Lauge Mathias Vedel Lauge Mathias Vedel  ‎(I884)‎
Fornavn: Lauge Mathias
Efternavn: Vedel

Køn: MandMand
      

Fornavn: Lago Mathias
Efternavn: Wedel
Multimedie objekt: @M916@
Multimedie objekt: @M807@
Multimedie objekt: @M806@
Multimedie objekt: @M810@
Multimedie objekt: @M915@
Multimedie objekt: @M917@
Multimedie objekt: @M544@
Multimedie objekt: @M864@
Multimedie objekt: @M864@
Multimedie objekt: @M544@
Multimedie objekt: @M917@
Multimedie objekt: @M915@
Multimedie objekt: @M810@
Multimedie objekt: @M806@
Multimedie objekt: @M807@
Multimedie objekt: @M916@
Multimedie objekt: @M864@
Multimedie objekt: @M544@
Multimedie objekt: @M917@
Multimedie objekt: @M915@
Multimedie objekt: @M810@
Multimedie objekt: @M806@
Multimedie objekt: @M807@
Multimedie objekt: @M916@
Multimedie objekt: @M916@
Multimedie objekt: @M807@
Multimedie objekt: @M806@
Multimedie objekt: @M810@

Født: 7 december 1752 30 30 Gudum Kloster gods, Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død: 13 juli 1827 ‎(Alder 74)‎
Fakta og detaljer om personen

Født 7 december 1752 30 30 Gudum Kloster gods, Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch? International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Lage Mathias Vedel
Male


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: 07 DEC 1752 , , Denmark

Christening:
Death: 13 JUL 1827

Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Johan Frederik Vedel Family
Mother: Marie or Maren Madsdatter Staby


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted after 1991 by a member of the LDS Church. No additional information is available. Ancestral File may list the same family and the submitter.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
No source information is available.


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 3/27/2006)‎. 29 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites

Gudum kloster omkr. 1670Gudum kloster omkr. 1670


Dåb efter 7 december 1752 Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

DåbDåb


Uddannelse 1774 ‎(Alder 21)‎ student i Odense

OdenseOdense


Ægteskab Kirstine Cathrine Smith - 10 marts 1785 ‎(Alder 32)‎
Erhverv 19 august 1785 ‎(Alder 32)‎ ordineret som personlig kapellan sin kommende svigerfar, sognepræsten Peder Troelsen Smith i Mern

Erhverv 10 oktober 1786 ‎(Alder 33)‎ Sognepræst Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, DNK

Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 34)‎ præstegården, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
praestoe, Baarse, Everdrup, Ewerdrup Bÿe, , præstegården, 1, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lago Mathias Wedel, 33 , Gift, husbonde, sognepræst,
Kirstine Cathrine Smith, 35 , Gift, madmoder, ,
Barbara Heggelund, født Lærke, 47 , Gift, den forrige præsts kone, manden er præst på Bornholm,
Andreas Heggelund, 12 , Ugift, hendes børn, ,
Magrete Heggelund, 14 , Ugift, hendes børn, ,
Otto Heggelund, 6 , Ugift, hendes børn, ,
Peder Clausen, 58 , Enke‎(mand)‎, tjenestefolk, ,
Peder Jörgensen, 27 , Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Peders Datter, 26 , Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Jens Datter, 68 , Ugift, tjenestefolk, ,

Antal børn Kirstine Cathrine Smith - 17 maj 1788 ‎(Alder 35)‎ tvillinger

Litteratur anmeldelse 4 april 1794 ‎(Alder 41)‎
media/ALZ_1794.jpgmedia/ALZ_1794.jpg


Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 48)‎ præstegården, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
praestoe, Baarse, Everdrup, Ewerdrup Bÿe, , præstegården, 9.fam., FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lago Matt: Wedel, 48 , Gift, husbond, sognepræst i Everdrup sogn,
Catr: Kirst: Smit:, 48 , Gift, hans kone, ,
Joh: Peter Wedel, 13 , Ugift, deres søn, ,
Claus Andersen, 22 , Ugift, tienestefolk, ,
Anne Anders Datter, 24 , Ugift, tienestefolk, ,
Amalia Niels Datter, 18 , Ugift, tienestefolk, ,
Niels Peitersen, 19 , Ugift, tienestefolk, ,
Niels Hansen, 18 , Ugift, tienestefolk, ,
Anne Jens Datter, 14 , Ugift, tienestefolk, ,

