26 34 Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, DNK

Ejendom Fiskerøgeriets Camping, Sdr. Klitvej 185, Bjerregaard, 6960, Hvide Sande.


Vis detaljer Note: PJ/Opstilling af 6 nye hytter på Fiskerøgeriets Camping

PJ/Fiskerøgeriets Camping, Sdr. Klitvej 185, Bjerregaard, 6960, Hvide Sande.

Tilladese/dispensation til opstilling af yderligere 6 campinghytter på Fiskerøgeriets Camping - ejendommen matr.nr. 158f, Søgård Hovedgård, Holmsland Klit meddeles herved.

Tilladelsen er meddelt efter § 2, stk. 2 i Lov om sommerhuse og campering jfr. § 2, stk. 1 og § 7 ‎(hytter m.v.)‎, i Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2000 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser ‎(Campingreglementet)‎. Dispensationen er meddelt efter § 65 jfr. § 15, stk. 1 i Lov om naturbeskyttelse ‎(strandbeskyttelseslinie)‎.

Der opstilles to hytter på 15 m2 og fire hytter på 22 m2. Der monteres køkkenvask i alle hytter og der forberedes til indretning af badeværelse.

Fiskerøgeriets Camping ligger i kystnærhedszone 1 ‎(friholdt for bebyggelse)‎ og i internationalt naturbeskyttelsesområde.

Begrundelse

Amtet har vurderet, at opstilling af de 6 nye hytter i et område, hvor der i forvejen er hytter, ikke vil medføre yderligere forstyrrelser for de fugle, som området bl.a. er udpeget på grundlag af ‎(udpegningsgrundlaget er ynglende liste-I arter: klyde, rørhøg, mosehornugle og splitterne, samt store forekomster af et antal trækgæster)‎.

Campingpladsens kapacitet

Campingpladsens totale areal er 6,6 ha.

Campingpladsens kapacitet er 660 personer, svarende til 220 campingenheder.

Der er nu tilladelse til opstilling af i alt 20 hytter og udlejning af 2 campingvogne.

Kommunen anbefaler.

8-70-4-659-3-02 / Lena Olesen.

Ejendom herregården Søgaard


Vis detaljer Note: Så må vi videre nordpå på Holmsland Klit – og støder på stednavnet Bjerregaard. En lokal historiker oplyser, at navnet stammer fra, at en herremand fra herregården ''Søgaard'' byggede en gård her sydligt på Holmsland Klit – i ''æ bjerre'', som efter den stedlige dialekt betyder i klitterne.
Gården kom derfor til at hedde ''Æ Bjerregaard'' og nu kaldes hele området for Bjerregaard. Også her kan man ikke undgå at bemærke den smukke natur – både ved fjorden og ved havet. Om sommeren er der livlig surfer-aktivitet på fjorden, mens der langs hele vestkys-ten bades – og slikkes sol. Men på alle årstider indbyder naturen på hele Holmsland Klit til vandreture og dejlige oplevelser.

Ejendom Matr. nr. 156 qd,Søgård Hovedgård,Holmsland Klit


Vis detaljer Note: Ejendom
Matr. nr. 156 qd,Søgård Hovedgård,Holmsland Klit
Nymandsbjerg 20
Bjerregaard
6960 Hvide Sande

Ejendomsværdi
Pr. 01.01.2001Kr. 1400000,heraf grundværdi 120700

Ægteskab Susanne Elisabeth Tafteberg - 2 december 1796 ‎(Alder 37)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Godset SøgaardGodset Søgaard


Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 42)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Hovedgaard Søegaard, , , , FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Hans Peder Amidsbøll, 42 , Gift, Huusbonde, Kancellie assessor, jorddrot,
Sussanne Elisabeth fød Tafteberg, 47 , Gift, Hans Frue kone, ,
Anne Katrine fød Bagge, 77 , Enke, Huusbondens Frue moder, Faar ophold paa gaarden,
Anne Katrine fød Fisker, 64 , Enke, Ubeslægtet, ophold, Enkefruens opvarterske,
Jens Jensen, 51 , Ugift, Tjenestefolk, Ladefoged,
Niels Mikkelsen, 40 , Ugift, Tjenestefolk, Skjøt og strand ridder,
Jens Jensen, 30 , Ugift, Tjenestefolk, Kudsk,
Knud Kristensen, 31 , Ugift, Tjenestefolk, Tærsker,
Milter Pedersen, 25 , Ugift, Tjenestefolk, Stald og gaardskarl,
Kristen Karlsen, 21 , Ugift, Tjenestefolk, Rygter,
Iver Ollesen, 14 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ane Kirstine Ollesdatter, 29 , Ugift, Tjenestefolk, Kjøkkenpige,
Johanne Larsdatter, 29 , Ugift, Tjenestefolk, Bryggerspige,
Karen Jensdatter, 20 , Ugift, Tjenestefolk, ,

