Henrik Jensen Møekær Henrik Jensen Møekær  ‎(I966)‎
Navn:
Henrik Jensen Møekær

Køn: MandMand
      

Født: omkring 1735
Død: omkring februar 1810 ‎(Alder 75)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Fakta og detaljer om personen

Født omkring 1735
Ægteskab Ingeborg Hansdatter - 4 november 1766 ‎(Alder 31)‎ Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


HENRIK JENSEN
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth:
Christening:
Death:
Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: INGEBORG HANSDR Family
Marriage: 04 NOV 1766 Norre Nebel, Ribe, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:

M202731 1762 - 1863 0051567 Film NONE


Sheet: 00--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 25 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites

Begivenhed 1780 ‎(Alder 45)‎


Vis detaljer Note: IX. Hartk. 5.002. Mn. 13 og 6.
IX er kommet ud fra VIII omkring 1670. Beboeren er 1688 J. Chri-
stensen, 1708 S. C. Lønne. Kort efter deles gården, da IX B fraskilles. Endnu 1733 er S. C. Lønne her. 1758 H. J. Rasch, der gjorde fuldt
hoveri og svarede 1 td. byg. Den blev nu solgt fra herregården og helt splittet ad, så den 1778 er delt i 13 parceller.
6. Imidlertid har Henrik Jensen Møekær købt de tre gamle bol i byen.
De bliver vist sammen med nogle af parcellerne fra IX og fra andre gårde omkring 1780 til en gård på hartk. 4.020, som C. Eskesen skøder til J. Sørensen. Gården lå omtrent 100 alen øst for VII. 1802 N. Thomsen, hvis enke Karen Kirstine 1832 skøder til Jeppe Nielsen. 1854 Niels Poulsen, der 1884 fraskiller 6 a til sønnen Lars P. Nielsen og afstod den gamle gård til en anden søn Poul C. Nielsen. Poul Nielsen solgte 1892 til nogle gårdhandlere, der mageskiftede hjemmelodden til J. J. Jacobsen ‎(se 5 b)‎. 1910 P. Sørensen 1928 Bertel Olesen. 1939
H. Jensen, der tillige er barber.
6 a. 1884 Lars P. Nielsen. 1895 A. Madsen, hvis datter Margrethe blev gift med Bertel Sørensen.
6 g. Brænderigården, kaldet således, fordi her en årrække var brændevinsbrænderi. Gården har Jeppe Nielsen vist fraskilt til Laust Andersen. 1852 N. P. Christensen, der kort efter afstod til Morten Nielsen, som havde været karl på et brænderi i Ribe og var blevet gift med datteren derfra. Han købte nu brænderiprivilegiet af J. Jacobsen og begyndte brænderiet. Hans søn er den bekendte arkitekt, kgl. bygningsinspektør Magdahl Nielsen. Morten Nielsen ombyggede gården. Ved hans død ophørte brænderiet. 1875 A. J. Schmidt, der ligesom efterfølgeren var dyrlæge. De hørte til de første på egnen. 1879 Jørgen A. C. Jørgensen. 1881 N. C. Pasgaard. 1903 L. Pasgaard. 1945 J. Juhler Pedersen.
6 h har først ligget som parcel under 5 b, hvorfra Frands Christensen solgte den til Laurids A. Hansen, der bebyggede den.

Begivenhed 1782 ‎(Alder 47)‎


Vis detaljer Note: lA. Mn. 12
har Henrik Jensen Møekær 1778, men 1782 sælger han til C. Nielsen, der afhænder til C. Adamsen. Ejendommen, der ved matrikuleringen fik nr. 12, udstykkes nu i 4 parceller, der lagdes under andre gårde.