Bogudgivelse 1803 ‎(Alder 50)‎


Kilde: Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser : med Hensyn tildeels paa oeconom, og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800, 1801
Publikation: Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser : med Hensyn tildeels paa oeconom, og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800, 1801


Vis detaljer Note: L. M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser Med hensyn tildeels paa oeconom og statistiske Gjenstande I Aarene 1799-1804
Odense, 1806. Første hefte Kiøbenhavn, 1803.

‎[Fra biografisk leksikon: L.M. Wedel, Lago Mathias Wedel f. 1752 på Gudum Kloster, d. 1827 i Everdrup, student i Odense 1774, præst i Everdrup i Præstø Amt.
Han gik ligeså meget op i sin menigheds jordiske vel som den åndelige side af præstegerningen. Mest betydningsfuldt af hans forfatterskab er hans landskabsbeskrivelser og topografiske arbejder -folkloristiske og kulturhistoriske iagttagelser.]‎

Steenstrup svarer til sit Navn, thi Markerne have mange Steen, og endda giør man sig Umage at tilvejebringe flere ved Flid og Omkostninger, jeg meener Muursteeri som brændes i Præstens Ejendoms Gaard, i en dertil indrettet Teglovn, som er opsat af Kamp, med en Port midt paa til Indkiørsel; der brændes 32000 af Gangen, gode, store gule Steen, ogsaa nogle røde, saavelsom Tagsteen; Værket drives ved Tørv allene, hvoraf haves Overflødighed i en nærliggende Mose, og Leeret ligeledes strax ved i en Banke; der brændes i 12-13 Dage. I Steden for Æltningen med Heste eller Stude; bruges der en Maskine, omtrent som Skruen i en Caffemølle, der udjevner og søndergnider Leeret, og omtrækkes af en Hest. Til hver Ovnfuld Steen forbruges omtrent 200 læs Tørv. Det koster meget at lønne de mange nødvendige Arbejder, men Fordelen er dog klækkelig. Indretningen med Ovn, Lade, Former, Strygeplads o.s.v. er simpel, men særdeles god. Værket ligger ved Vejen paa højre Haand, og er værd at besee for den, som har nogen Kundskab om Teglovne i Almindelighed, da man overbevises om, at et simpelt Landsby-Anlæg kan levere gode, maaske bedre Muursteen end større, bekostelige og konstlede Værker, der holde Inspectører, Mestere, Bogholdere, Casserer o.s.v.
Præstegaarden i Steenstrup udmærker sig især ved en herlig Kornlade, 11 Fag med Lude ved begge Sider og 22 Alen høj, bygt efter egen Indretning, saa den rummer ligesaa meget som ellers 30 Fag sædvanlig Bygning. Her er god Humle, mange Kartofler, og Præstens Korn paa Marken lovede den bedste Afgrøde, thi Jordens hele Behandling viste, at han var Landmand baade praktisk og theoretisk.

I Nærheden ligger Leutved, en gammel Herregaard hvis Bygninger ere tildeels Bindingsværk. Paa Marken stod Kornet og Græsset gandske godt. En Hestestald er der, som er meget smuk ja næsten for smuk til Heste.

Krogenfeld, en nye prægtig Bygning af 3 Etager, beliggende lige under Skoven, staaer under Arbeide og har Anseelse til at blive meget smuk; kun Skade, Beliggenheden er ikke godt valgt, da den mangler Udsigt. Den har faa Jorder, som tildeels ere Siide og ikke af den bedste Art; mange Grøvter vare begyndte paa til Vandledning og Vejes Anlæg. Endeel andre Herregaarde og Egne her i Nærheden anmærker jeg paa Tilbagevejen gennem Fyen.