Begivenhed Susanne Elisabeth Tafteberg - 1817 ‎(Alder 58)‎


Kilde: Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark med Færøerne, Island, Grønland og de vestindiske Øer stift.f 1894
Publikation: Gad / 1898


Vis detaljer Note: Holmsland Sogn.
1. Det Amnidsbøll'ske Legat, ogsaa kaldet ''Søgaards Legat'', stiftet 1817 af Assessor Hans Peter Amnidsbøll til Søgaard ‎(f. 1759 død 27. Dec. 1821)‎ og Hustru Susanne Elisabeth Tafteberg med 2,000 Rdl., paa Skiftet udlagte med 508 Rdl. 4 Mk. 12 Sk., nu 1,020 Kr. 46 Ø., hvis Renter uddeles til 4 Trængende af Søgaards Fæstere paa Holmslands Nysogns Klit.
Legatet bestyres under Amtsraadets Tilsyn af Sognepræsten, Eieren af Søgaard og Sognefogden.
Testamente af 9. Dec. 1817 ‎(Ringkj. Amts Leg., S. 39)‎, konfirm. 16. Jan. 1822.

ForbindelserINDI

Witness at event _EVN 874: Ane Cathrine Tafteberg  (I187) - [Slægtskabsdiagram]

Slægtskab: Witness at event _EVN 874
Død 27 december 1821 ‎(Alder 62)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Begravelse 5 januar 1823 ‎(12 måneder efter død)‎ Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Kirkegård: Ny Sogn kirkegård

Nysogn KirkeNysogn Kirke


Sidst ændret 1 maj 2011 - 08:48:42
Nysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn KirkeNysogn Kirke


Vis detaljer for ...

Forældre  (F415)
Henrich Ammidsbøll
1733 - 1795
Ane Cathrine Pedersdatter Baggers
1725 - 1804
Hans Peder Ammitsbøl
1759 - 1821

Nærmeste familie  (F398)
Susanne Elisabeth Tafteberg
1753 - 1830


Noter
Ejendom PJ/Opstilling af 6 nye hytter på Fiskerøgeriets Camping

PJ/Fiskerøgeriets Camping, Sdr. Klitvej 185, Bjerregaard, 6960, Hvide Sande.

Tilladese/dispensation til opstilling af yderligere 6 campinghytter på Fiskerøgeriets Camping - ejendommen matr.nr. 158f, Søgård Hovedgård, Holmsland Klit meddeles herved.

Tilladelsen er meddelt efter § 2, stk. 2 i Lov om sommerhuse og campering jfr. § 2, stk. 1 og § 7 ‎(hytter m.v.)‎, i Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2000 om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser ‎(Campingreglementet)‎. Dispensationen er meddelt efter § 65 jfr. § 15, stk. 1 i Lov om naturbeskyttelse ‎(strandbeskyttelseslinie)‎.

Der opstilles to hytter på 15 m2 og fire hytter på 22 m2. Der monteres køkkenvask i alle hytter og der forberedes til indretning af badeværelse.

Fiskerøgeriets Camping ligger i kystnærhedszone 1 ‎(friholdt for bebyggelse)‎ og i internationalt naturbeskyttelsesområde.

Begrundelse

Amtet har vurderet, at opstilling af de 6 nye hytter i et område, hvor der i forvejen er hytter, ikke vil medføre yderligere forstyrrelser for de fugle, som området bl.a. er udpeget på grundlag af ‎(udpegningsgrundlaget er ynglende liste-I arter: klyde, rørhøg, mosehornugle og splitterne, samt store forekomster af et antal trækgæster)‎.

Campingpladsens kapacitet

Campingpladsens totale areal er 6,6 ha.

Campingpladsens kapacitet er 660 personer, svarende til 220 campingenheder.

Der er nu tilladelse til opstilling af i alt 20 hytter og udlejning af 2 campingvogne.

Kommunen anbefaler.

8-70-4-659-3-02 / Lena Olesen.
Ejendom Så må vi videre nordpå på Holmsland Klit – og støder på stednavnet Bjerregaard. En lokal historiker oplyser, at navnet stammer fra, at en herremand fra herregården ''Søgaard'' byggede en gård her sydligt på Holmsland Klit – i ''æ bjerre'', som efter den stedlige dialekt betyder i klitterne.
Gården kom derfor til at hedde ''Æ Bjerregaard'' og nu kaldes hele området for Bjerregaard. Også her kan man ikke undgå at bemærke den smukke natur – både ved fjorden og ved havet. Om sommeren er der livlig surfer-aktivitet på fjorden, mens der langs hele vestkys-ten bades – og slikkes sol. Men på alle årstider indbyder naturen på hele Holmsland Klit til vandreture og dejlige oplevelser.
Ejendom Ejendom
Matr. nr. 156 qd,Søgård Hovedgård,Holmsland Klit
Nymandsbjerg 20
Bjerregaard
6960 Hvide Sande