Folketælling 1 juli 1787 ‎(Alder 52)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ribe, Vester Horne, Lydum, Lydum, , Rærup Bye, , FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Søren Pedersen, 33 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Stivert Nielsdatter, 42 , Gift, Hans Kone, ,
Kirsten Christensdatter, 9 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Niels Christensen, 6 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Metthe Christensdatter, 3 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Niels Hansen, 54 , Enke, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Appelone Marie Nielsdatter, 17 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Hans Nielsen, 13 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Peder Christian Nielsen, 8 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Frands Christian Nielsen, 4 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Erik Sørensen, 33 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Jøregnsdatter, 35 , Gift, Hans Kone, ,
Søren Eriksen, 3 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Ole Jensen, 22 , Ugift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
Jens Olsen, 49 , Gift, ‎[Hosbondens Forældre]‎, Sognefoged,
Metthe Hansdatter, 61 , Gift, ‎[Hosbondens Forældre]‎, ,
Karen Henriksdatter, 13 , Ugift, Tienestepige, ,

Henrik Jensen, 56 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Ingeborg Hansdatter, 50 , Gift, Hans Kone, ,
Jens Henriksen, 19 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Stine Henriksdatter, 17 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Hans Henriksen, 11 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Jørgen Henriksen, 6 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,

Peder Nielsen, 62 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
?? Mikelsdatter, 40 , Gift, Hans Kone, ,
Ingeborg Pedersdatter, 15 , Ugift, Hans Datter af første Ægteskab, ,
Mikkel Pedersen, 6 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Anna Pedersdatter, 5 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Mette Pedersdatter, 11 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Henrik Pedersen, 2 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Jens Sørensen, 28 , Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
Kirsten Christensdatter, 22 , Gift, Madmoder, ,
Thomas Therkelsen, 15 , Ugift, Tienestedreng, ,
Peder Povelsen, 25 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Ane Katrine Adamsdatter, 22 , Gift, Hans Kone, ,
Povel Pedersen, 2 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Adam Henrik Pedersen, 1 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Lauritz Pedersen, 13 , Ugift, Mandens Broder, ,
Karen Svendsdatter, 55 , Enke, Tienestepige, ,
Jeppe Henriksen, 37 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Appelone Jensdatter, 36 , Gift, Hans Kone, ,
Birgithe Jeppesdatter, 5 , Ugift, deres Datter, ,
Ole Nielsen, 57 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Anna Hansdatter, 45 , Gift, Hans Kone, ,
Hans Olsen, 13 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Bodil Marie Olsdatter, 10 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Niels Olsen, 7 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Zidsel Jensdatter, 96 , Enke, Hustruens Moder, ,
Jens Nielsen, 64 , Gift, Mand, Bonde og Huusmand,
Anna Jørgensdatter, 64 , Gift, Hans Kone, ,
Anders Hansen, 36 , Gift, Mand, Huusmand og Tømmermand,
Appelone Christensdatter, 31 , Gift, Hans Kone, ,
Søren Andersen, 11 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Christen Andersen, 1 , Ugift, Søn af sidste Ægteskab, ,
Christen Nielsen, 27 , Gift, Mand, Huusmand og Smed,
Anna Jørgensdatter, 34 , Gift, Hans Kone, ,
Metthe Margrethe Christensdatter, 1 , Ugift, deres Datter, ,
Jørgen Jensen, 34 , Gift, Mand, Bonde og Huusmand,
Ellen Jakobsdatter, 37 , Gift, Hans Kone, ,
Niels Jørgensen, 7 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Helvig Marie Jørgensdsatter, 2 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Niels Hansen, 63 , Gift, Mand, Huusmand og Inderste,
Ingeborg Jensdatter, 73 , Gift, Hans Kone, ,
Metthe Pouelsdatter, 54 , Gift, Kone, Inderste,
Ellen Nielsdatter, 52 , Enke, Kone, Inderste og Væver,
Anna Nielsdatter, 50 , Ugift, Pige, Inderste og Væver,
Christen Lauritzsen, 27 , Gift, Mand, Skoleholder,
Maren Nielsdatter, 35 , Gift, Hans Kone, ,
Margrethe Kirstine Christensdatter, 5 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Lauritz Christensen, 3 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,