L.M.Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligske og skjønneste Egne af de danske Provinser : med hensyn tildeels paa oeconom. og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800 & 1801L.M.Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligske og skjønneste Egne af de danske Provinser : med hensyn tildeels paa oeconom. og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800 & 1801


Litteratur anmeldelse 28 juli 1806 ‎(Alder 53)‎
Allgemeine Literatur-Zeitung side 185 og 186Allgemeine Literatur-Zeitung side 185 og 186

Note: ­http­:/­zs­.­thulb­.­uni­-­jena­.­de­/­receive­/­jportal_jparticle_00046446­Allgemeine Literatur-Zeitung side 187 og 188Allgemeine Literatur-Zeitung side 187 og 188


Begivenhed Kirstine Cathrine Smith - 1818 ‎(Alder 65)‎
Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i EverdrupTopografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i Everdrup

Note: Kilde afskrift: ­http­:/­www­.­vognstyrer­.­dk­/­TekstogFoto­/­Everdrup­%­201818­/­Titelblad­.­htm­


Død 13 juli 1827 ‎(Alder 74)‎
Begivenhed 1990 ‎(162 år efter død)‎


Vis detaljer Note: BOG

Juul, Kurt H.
Mads og Mathias : en aldeles sandfærdig beretning fra 1700-tallet
1990. 89 sider
Forlag: Stout
Emne: 1700-1799 ; historie ; Danmark
Opstilling i folkebiblioteker: skønlitteratur
I 1756 bliver 11-årige Mads legekammerat med den lille Finlande Mathias, der er søn af herremanden på Gudumkloster. De to venner Finlandder på mange sjove og frække påfund
Fra 10 år
Originaludgave: 1990
ISBN: 87-7253-002-2
Pris ved udgivelsen: kr. 95,00

Sidst ændret 6 maj 2011 - 17:41:10 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F402)
Johan Frederik Laugesen Wedel
1722 - 1800
Maren Madsdatter Stabye
1722 - 1800
Lauge Mathias Vedel
1752 - 1827
Christian Allerup Vedel
1754 -
Birthe Sofie Wedel
1755 - 1809
Markus Staby Vedel
1755 -
Ane Marie Vedel
1757 -
Bernhard Mathias Wedel
1759 - 1819

Nærmeste familie  (F416)
Kirstine Cathrine Smith
1752 - 1830
Johan Peter Marcus Wedel
1788 - 1864
Otto Casper Valentin Wedel
1788 - 1852


Noter

Note
<b>Wedel, Lago Matthias</b> 1752-1827, Præst,
en Sønnesøns Sønnesøn af Anders S. V., var Søn af Proprietær Joh. Fred. W. ‎(d. 1800)‎
og Maren f. Staby og født paa sip. fædrene Gaard Gudumkloster
7. Dec. 1752. Han dimitteredes fra Odense 1774 og tog theologisk
Embedsexamen 1782, hvorefter han 1785 blev personel Kapellan i
Mern paa Sjælland og 1786 Sognepræst i Everdrup, Baarse Herred,
hvor han døde 13. Juli 1827. Han ægtede 10. Marts 1785 Kirstine
Cathrine Smith ‎(f. 31. Juli 1752, d. 14. Okt. 1830)‎, Datter af
Jubellæreren M. Peter S. i Mern. -- W. var en ivrig Landmand; efter
hans eget Sigende havde han forbedret sin Præstegaard, saa Everdrup
fra et ringe Kald var bleven et godt. For et af sine mange landøkonomiske
Skrifter, om Mosers Opdyrkning ‎(1800)‎, fik han Landhusholdningsselskabets
lille Medaille. Flere af hans andre Skrifter
fik vel, da de udkom, velvillig Anmeldelse, men der bemærkedes
dog med rette om dem, at de savnede Orden og Fuldstændighed,
og at der var mange Fejl i dem. I et af dem «Økonomisk-patriotiske
Afhandlinger» ‎(1796)‎ skriver han om Tobakspiber, Brændeprisens
Stigning, hvor Pengene blive af, tætte Støvlefødder, The af
Jordbærblade, Frost i Hænder og Fødder, Tandpine m. m. I
senere Tid har han faaet daarligt Skudsmaal baade som Forfatter
og som Præst.