Ejendomsværdi
Pr. 01.01.2001Kr. 1400000,heraf grundværdi 120700
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ringkoebing, Hind, Nysogn, Hovedgaard Søegaard, , , , FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Hans Peder Amidsbøll, 42 , Gift, Huusbonde, Kancellie assessor, jorddrot,
Sussanne Elisabeth fød Tafteberg, 47 , Gift, Hans Frue kone, ,
Anne Katrine fød Bagge, 77 , Enke, Huusbondens Frue moder, Faar ophold paa gaarden,
Anne Katrine fød Fisker, 64 , Enke, Ubeslægtet, ophold, Enkefruens opvarterske,
Jens Jensen, 51 , Ugift, Tjenestefolk, Ladefoged,
Niels Mikkelsen, 40 , Ugift, Tjenestefolk, Skjøt og strand ridder,
Jens Jensen, 30 , Ugift, Tjenestefolk, Kudsk,
Knud Kristensen, 31 , Ugift, Tjenestefolk, Tærsker,
Milter Pedersen, 25 , Ugift, Tjenestefolk, Stald og gaardskarl,
Kristen Karlsen, 21 , Ugift, Tjenestefolk, Rygter,
Iver Ollesen, 14 , Ugift, Tjenestefolk, ,
Ane Kirstine Ollesdatter, 29 , Ugift, Tjenestefolk, Kjøkkenpige,
Johanne Larsdatter, 29 , Ugift, Tjenestefolk, Bryggerspige,
Karen Jensdatter, 20 , Ugift, Tjenestefolk, ,
1817 Holmsland Sogn.
1. Det Amnidsbøll'ske Legat, ogsaa kaldet ''Søgaards Legat'', stiftet 1817 af Assessor Hans Peter Amnidsbøll til Søgaard ‎(f. 1759 død 27. Dec. 1821)‎ og Hustru Susanne Elisabeth Tafteberg med 2,000 Rdl., paa Skiftet udlagte med 508 Rdl. 4 Mk. 12 Sk., nu 1,020 Kr. 46 Ø., hvis Renter uddeles til 4 Trængende af Søgaards Fæstere paa Holmslands Nysogns Klit.
Legatet bestyres under Amtsraadets Tilsyn af Sognepræsten, Eieren af Søgaard og Sognefogden.
Testamente af 9. Dec. 1817 ‎(Ringkj. Amts Leg., S. 39)‎, konfirm. 16. Jan. 1822.
1817 Holmsland Sogn.
1. Det Amnidsbøll'ske Legat, ogsaa kaldet ''Søgaards Legat'', stiftet 1817 af Assessor Hans Peter Amnidsbøll til Søgaard ‎(f. 1759 død 27. Dec. 1821)‎ og Hustru Susanne Elisabeth Tafteberg med 2,000 Rdl., paa Skiftet udlagte med 508 Rdl. 4 Mk. 12 Sk., nu 1,020 Kr. 46 Ø., hvis Renter uddeles til 4 Trængende af Søgaards Fæstere paa Holmslands Nysogns Klit.
Legatet bestyres under Amtsraadets Tilsyn af Sognepræsten, Eieren af Søgaard og Sognefogden.
Testamente af 9. Dec. 1817 ‎(Ringkj. Amts Leg., S. 39)‎, konfirm. 16. Jan. 1822.

View Notes for ...


Kilder
Billeder- og medier

Multimedie objekt
Nysogn KirkeNysogn Kirke  ‎(M879)‎

Multimedie objekt
Godset SøgaardGodset Søgaard  ‎(M740)‎
Susanne Elisabeth Tafteberg
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Henrich Ammidsbøll ‎(I907)‎
Født 1 januar 1733 Flade Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt, DNK
Død 12 oktober 1795 ‎(Alder 62)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-8 år
Mor
 
Ane Cathrine Pedersdatter Baggers ‎(I908)‎
Født omkring 1725 26 22 Søgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 22 maj 1804 ‎(Alder 79)‎ Søgård, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 24 maj 1758 -- Kolding Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, DNK
7 måneder
nr.1
Hans Peder Ammitsbøl ‎(I876)‎
Født 1759 26 34 Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, DNK
Død 27 december 1821 ‎(Alder 62)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Personens familie med Susanne Elisabeth Tafteberg
Hans Peder Ammitsbøl ‎(I876)‎
Født 1759 26 34 Seest Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, DNK
Død 27 december 1821 ‎(Alder 62)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-5 år
Hustru
 
Susanne Elisabeth Tafteberg ‎(I875)‎
Født omkring december 1753 37 34 Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 2 august 1830 ‎(Alder 76)‎ Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 2 december 1796 -- Søgård Hovedgård, Nørre Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt, DNK