Begivenhed 1787 ‎(Alder 52)‎

Vis detaljer Note: beholdt Svend Lauridsen og fik yderligere jord fra V. 1778 C. Nielsen, der må have købt gården i selveje, for 1787 sælger han til Henrik Jensen Møekær, forhen lA. 1818 Jens Henriksen. 1826 Jørgen Sørensen. 1854 S. Jørgensen, der førte krig mod sine naboer, lå ofte i proces og rejste til sidst til Amerika. 1882 Nis Beck. 1888 S. Chr. Christensen. 1892 C. Lauridsen Christensen, der kom fra Amerika og arbejdede ihærdigt på at gøre gården til en mønstergård, men rejste igen til Amerika som en skuffet mand. 1902 Frands Christensen, 1916 Frands H. Christensen, 1929 Kr. Frandsen Jensen.
8 b m. fl. S. Jørgensen fraskilte 1869 denne ejendom til C. Christensen, kaldet Kræ Mose eller Snedker. Gården ligger ude i engene. 1882 Frands C. Sørensen, 1923 H. P. Sørensen. 1954 Tage Vandborg.
8f fraskilte Frands Christensen 1912 til S. L. Kristiansen, 1947 Folmer B. Sørensen, 1948 Søren M. Sørensen.

Folketælling 1 februar 1801 ‎(Alder 66)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: Samtlige personer i husstanden
ribe, Vester Horne, Lydum, Rærup, , -, 6, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jens Henriksen, 33 , Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer,
Kirsten Pedersdttr, 34 , Gift, hans Kone, -,
Ingeborg Jensdatter, 8 , Ugift, deres Børn, -,
Henrik Jensen, 5 , Ugift, deres Børn, -,
Karen Jensdatter, 3 , Ugift, deres Børn, -,
Metthe Jensdatter, 1 , Ugift, deres Børn, -,
Maren Jensdatter, 22 , Ugift, Tienestepige, -,
Henrik Jensen, 68 , Gift, Hosbondens Forældre, nyde Aftægt,
Ingeborg Hansdttr, 64 , Gift, Hosbondens Forældre, nyde Aftægt,

Død omkring februar 1810 ‎(Alder 75)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK

Begravelse 9 februar 1810 ‎(Alder 75)‎ Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK


Vis detaljer Note: 1810 d. 9. feb. Begr. 11. feb. Henrik Jensen Rærup 74 aar.
Sidst ændret 6 august 2019 - 21:53:40 - Sidst opdateret af: Lodberg
Vis detaljer for ...

Forældre  (F526)
Jens Henriksen
-
Christen Jensen Møekiær
1732 - 1795
Henrik Jensen Møekær
1735 - 1810

Nærmeste familie  (F442)
Ingeborg Hansdatter
1737 - 1821
Jens Henriksen
1767 - 1834
Anna Henriksdatter
1769 -
Søren Henriksen
1772 -
Hans Henriksen
1775 -
Jørgen Henriksen
1778 -
Jørgen Henriksen
1779 -


Noter
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


HENRIK JENSEN
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth:
Christening:
Death:
Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: INGEBORG HANSDR Family
Marriage: 04 NOV 1766 Norre Nebel, Ribe, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:

M202731 1762 - 1863 0051567 Film NONE


Sheet: 00--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 25 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites
Ægteskab IGI Individual Record FamilySearch™ International Genealogical Index v5.0
Denmark
Search Results | Download | Pedigree

--------------------------------------------------------------------------------


HENRIK JENSEN
Male Family


--------------------------------------------------------------------------------
Event‎(s)‎:
Birth:
Christening:
Death:
Burial:


--------------------------------------------------------------------------------
Marriages:
Spouse: INGEBORG HANSDR Family
Marriage: 04 NOV 1766 Norre Nebel, Ribe, Denmark--------------------------------------------------------------------------------
Messages:
Extracted marriage record for locality listed in the record. The source records are usually arranged chronologically by the marriage date.