Note
‎(Lago Mathias Wedel fødtes 7. december 1752 på gården Gudum Kloster som søn af proprietær Johan Frederiksen Laugesen Wedel og Marie Madsdatter Staby. Han blev student fra Odense i 1774 og i 1782 cand.theol. Den 19. august 1785 blev han ordineret som personlig kapellan hos sin kommende svigerfar, sognepræsten Peder Troelsen Smith i Mern. Wedel blev 10. marts 1785 gift med Kirstine Cathrine Smith, født 31. juli 1752 i Holbæk. Wedel blev sognepræst i Everdrup 10. oktober 1786, hvor han virkede til sin død 13. juli 1827. Parret fik tvillingesønner den 17. maj 1788.)‎
Født IGI Individual Record FamilySearch? International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


Lage Mathias Vedel
Male


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth: 07 DEC 1752 , , Denmark

Christening:
Death: 13 JUL 1827

Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Parents:
Father: Johan Frederik Vedel Family
Mother: Marie or Maren Madsdatter Staby


--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Record submitted after 1991 by a member of the LDS Church. No additional information is available. Ancestral File may list the same family and the submitter.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
No source information is available.


--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 3/27/2006)‎. 29 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites
Folketælling Samtlige personer i husstanden
praestoe, Baarse, Everdrup, Ewerdrup Bÿe, , præstegården, 1, FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lago Mathias Wedel, 33 , Gift, husbonde, sognepræst,
Kirstine Cathrine Smith, 35 , Gift, madmoder, ,
Barbara Heggelund, født Lærke, 47 , Gift, den forrige præsts kone, manden er præst på Bornholm,
Andreas Heggelund, 12 , Ugift, hendes børn, ,
Magrete Heggelund, 14 , Ugift, hendes børn, ,
Otto Heggelund, 6 , Ugift, hendes børn, ,
Peder Clausen, 58 , Enke‎(mand)‎, tjenestefolk, ,
Peder Jörgensen, 27 , Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Peders Datter, 26 , Ugift, tjenestefolk, ,
Maren Jens Datter, 68 , Ugift, tjenestefolk, ,
Folketælling Samtlige personer i husstanden
praestoe, Baarse, Everdrup, Ewerdrup Bÿe, , præstegården, 9.fam., FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lago Matt: Wedel, 48 , Gift, husbond, sognepræst i Everdrup sogn,
Catr: Kirst: Smit:, 48 , Gift, hans kone, ,
Joh: Peter Wedel, 13 , Ugift, deres søn, ,
Claus Andersen, 22 , Ugift, tienestefolk, ,
Anne Anders Datter, 24 , Ugift, tienestefolk, ,
Amalia Niels Datter, 18 , Ugift, tienestefolk, ,
Niels Peitersen, 19 , Ugift, tienestefolk, ,
Niels Hansen, 18 , Ugift, tienestefolk, ,
Anne Jens Datter, 14 , Ugift, tienestefolk, ,
L. L. M. Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser Med hensyn tildeels paa oeconom og statistiske Gjenstande I Aarene 1799-1804
Odense, 1806. Første hefte Kiøbenhavn, 1803.

‎[Fra biografisk leksikon: L.M. Wedel, Lago Mathias Wedel f. 1752 på Gudum Kloster, d. 1827 i Everdrup, student i Odense 1774, præst i Everdrup i Præstø Amt.
Han gik ligeså meget op i sin menigheds jordiske vel som den åndelige side af præstegerningen. Mest betydningsfuldt af hans forfatterskab er hans landskabsbeskrivelser og topografiske arbejder -folkloristiske og kulturhistoriske iagttagelser.]‎

Steenstrup svarer til sit Navn, thi Markerne have mange Steen, og endda giør man sig Umage at tilvejebringe flere ved Flid og Omkostninger, jeg meener Muursteeri som brændes i Præstens Ejendoms Gaard, i en dertil indrettet Teglovn, som er opsat af Kamp, med en Port midt paa til Indkiørsel; der brændes 32000 af Gangen, gode, store gule Steen, ogsaa nogle røde, saavelsom Tagsteen; Værket drives ved Tørv allene, hvoraf haves Overflødighed i en nærliggende Mose, og Leeret ligeledes strax ved i en Banke; der brændes i 12-13 Dage. I Steden for Æltningen med Heste eller Stude; bruges der en Maskine, omtrent som Skruen i en Caffemølle, der udjevner og søndergnider Leeret, og omtrækkes af en Hest. Til hver Ovnfuld Steen forbruges omtrent 200 læs Tørv. Det koster meget at lønne de mange nødvendige Arbejder, men Fordelen er dog klækkelig. Indretningen med Ovn, Lade, Former, Strygeplads o.s.v. er simpel, men særdeles god. Værket ligger ved Vejen paa højre Haand, og er værd at besee for den, som har nogen Kundskab om Teglovne i Almindelighed, da man overbevises om, at et simpelt Landsby-Anlæg kan levere gode, maaske bedre Muursteen end større, bekostelige og konstlede Værker, der holde Inspectører, Mestere, Bogholdere, Casserer o.s.v.
Præstegaarden i Steenstrup udmærker sig især ved en herlig Kornlade, 11 Fag med Lude ved begge Sider og 22 Alen høj, bygt efter egen Indretning, saa den rummer ligesaa meget som ellers 30 Fag sædvanlig Bygning. Her er god Humle, mange Kartofler, og Præstens Korn paa Marken lovede den bedste Afgrøde, thi Jordens hele Behandling viste, at han var Landmand baade praktisk og theoretisk.

I Nærheden ligger Leutved, en gammel Herregaard hvis Bygninger ere tildeels Bindingsværk. Paa Marken stod Kornet og Græsset gandske godt. En Hestestald er der, som er meget smuk ja næsten for smuk til Heste.

Krogenfeld, en nye prægtig Bygning af 3 Etager, beliggende lige under Skoven, staaer under Arbeide og har Anseelse til at blive meget smuk; kun Skade, Beliggenheden er ikke godt valgt, da den mangler Udsigt. Den har faa Jorder, som tildeels ere Siide og ikke af den bedste Art; mange Grøvter vare begyndte paa til Vandledning og Vejes Anlæg. Endeel andre Herregaarde og Egne her i Nærheden anmærker jeg paa Tilbagevejen gennem Fyen.
1990 BOG

Juul, Kurt H.
Mads og Mathias : en aldeles sandfærdig beretning fra 1700-tallet
1990. 89 sider
Forlag: Stout
Emne: 1700-1799 ; historie ; Danmark
Opstilling i folkebiblioteker: skønlitteratur
I 1756 bliver 11-årige Mads legekammerat med den lille Finlande Mathias, der er søn af herremanden på Gudumkloster. De to venner Finlandder på mange sjove og frække påfund
Fra 10 år
Originaludgave: 1990
ISBN: 87-7253-002-2
Pris ved udgivelsen: kr. 95,00

View Notes for ...


Kilder
Begivenhed Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser : med Hensyn tildeels paa oeconom, og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800, 1801
Publikation: Indenlandske Rejse igjennem de betydeligste og skjønneste Egne af de danske Provindser : med Hensyn tildeels paa oeconom, og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800, 1801

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
DåbDåb  ‎(M916)‎

Multimedie objekt
Allgemeine Literatur-Zeitung side 187 og 188Allgemeine Literatur-Zeitung side 187 og 188  ‎(M807)‎

Multimedie objekt
Allgemeine Literatur-Zeitung side 185 og 186Allgemeine Literatur-Zeitung side 185 og 186  ‎(M806)‎

Note: ­http­:/­zs­.­thulb­.­uni­-­jena­.­de­/­receive­/­jportal_jparticle_00046446­