--------------------------------------------------------------------------------
Source Information:
Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type:

M202731 1762 - 1863 0051567 Film NONE


Sheet: 00--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. English approval: 3/1999
Use of this site constitutes your acceptance of these Conditions of Use ‎(last updated:
3/22/1999)‎. Privacy Policy ‎(last updated: 11/24/2004)‎. 25 ­http­://­www­.­familysearch­.­org­ v.2.5.0
About Us | Contact Us | Press Room
LDS Church Sites | LDS Country Sites
1780 IX. Hartk. 5.002. Mn. 13 og 6.
IX er kommet ud fra VIII omkring 1670. Beboeren er 1688 J. Chri-
stensen, 1708 S. C. Lønne. Kort efter deles gården, da IX B fraskilles. Endnu 1733 er S. C. Lønne her. 1758 H. J. Rasch, der gjorde fuldt
hoveri og svarede 1 td. byg. Den blev nu solgt fra herregården og helt splittet ad, så den 1778 er delt i 13 parceller.
6. Imidlertid har Henrik Jensen Møekær købt de tre gamle bol i byen.
De bliver vist sammen med nogle af parcellerne fra IX og fra andre gårde omkring 1780 til en gård på hartk. 4.020, som C. Eskesen skøder til J. Sørensen. Gården lå omtrent 100 alen øst for VII. 1802 N. Thomsen, hvis enke Karen Kirstine 1832 skøder til Jeppe Nielsen. 1854 Niels Poulsen, der 1884 fraskiller 6 a til sønnen Lars P. Nielsen og afstod den gamle gård til en anden søn Poul C. Nielsen. Poul Nielsen solgte 1892 til nogle gårdhandlere, der mageskiftede hjemmelodden til J. J. Jacobsen ‎(se 5 b)‎. 1910 P. Sørensen 1928 Bertel Olesen. 1939
H. Jensen, der tillige er barber.
6 a. 1884 Lars P. Nielsen. 1895 A. Madsen, hvis datter Margrethe blev gift med Bertel Sørensen.
6 g. Brænderigården, kaldet således, fordi her en årrække var brændevinsbrænderi. Gården har Jeppe Nielsen vist fraskilt til Laust Andersen. 1852 N. P. Christensen, der kort efter afstod til Morten Nielsen, som havde været karl på et brænderi i Ribe og var blevet gift med datteren derfra. Han købte nu brænderiprivilegiet af J. Jacobsen og begyndte brænderiet. Hans søn er den bekendte arkitekt, kgl. bygningsinspektør Magdahl Nielsen. Morten Nielsen ombyggede gården. Ved hans død ophørte brænderiet. 1875 A. J. Schmidt, der ligesom efterfølgeren var dyrlæge. De hørte til de første på egnen. 1879 Jørgen A. C. Jørgensen. 1881 N. C. Pasgaard. 1903 L. Pasgaard. 1945 J. Juhler Pedersen.
6 h har først ligget som parcel under 5 b, hvorfra Frands Christensen solgte den til Laurids A. Hansen, der bebyggede den.
1782 lA. Mn. 12
har Henrik Jensen Møekær 1778, men 1782 sælger han til C. Nielsen, der afhænder til C. Adamsen. Ejendommen, der ved matrikuleringen fik nr. 12, udstykkes nu i 4 parceller, der lagdes under andre gårde.
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ribe, Vester Horne, Lydum, Lydum, , Rærup Bye, , FT-1787
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Søren Pedersen, 33 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Stivert Nielsdatter, 42 , Gift, Hans Kone, ,
Kirsten Christensdatter, 9 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Niels Christensen, 6 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Metthe Christensdatter, 3 , Ugift, ‎[Hendes Børn af første Ægteskab]‎, ,
Niels Hansen, 54 , Enke, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Appelone Marie Nielsdatter, 17 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Hans Nielsen, 13 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Peder Christian Nielsen, 8 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Frands Christian Nielsen, 4 , Ugift, ‎[Hans Børn af første Ægteskab]‎, ,
Erik Sørensen, 33 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Jøregnsdatter, 35 , Gift, Hans Kone, ,
Søren Eriksen, 3 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Ole Jensen, 22 , Ugift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
Jens Olsen, 49 , Gift, ‎[Hosbondens Forældre]‎, Sognefoged,
Metthe Hansdatter, 61 , Gift, ‎[Hosbondens Forældre]‎, ,
Karen Henriksdatter, 13 , Ugift, Tienestepige, ,

Henrik Jensen, 56 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Ingeborg Hansdatter, 50 , Gift, Hans Kone, ,
Jens Henriksen, 19 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Stine Henriksdatter, 17 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Hans Henriksen, 11 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Jørgen Henriksen, 6 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,

Peder Nielsen, 62 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
?? Mikelsdatter, 40 , Gift, Hans Kone, ,
Ingeborg Pedersdatter, 15 , Ugift, Hans Datter af første Ægteskab, ,
Mikkel Pedersen, 6 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Anna Pedersdatter, 5 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Mette Pedersdatter, 11 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Henrik Pedersen, 2 , Ugift, ‎[Børn af sidste Ægteskab]‎, ,
Jens Sørensen, 28 , Gift, Hosbond, Bonde og Gaardbeboer,
Kirsten Christensdatter, 22 , Gift, Madmoder, ,
Thomas Therkelsen, 15 , Ugift, Tienestedreng, ,
Peder Povelsen, 25 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Ane Katrine Adamsdatter, 22 , Gift, Hans Kone, ,
Povel Pedersen, 2 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Adam Henrik Pedersen, 1 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Lauritz Pedersen, 13 , Ugift, Mandens Broder, ,
Karen Svendsdatter, 55 , Enke, Tienestepige, ,
Jeppe Henriksen, 37 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Appelone Jensdatter, 36 , Gift, Hans Kone, ,
Birgithe Jeppesdatter, 5 , Ugift, deres Datter, ,
Ole Nielsen, 57 , Gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Anna Hansdatter, 45 , Gift, Hans Kone, ,
Hans Olsen, 13 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Bodil Marie Olsdatter, 10 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Niels Olsen, 7 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Zidsel Jensdatter, 96 , Enke, Hustruens Moder, ,
Jens Nielsen, 64 , Gift, Mand, Bonde og Huusmand,
Anna Jørgensdatter, 64 , Gift, Hans Kone, ,
Anders Hansen, 36 , Gift, Mand, Huusmand og Tømmermand,
Appelone Christensdatter, 31 , Gift, Hans Kone, ,
Søren Andersen, 11 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Christen Andersen, 1 , Ugift, Søn af sidste Ægteskab, ,
Christen Nielsen, 27 , Gift, Mand, Huusmand og Smed,
Anna Jørgensdatter, 34 , Gift, Hans Kone, ,
Metthe Margrethe Christensdatter, 1 , Ugift, deres Datter, ,
Jørgen Jensen, 34 , Gift, Mand, Bonde og Huusmand,
Ellen Jakobsdatter, 37 , Gift, Hans Kone, ,
Niels Jørgensen, 7 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Helvig Marie Jørgensdsatter, 2 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Niels Hansen, 63 , Gift, Mand, Huusmand og Inderste,
Ingeborg Jensdatter, 73 , Gift, Hans Kone, ,
Metthe Pouelsdatter, 54 , Gift, Kone, Inderste,
Ellen Nielsdatter, 52 , Enke, Kone, Inderste og Væver,
Anna Nielsdatter, 50 , Ugift, Pige, Inderste og Væver,
Christen Lauritzsen, 27 , Gift, Mand, Skoleholder,
Maren Nielsdatter, 35 , Gift, Hans Kone, ,
Margrethe Kirstine Christensdatter, 5 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
Lauritz Christensen, 3 , Ugift, ‎[deres Børn]‎, ,
1787 beholdt Svend Lauridsen og fik yderligere jord fra V. 1778 C. Nielsen, der må have købt gården i selveje, for 1787 sælger han til Henrik Jensen Møekær, forhen lA. 1818 Jens Henriksen. 1826 Jørgen Sørensen. 1854 S. Jørgensen, der førte krig mod sine naboer, lå ofte i proces og rejste til sidst til Amerika. 1882 Nis Beck. 1888 S. Chr. Christensen. 1892 C. Lauridsen Christensen, der kom fra Amerika og arbejdede ihærdigt på at gøre gården til en mønstergård, men rejste igen til Amerika som en skuffet mand. 1902 Frands Christensen, 1916 Frands H. Christensen, 1929 Kr. Frandsen Jensen.
8 b m. fl. S. Jørgensen fraskilte 1869 denne ejendom til C. Christensen, kaldet Kræ Mose eller Snedker. Gården ligger ude i engene. 1882 Frands C. Sørensen, 1923 H. P. Sørensen. 1954 Tage Vandborg.
8f fraskilte Frands Christensen 1912 til S. L. Kristiansen, 1947 Folmer B. Sørensen, 1948 Søren M. Sørensen.
Folketælling Samtlige personer i husstanden
ribe, Vester Horne, Lydum, Rærup, , -, 6, FT-1801
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Jens Henriksen, 33 , Gift, Hosbonde, Bonde og Gaard Beboer,
Kirsten Pedersdttr, 34 , Gift, hans Kone, -,
Ingeborg Jensdatter, 8 , Ugift, deres Børn, -,
Henrik Jensen, 5 , Ugift, deres Børn, -,
Karen Jensdatter, 3 , Ugift, deres Børn, -,
Metthe Jensdatter, 1 , Ugift, deres Børn, -,
Maren Jensdatter, 22 , Ugift, Tienestepige, -,
Henrik Jensen, 68 , Gift, Hosbondens Forældre, nyde Aftægt,
Ingeborg Hansdttr, 64 , Gift, Hosbondens Forældre, nyde Aftægt,
Begravelse 1810 d. 9. feb. Begr. 11. feb. Henrik Jensen Rærup 74 aar.
Kilde: ­http­://­www­.­horsboel­.­dk­/­kirkebog­/­Lydum_beg_1761_1814­.­pdf­