Multimedie objekt
media/ALZ_1794.jpgmedia/ALZ_1794.jpg  ‎(M810)‎

Multimedie objekt
Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i Everdrup.Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i Everdrup.  ‎(M276)‎
Type: Bog


Note: ­http­:/­www­.­vognstyrer­.­dk­/­TekstogFoto­/­Everdrup­%­201818­/­Titelblad­.­htm­

Multimedie objekt
OdenseOdense  ‎(M915)‎

Multimedie objekt
L.M.Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligske og skjønneste Egne af de danske Provinser : med hensyn tildeels paa oeconom. og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800 & 1801L.M.Wedels Indenlandske Rejse igjennem de betydeligske og skjønneste Egne af de danske Provinser : med hensyn tildeels paa oeconom. og statistiske Gjenstande i Aarene 1799, 1800 & 1801  ‎(M917)‎

Multimedie objekt
Gudum kloster omkr. 1670Gudum kloster omkr. 1670  ‎(M864)‎

Multimedie objekt
Maleri af Lago Mathias omkr. 1800 - © Næstved MuseumMaleri af Lago Mathias omkr. 1800 - © Næstved Museum  ‎(M805)‎

Multimedie objekt
Topografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i EverdrupTopografie over Wordingborg Amt i Sjælland - Ved L. M. Wedel Præst i Everdrup  ‎(M914)‎
Type: Bog

Kirstine Cathrine Smith

Note: Kilde afskrift: ­http­:/­www­.­vognstyrer­.­dk­/­TekstogFoto­/­Everdrup­%­201818­/­Titelblad­.­htm­
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Johan Frederik Laugesen Wedel ‎(I883)‎
Født 18 juni 1722 Nustrup Sogn, Gram Herred, Haderslev Amt, DNK
Død omkring november 1800 ‎(Alder 78)‎ Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
-4 måneder
Mor
 
Maren Madsdatter Stabye ‎(I882)‎
Født omkring marts 1722 37 40 Landtind gård, Hanning Sogn, Bølling Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring november 1800 ‎(Alder 78)‎ Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK

Ægteskab: 19 marts 1752 -- Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
9 måneder
nr.1
Lauge Mathias Vedel ‎(I884)‎
Født 7 december 1752 30 30 Gudum Kloster gods, Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 13 juli 1827 ‎(Alder 74)‎
15 måneder
nr.2
Bror
Christian Allerup Vedel ‎(I1452)‎
Dåb 15 marts 1754
20 måneder
nr.3
Søster
Birthe Sofie Wedel ‎(I1377)‎
Dåb 6 november 1755
Død omkring august 1809 ‎(Alder 53)‎ Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
nr.4
Bror
Markus Staby Vedel ‎(I1450)‎
Dåb 6 november 1755
17 måneder
nr.5
Søster
Ane Marie Vedel ‎(I1451)‎
Dåb 11 april 1757
3 år
nr.6
Bror
Bernhard Mathias Wedel ‎(I1375)‎
Dåb 3 oktober 1759
Død 1 december 1819 ‎(Alder 60)‎
Personens familie med Kirstine Cathrine Smith
Lauge Mathias Vedel ‎(I884)‎
Født 7 december 1752 30 30 Gudum Kloster gods, Gudum Sogn, Skodborg Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død 13 juli 1827 ‎(Alder 74)‎
-4 måneder
Hustru
 
Kirstine Cathrine Smith ‎(I909)‎
Født 31 juli 1752 Holbæk Sogn, Merløse Herred, Holbæk Amt, DNK
Død 14 oktober 1830 ‎(Alder 78)‎

Ægteskab: 10 marts 1785
3 år
nr.1
Søn
Johan Peter Marcus Wedel ‎(I911)‎
Født 17 maj 1788 35 35 Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, DNK
Død 20 juni 1864 ‎(Alder 76)‎ Sophuslund, Everdrup Sogn, Bårse Herred, Præstø Amt, DNK
nr.2
Søn
Otto Casper Valentin Wedel ‎(I912)‎
Født 17 maj 1788 35 35
Død 1 januar 1852 ‎(Alder 63)‎ Holstebro Sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, DNK