View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier

Multimedie objekt
media/Matrikelkort over Nr.Nebel Sogn.jpgmedia/Matrikelkort over Nr.Nebel Sogn.jpg  ‎(M324)‎
View Media for ...


Forældre og familie
Far
nr.1
Bror
Christen Jensen Møekiær ‎(I3530)‎
Født 1732 Sønder Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
Død omkring september 1795 Alder: 63 Sønder Bork Sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing Amt, DNK
3 år
nr.2
Henrik Jensen Møekær ‎(I966)‎
Født omkring 1735
Død omkring februar 1810 ‎(Alder 75)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Personens familie med Ingeborg Hansdatter
Henrik Jensen Møekær ‎(I966)‎
Født omkring 1735
Død omkring februar 1810 ‎(Alder 75)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
Hustru
 
Ingeborg Hansdatter ‎(I967)‎
Født omkring 1737
Død 26 marts 1821 ‎(Alder 84)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK

Ægteskab: 4 november 1766 -- Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
11 måneder
nr.1
Søn
Jens Henriksen ‎(I964)‎
Født omkring oktober 1767 32 30 Nørre Nebel Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
Død 24 marts 1834 ‎(Alder 66)‎ Rærup, Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
17 måneder
nr.2
Datter
Anna Henriksdatter ‎(I1128)‎
Født omkring marts 1769 34 32 Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
4 år
nr.3
Søn
Søren Henriksen ‎(I1132)‎
Født omkring december 1772 37 35 Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
3 år
nr.4
Søn
Hans Henriksen ‎(I1129)‎
Født omkring november 1775 40 38 Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK
2 år
nr.5
Søn
Jørgen Henriksen ‎(I1131)‎
Dåb 1778
2 år
nr.6
Søn
Jørgen Henriksen ‎(I1130)‎
Født omkring oktober 1779 44 42 Lydum Sogn, Vester Horne Herred, Ribe Amt, DNK